Efter drabssigtelse: Nu skal det undersøges om der er styr på medicinen

I kølvandet på sagen fra Plejecenter Tirsdalen, hvor en kvinde er sigtet for drab og drabsforsøg, har kommunen valgt at kigge medicinhåndteringen efter i sømmene.

Sagen fra Plejecenter Tirsdalen kan nu få konsekvenser for arbejdsgangene på de randrusianske plejehjem. I hvert fald har Randers Kommune sat en større undersøgelse i gang.

quote Vi har fundet det naturligt at gå vores arbejdsgange omkring medicinhåndtering igennem en ekstra gang, for at vurdere om der er nogle punkter, som vi kan præcisere.

Lene Jensen, omsorgschef, Randers Kommune

Den skal finkæmme medicinhåndteringen på de enkelte plejehjem og se på, om der er behov for justeringer.

- Jeg kan bekræfte, at vi på baggrund af hændelsen har fundet det naturligt at gå vores arbejdsgange omkring medicinhåndtering igennem en ekstra gang, for at vurdere om der er nogle punkter, som vi kan præcisere. Det er et udtryk for omhu og gennemgangen er foretaget på dette grundlag, skriver omsorgschefen i kommunen, Lene Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun slår samtidig fast, at alle de øvrige retningslinjer ifølge hende jævnligt gennemgås og præciseres.

- Det gør vi for hele tiden at kvalitetssikre vores arbejdsgange, lyder det fra Lene Jensen.

Vil ikke svare på spørgsmål

TV2 ØSTJYLLAND ville naturligvis gerne have stillet flere uddybende spørgsmål til omsorgschefen, men det har ikke været muligt at få et reelt interview med hende om sagen.

Hun og Randes Kommune vil ikke medvirke, fordi man mener, at det vil kunne relateres til den efterforskning, der foregår i sagen fra Tirsdalen.

Vi ville ellers blandt andet gerne vide, om den foreløbige undersøgelse har givet anledning til ændringer på området.

Her er spørgsmålene, kommunen ikke vil svare på

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have stillet omsorgschefen Lene Jensen en række uddybende spørgsmål. 

Men dem ønsker hun ikke at svare på. Her er spørgsmålene:

- Når Randers Kommune vælger at gennemgå medicinhåndteringen, er det så ensbetydende med, at der er sket fejl tidligere?

- Har Randers Kommune og ledelsen på Plejecenter Tirsdalen levet op sit ansvar for at sikre, at der ikke kan ske fejl her?

- Hvad viste gennemgangen af medicinhåndteringen på plejehjemmene? Gav de anledning til nye procedure, og i så fald hvilke?

- På Plejecenter Tirsdalen er det nu offentligt fremme, at der forsvandt medicin i efteråret. Hvordan kan det ske?

- Hvad gjorde Randers Kommune og ledelsen på Plejecenter Tirsdalen, da man fik kendskab til det forsvundne medicin i efteråret?

- Hvordan kan en person, der ikke må have adgang til medicinrummet, få det på et plejehjem?

- Hvad gør Randers Kommune for at sikre sig, at det kun er de relevante personer, der har adgang til medicinrummet?

'Er ikke tryg ved situationen'

I det lokale byråd er Beboerlistens Bjarne Overmark også interesseret i medicinhåndteringen på plejehjemmene.

Han hilser en undersøgelse velkommen i kølvandet på sagen på Plejecenter Tirsdalen, og har selv bedt om svar på, hvordan det i dag ser ud.

- Jeg savner dog nogle konkrete svar. Jeg har fået generelle oplysninger om, hvordan det bør være, men det er ikke lykkes mig at finde ud af, om vi har styr på arbejdsgangene i dag, siger Bjarne Overmark til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og efter sagen på Plejecenter Tirsdalen er jeg da ikke udpræget tryg ved situationen, fortsætter han.

Det, som Bjarne Overmark i særdeleshed henviser til i sagen fra plejehjemmet, er, at en læge i efteråret 2021 råbte vagt i gevær.

Bjarne Overmark ser gerne, at der kommer fokus på kontrollen af medicin på kommunen plejehjem.
Bjarne Overmark ser gerne, at der kommer fokus på kontrollen af medicin på kommunen plejehjem.

Forsvandt medicin

Der var nemlig forsvundet medicin fra stedet, og siden er en plejehjemsansat så blevet anholdt og sigtet for at have forgiftet fire beboere, hvor af den ene døde.

- Det handler om sikkerhed for borgerne, og den skal vi være sikre på, er der, siger lokalpolitikeren.

quote Måske skal der være én læge tilknyttet hvert sted, som står for kontrollen?

Bjarne Overmark, byrådsmedlem, Randers Kommune, Beboerlisten

Han har selv et forslag til, hvordan man kunne øge kontrollen med medicinen:

- Måske skal der være én læge tilknyttet hvert sted, som står for kontrollen? Den person kan også lave blodprøver på beboerne stikprøvevis, så man kan se, om de har andet medicin i blodet, end de burde have.

Under alle omstændigheder havde Bjarne Overmark bedt om at få emnet på dagsordenen til det seneste byrådsmøde i Randers Kommune i denne uge, men punktet blev udsat til det næste.

TV2 ØSTJYLLAND følger udviklingen og håber på at få svar på, om der sker ændringer af arbejdsgangene på området.