Bestyrelse

TV2 Østjyllands bestyrelse har det overordnede ansvar for stationen. Den består af syv medlemmer. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der repræsenterer flere end 25 folkelige, kulturelle og sociale organisationer i TV2 Østjyllands dækningsområde.

Stjerne_grøn

Du kan læse mere om de syv bestyrelsesmedlemmer nedenfor:

 • Lasse Langfeldt, Malling (formand)
  Udpeget af Aarhus Kommune, uddannelsesleder FO-Aarhus, bestyrelsesformand Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg.

 • Sara Schøler Lass, Silkeborg (næstformand)
  Udpeget af DI, iværksætter og virksomhedsejer i Zimplifi og Wesimplify

 • Mads Otte, Voldum (medarbejdervalgt)
  Lokalreporter Randers

 • Nina Hansen, Aarhus
  Udpeget af DUF, sognepræst i Voel-Svostrup-Dallerup

 • Anders Lisvad, Grenaa
  Udpeget af BL - Danmarks Almene Boliger, Direktør B45 Boligudlejning

 • Rasmus Katholm, Aarhus
  Udpeget af Landdistrikternes Fællesråd / sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd

 • Hanne Baltzer, Ulstrup 
  Udpeget af KLF, selvstændig hos Baltzers Bureau