Seer undrer sig: Er det tilladt at fotografere en 'skovskider'?

Selv efter 'skid ikke'-skilte i Riis Skov modtager Aarhus Kommune billeder af skovgæster i gang med netop dét. Men er det tilladt at fotografere disse?

Måske har du prøvet at jokke i en hundelort. I Aarhus kan du risikere det samme - blot i en menneskelort. 

Den mest besøgte skov i Aarhus, Riis Skov, har nemlig vist sig at have store problemer med menneskeafføring i skovbunden.

Kommunen får tilsendt billeder af personer med bukserne nede, der forretter deres nødtørft.

Ja, selv efter at der er sat skilte op i området med piktogrammer, der fortæller de besøgende, at det ikke er tilladt at skide i skoven.

Modtageren af billederne er Kim Gulvad, der er bylivschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. 

- Vi har fået billeder ind, efter vi har sat skiltene op, der viser, at der stadig er nogle, meget tæt på skiltene, der har overset dem, siger han i et interview til TV2 ØSTJYLLAND. 

Men må man egentligt fotografere folk, der sidder i en skov og forretter deres nødtørft?

Det har en seer spurgt TV2 ØSTJYLLAND om, og derfor svarer Kasper Viftrup, der er juridisk fuldmægtig hos Datatilsynet, nu på fire spørgsmål, der starter med ordene:

Må man tage billeder af en person, der skider i skoven, hvis…

Ansigtet ikke er synligt og personen dermed ikke er identificerbar?

- Hvis personen ikke er identificerbar, vil billedet som udgangspunkt falde uden for vores reglers (de databeskyttelsesretlige red.) anvendelsesområde. 

- Såfremt man ikke kan genkende en person, vil en behandling eller offentliggørelse nemlig ikke udgøre en risiko for personen, og forholdet er derfor ikke dækket af databeskyttelsesforordningen. Sådanne billeder kan dog muligvis falde under straffelovens regler for blufærdighedskrænkelse.

Ansigtet er synligt og personen dermed er identificerbar - og man kun bruger det til privat brug?

- Som udgangspunkt vedrører det ikke Datatilsynet, hvad man har på sin telefon i privat regi. Vores regler kan dog komme i spil, hvis der sker deling af personoplysninger (f.eks. et billede). Hvis der er nogen, der tager billeder som beskrevet, kan strafferetten som nævnt også blive relevant.

Det nederste piktogram viser besøgende i Riis Skov, at det ikke er tilladt at skide i skoven.
Det nederste piktogram viser besøgende i Riis Skov, at det ikke er tilladt at skide i skoven.

Man kan se bagdelen, men ikke ansigtet – og man kun bruger det til privat brug?

- En behandling kan som nævnt falde uden for lovens anvendelsesområde, hvis den sker i privat regi. Men hvis det vurderes, at forholdet alligevel omfattes, så skal man teknisk set vurdere, om personens bagdel er identificerbar. 

- Det kan jo være, at personen har et modermærke på bagdelen. Hvis alle i Randers eksempelvis kender til det her modermærke kan behandlingen af billedet derfor falde inden for de databeskyttelsesretlige regler.

Man sender det til kommunen, men man ikke kan identificere personen?

- Hvis personen er identificerbar kan forholdet falde ind under de databeskyttelsesretlige regler. Så skal man have et lovligt hjemmelsgrundlag – altså en legitim grund til at behandle oplysningerne. 

- Hvis man ikke har en legitim grund til at sende det til kommunen (f.eks. hvis den kommunalt ansatte intet har med skovskideri at gøre red.), kan videregivelsen være ulovlig, idet en persons privatliv i fald udstilles unødvendigt.

Hvad betyder det at falde inden og uden for loven?


Privat brug eller deling

Støder du på en skovskider i Riis skov - eller andre skove - og får lyst til at tage et billede af denne, bør du altså huske på, at lovligheden (efter de databeskyttelsesretlige regler) afhænger af, hvorvidt personen er identificerbar og om billedet bliver delt.

Bliver billedet i din kamerarulle, og du undlader at dele det med andre personer, kan det falde uden for databeskyttelsesforordningens grænser. Vælger du derimod at dele billedet med andre personer, kan det medføre en straf.

Deles billedet af en skovskider med en person fra kommunen, der har med sagen at gøre, kan delingen muligvis ske inden for lovens rammer.


Kasper Viftrup understreger, at Datatilsynet alene kan udtale sig om de databeskyttelsesretlige regler.  

VIDEO: Aarhus Kommune er gået til kamp mod skovskidere i Riis Skov.