Bekymring for medicin-svigt: Tilsyn rykkede ud til plejehjem

Få dage efter, at en medarbejder på Plejecenter Tirsdalen blev anholdt og varetægtsfængslet, var tilsynet på besøg på grund af bekymring om svigt i medicinhåndteringen.

Selvom en medarbejder på Plejecenter Tirsdalen den 14. marts blev anholdt og senere varetægtsfængslet i en sag om mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald, konkluderede Styrelsen for Patientsikkerhed tre dage senere den 17. marts, at der ud fra en samlet vurdering kun var 'mindre problemer af betydning for patientsikkerheden' på stedet'.

quote En forklaring kan være, at tilsynet ikke har haft kendskab til sagen. At den pågældende enhed eller ledelsen på plejecentret ikke har fortalt dem det.

Kent Kristensen, lektor, sundhedsret, Syddansk Universitet

Tilsynet blev lavet på baggrund af en bekymringshenvendelse om mulige svigt i medicinhåndteringen. Det viser et høringsudkast til en tilsynsrapport fra styrelsen, som TV2 ØSTJYLLAND har set.

Tilsynet var et såkaldt 'reaktivt tilsyn' udført af Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning nord. 'Reaktivt' bekræfter, ifølge Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, at nogen har bedt tilsynet om at komme.

Han undrer sig over, at politisagen ikke er nævnt med et ord, fordi det er Styrelsen for Patientsikkerhed selv, der har foretaget anmeldelsen af den pågældende medarbejder. 

Også selvom det ikke fremgår nogle steder, at politisagen har noget som helst med medicinhåndtering at gøre. Der kan dog, ifølge Kent Kristensen, være gode forklaringer.

- En forklaring kan være, at tilsynet ikke har haft kendskab til sagen. At den pågældende enhed eller ledelsen på plejecentret ikke har fortalt dem det, siger Kent Kristensen.

Indlæggelser og dødsfald

Onsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre, at en person var anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i forbindelse med en sag det pågældende sted.

Senere samme dag kom det frem, at sagen handler om 'mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald', og at den varetægtsfængslede var ansat på Plejecenter Tirsdalen.

Hverken politiet eller Randers Kommune ønsker at oplyse, hvad medarbejderen konkret er sigtet for, og derfor vides det heller ikke, om sigtelsen er relevant i forhold til det senere tilsynsbesøg.

Men en anden forklaring på, at der i tilsynsrapporten ikke er nævnt noget om en politisag kan dog ifølge Kent Kristensen være, at det, der måske har været et problem, er løst i mellemtiden.

- En anden forklaring kan være, at det, der kunne have udgjort en bekymring eller et problem, knytter sig til den varetægtsfængslede medarbejder som en isoleret sag, og at det derfor er løst ved anholdelsen, vurderer Kent Kristensen.

Plejecenter Tirsdalen ligger i Randers-bydelen Kristrup i den sydlige del af byen.
Plejecenter Tirsdalen ligger i Randers-bydelen Kristrup i den sydlige del af byen.

Styrelse: Ingen kommentar

Af høringsudkastet til tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed står der, at 'vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruksgennemgang ved de aktuelle tilsyn den 17. marts 2022'.

TV2 ØSTJYLLAND har anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om et interview om, hvad styrelsen lægger vægt på, når der udføres tilsyn. 

Styrelsen har afvist et interview med henvisning til, at den ikke må udtale sig om eller i relation til verserende politisager.

TV2 ØSTJYLLAND har efterfølgende supplerende sendt en række spørgsmål til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dem kan styrelsen ikke kommentere med samme begrundelse, lyder det i svaret.

Her er TV2 Østjyllands spørgsmål til Styrelsen for Patientsikkerhed

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt Randers Kommune, om kommunen ved tilsynet den 17. marts gjorde tilsynsenheden opmærksom på, at en medarbejder få dage forinden var blevet anholdt og varetægtsfængslet. Kommunen ønsker ikke at kommentere sagen.

Randers Kommune ønsker heller ikke at kommentere det forhold, at der den 17. marts var tilsyn på Plejecenter Tirsdalen på grund af en bekymringshenvendelse om mulige svigt i medicinhåndteringen. 

Randers Kommune meddeler, at den ingen kommentarer har.

Østjyllands Politi har indtil også afvist at kommentere politisagen vedrørende Plejecenter Tirsdalen yderligere.


Har du oplysninger i sagen, kan TV2 ØSTJYLLANDs lokalreporter i Randers Kommune, Mads Otte, kontaktes på tlf. 27 42 13 34 eller via mail til maot@tv2oj.dk.