Drabssag: Plejehjems-ansatte skulle gå to og to

En række tiltag blev sat i gang for at bremse mystiske indlæggelser på Plejecenter Tirsdalen. Det viser dokumenter i sagen.

Har du oplysninger i sagen? Så kontakt journalist Mads Otte på MAOT@tv2oj.dk.

Plejecenter Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup øgede sikkerheden omkring de ældre og medicinhåndteringen markant, da en sag om muligt drab og drabsforsøg med medicin begyndte at rulle.

Det viser brudstykker af den dokumentation, der ligger hos Randers Kommune i sagen, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i. 

Centerleder på Plejecenter Tirsdalen, Susanne Tvede, har hidtil ikke ønsket at svare på spørgsmål i sagen, men sætter nu for første gang – kortfattet - ord på dagene i foråret, hvor en ældre beboer døde på mistænkelig vis, og hvor tre andre ældre blev indlagt flere gange.

- Jeg kan bare sige, det var hårdt. Det var hårdt for personalet. Og det har været en lang proces, siger Susanne Tvede til TV2 ØSTJYLLAND.

To og to til medicinhåndtering

Susanne Tvede ønsker ikke at udtale sig yderligere og henviser til Thomas Krarup, der er direktør på omsorgsområdet i Randers Kommune. Han meddeler, at han ikke ønsker at kommentere sagen af respekt for den verserende politiefterforskning.

Ifølge dokumenterne, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, bryder sagen internt ud i lys lue den 3. marts. Det sker få dage efter, fire beboere var blevet indlagt på kort tid med lignende symptomer. Og det er samme dag, to af de fire beboere på usædvanlig vis bliver genindlagt.

Her varsler Østjyllands Politi over for Randers Kommune efterforskning, efter Regionshospitalet Randers har sendt en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som efterfølgende har anmeldt plejehjemmet.

Fem af politiets efterforskere er, fremgår det, allerede dagen efter - 4. marts - på Plejecenter Tirsdalen. Samme dag genindlægges en tredje beboer.

Sagen fører i de efterfølgende dage til en række tiltag på plejehjemmet, viser dokumenterne.

Personalet skal nu arbejde to og to, når der håndteres medicin. Der sættes gang i kontrol og optælling af medicin hos alle beboere. Der kaldes ekstra mandskab på arbejde om aftenen og natten. Og så sættes der fast vagt på to boliger, fremgår det.

De fleste sager på danske plejehjem om svigt i medicinhåndtering er 'faglige forsømmelser', der sker utilsigtet, vurderer Lars Bjerrum, der er professor i almen medicin på Københavns Universitet. Han mener derfor, at alle tiltagene på Plejecenter Tirsdalen har haft ét formål.

- De har forsøgt at beskytte beboerne mod overgreb, siger Lars Bjerrum til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er, ifølge Lars Bjerrum, ikke normalt at sætte så mange tiltag i gang - selv i sager om medicinsvigt.

- Det er bestemt ikke almindelig praksis. Der ligger mere bag, når man handler så drastisk i en tid, hvor personalet jo også er presset i forvejen, siger han og understreger, at han mener, det er fornuftigt, hvad der er sat i gang.

Afdød beboer obduceret

Sagen kulminerer internt den 14. marts, hvor politiet anholder og varetægtsfængsler en ansat på Plejecenter Tirsdalen. Forinden er én beboer på plejehjemmet død. To personer har været indlagt to gange. Og en tredje har været indlagt tre gange.

Hvad der helt præcist sker i de 11 dage, fra politiet varsler efterforskning og frem til anholdelsen, er uklart. Det ønsker politiet ikke at oplyse, og Randers Kommune har afvist størstedelen af TV2 ØSTJYLLANDs aktindsigtsanmodning med henvisning til, at materialet er en del af en verserende politiefterforskning. 

Men ifølge dokumenterne, det er lykkedes TV2 ØSTJYLLAND at få udleveret, er den afdøde blevet obduceret, og politiet har også anmodet om at få udleveret dennes sag.

Samme dag, anholdelsen sker, bliver forvaltningen i Randers Kommune, ifølge dokumenterne, med kort frist indkaldt til møde med politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere dokumenteret, at en borger - Henrik Madsens mor - blev indlagt for tredje gang på dagen for anholdelsen den 14. marts.

Sigtet for drab og drabsforsøg

Sagen rammer først offentligheden dem 27. april, hvor Østjyllands Politi bekræfter, at en person med tilknytning til det pågældende plejehjem er varetægtsfængslet.

Ifølge retsbogen er den varetægtsfængslede en kvinde, som er sigtet for have givet fire beboere medicin uden lægelig begrundelse.

Der skulle være tale om stofferne Baclofen, Diazepam og Mirtazapin.

Stofferne har, ifølge sigtelsen, været skyld i, at ældre mennesker stærkt bevidsthedssvækkede måtte indlægges på sygehuset i Randers.

Medicin og emballage fra medicin er, ifølge sigtelsen, fundet i den mistænktes hjem.

Af retsbogen fremgår det, at den sigtede er den eneste, der har haft vagt dagen før samtlige indlæggelser. Hun er sigtet for et tilfælde af manddrab og tre drabsforsøg. Subsidiært vold begået i februar og marts 2022.

Efter den 14. marts har der, ifølge dokumenter i sagen, ikke været 'nye hændelser'. 

Den 6. juli blev kvindens varetægtsfængsling forlænget til 3. august. Det gik hun frivilligt med til. Hun har siden anholdelsen nægtet sig skyldig.

TV2 Østjylland har lavet en podcast-serie om Tirsdalen-sagen.