Flere skal igen behandles: Elsebeth krydser fingre

Elsebeth Petersen håber, at når sundhedsvæsenet åbner op igen, så vil det betyde, hun ikke skal vente alt for længe på sin operation.

01:12

Elsebeth Petersen har fået udskudt en øjenoperation på grund af corona-krisen.

Elsebeth Petersen fra Aarhus har problemer med sit højre øje.

- Det er især, når jeg læser, så kan det være svært. Så er det lidt sløret. Og lysene om aftenen fordobles, fortæller Elsebeth Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er blandt de mere end 10.000 patienter, som har fået aflyst eller udskudt en behandling eller operation på grund af corona-krisen.

Læs også Privathospitaler efter udskudte operationer: - Vi bliver kimet ned

I januar blev hun opereret for nethindeløsning, og den 21. april skulle hun have haft en opfølgende operation.

- De siger, det skulle gøre det bedre for mig, fortæller hun.

Jeg var da ærgerlig, og jeg turde næsten ikke gå ind og kigge, for jeg havde frygtet det.

Elsebeth Petersen, patient.

Beskeden i e-Boks

Men onsdag aften tikkede en besked ind i hendes e-Boks. En besked hun havde frygtet at få.

- Der stod aflyst. Og at jeg senest den 1. juli vil få besked om en ny tid, siger Elsebeth Petersen.

Elsebeth Petersen ved godt, at der er andre, som har det værre end hende. 

Selvom det er generende, så er det ikke livstruende, og derfor er Elsebeth Petersen røget i venteposition ligesom mange andre.

- Jeg var da ærgerlig og jeg turde næsten ikke gå ind og kigge, for jeg havde frygtet det, fortæller Elsebeth Petersen.

Læs også Travlhed før genåbning af institutioner: - Det har været en syret påske

Sundhedsvæsenet skal genåbnes, men vil være presset

Regeringen har sammen med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation indgået en aftale om, at sundhedsvæsnet igen kan begynde at skrue op for aktiviteten.

Formålet med genåbningen af sundhedsvæsnet er at nedbringe nogle af de ventetider på undersøgelser og behandlinger, der er opstået som følge af coronakrisen.

- Den delvise genåbning betyder, at vi kan begynde at arbejde med den pukkel af patienter, der har hobet sig op, mens der har været et entydigt fokus på COVID-19, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Man ikke kan forvente, at vi kommer puklen til livs med det samme. Patienterne må være tålmodige.

Anders Kühnau (S), regionsrådsformand

Men det vil være et andet sundhedsvæsen, som vil åbne op for patienterne, fortæller regionsrådsformanden.

-  Man ikke kan forvente, at vi kommer puklen til livs med det samme. Patienterne må være tålmodige, for der vil være en vis udsættelse af mange behandlinger i samfundsvæsenet, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sundhedsvæsenet bliver delvist åbnet op - men det vil være presset i årevis

Danske Patienter: Regioner bør samarbejde på tværs

Hos Danske Patienter, som er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark, er man tilfredse med aftalen.

- For de fleste er det meget alvorligt, og derfor er det rigtig godt, at der er kommet en plan for at genåbne. Vi er meget tilfredse med, at det er de individuelle faglige vurderinger, som skal styre, hvem der skal til først, så det er de meste syge og dem med det største behov, siger direktør Morten Freil til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi synes godt, at man kunne forpligte regionerne til at samarbejde på tværs for at udnytte kapaciteten - også på privathospitaler. Det er nødvendigt for at sikre, at puklen ikke bliver alt for stor.

Morten Freil, direktør hos Danske Patienter.

Genåbningen vil ikke få den store pukkel af aflyste og rykkede behandlinger og operationer til at forsvinde, men den vil blive mindre, forklarer han.

- Vi er rigtig glade for, at man åbner op for de ikke-akutte behandlinger nu. Vi har set, at der er opbygget en stor pukkel, fortæller Morten Freil til TV2 ØSTJYLLAND.

06:41

VIDEO: Indslag om genåbningen af sundhedsvæsenet og interview med direktør hos Danske Patienter Morten Freil 4.30 minutter inde.

Luk video

Men han efterlyser en plan for, at regioner på tværs og privathospitaler kan samarbejde for at kunne hjælpe flere patienter, som har fået deres behandling eller operation aflyst.

- Vi synes godt, at man kunne forpligte regionerne til at samarbejde på tværs for at udnytte kapaciteten - også på privathospitaler. Det er nødvendigt for at sikre, at puklen ikke bliver alt for stor, siger direktør hos Danske Patienter Morten Freil.

Elsebeth: - Vil gerne have det gjort færdigt

Men med genåbningen er der stadig et lille håb hos Elsebeth Petersen, om at ventetiden alligevel ikke bliver så lang for hende.

- Der er selvfølgelig andre, som har det værre end mig, det ved jeg godt. Så det er vigtigere, men jeg vil da gerne have det gjort færdigt, fortæller hun.

Der er selvfølgelig andre, som har det værre end mig, det ved jeg godt. Så det er vigtigere, men jeg vil da gerne have det gjort færdigt.

Elsebeth Petersen, patient.

Den 13. marts vedtog et flertal i folketinget at suspendere patienternes behandlings- og udredningsgaranti på 30 dage, for at frigøre ressourcer i forhold til at håndtere coronakrisen.

De rettigheder er der, trods genåbningen i sundhedsvæsnet, endnu ikke en konkret plan for, hvornår de genindføres.

Her er et overblik over, hvad der er kommet frem om aftalen:

  • De alment praktiserende læger begynder fra onsdag at se flere patienter og vurderer, hvem der har brug fra en henvisning til hospitalet.
  • De opfordrer nu borgerne til fremover at kontakte deres praktiserende læger i samme omfang som før coronakrisen.
  • Regionerne vil begynde at hjælpe de patienter, som på grund af udbruddet af coronavirus har fået deres behandlinger udsat. De patienter, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering har mest brug for hjælp, prioriteres først.
  • Kommunerne er klar til at genoptage opgaver med genoptræning og rehabilitering.
  • Tilbuddet om genoptræning i kommunerne vil ikke være helt det samme, som før coronakrisen. For at forebygge smittespredning genoptages holdtræning eksempelvis ikke endnu.
  • Regeringen oplyser, at den vil afsætte de nødvendige midler til at arbejde hen mod en genindførelse af patientrettighederne, som er blevet suspenderet i forbindelse med udbruddet af coronavirus.
  • Der er dog ingen konkret udmelding om, hvornår udrednings- og behandlingsgarantierne ventes genindført.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet