Efter omdiskuteret fyring: Over 200 ansatte råber op i bekymringsbrev til ledelsen

Tilliden til hospitalsledelsen er i bund, og derfor har over 200 ansatte på sygehuset i Silkeborg valgt at underskrive et åbent bekymringsbrev rettet mod direktionen.

220 medarbejdere har på regionshospitalet i Silkeborg tilkendegivet deres uforbeholdne bekymring over den nuværende ledelse i et åbent brev. Foto: Hospitalsenhed Midt

I samarbejde med TV MIDTVEST

Flere hundrede medarbejdere på sygehuset i Silkeborg er bekymrede over udsigten til at skulle samarbejde med den nuværende hospitalsledelse.

Det fremgår af et åbent bekymringsbrev, som foreløbigt 220 medarbejdere har underskrevet.

Brevet kommer i kølvandet på den omdiskuterede afskedigelse af den nu tidligere overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg.

Læs også Indspiller støttesang til afskediget overlæge: - Han skabte et unikt miljø

- Arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Silkeborg er alvorligt truet, og vores bekymring for, om det på nogen måde kan genetableres under den nuværende hospitalsledelse er hastigt stigende.

- Efter vores opfattelse kunne Ulrich Fredbergs afskedigelse nemt have været undgået, hvis hospitalsledelsen havde mestret en professionel ledelsesmæssig konflikthåndtering. I stedet står vi nu i den historisk set største konflikt, der er set i Silkeborg.

- Vi mangler stadig en acceptabel forklaring på hans fyring, står der blandt andet i brevet.

Læs også Massiv hyldest til fratrådt overlæge: Rørt Fredberg klappet ud af sygehuset

I brevet adresseres det også, at medarbejderstaben ’med dyb bekymring’ har fulgt ledelsens håndtering af en anden konflikt på børneafdelingen i Viborg, hvor der i september sidste år blevet indgået en fratrædelsesaftale med overlæge Birgitte Hertz, der, ligesom Ulrich Fredberg, var særdeles vellidt i medarbejderstaben.  

Sagen om Birgitte Hertz i Viborg ledte til et bekymringsbrev fra i alt 87 medarbejdere til hospitalsledelsen.

Hospitalsledelse: Vi tager brevet meget alvorligt

Hospitalsledelsen oplyser i et skriftligt svar til TV MIDTVEST, at den nuværende splid mellem personalet og hospitalsledelsen bliver set på med alvor.

- Vi tager brevet meget alvorligt og anerkender den frustration, som underskriverne giver udtryk for, lyder det fra Mette Fjord Nielsen, der er sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

- Der er helt forståeligt frustration hos personalet på Regionshospitalet Silkeborg og afdelingen Børn og Unge (i Viborg, red.). vi samarbejder lige nu intensivt med vores centerledelser og tillidsmandssystem for at skabe den bedst mulige proces for det videre samarbejde.  

SÅ MANGE MEDARBEJDERE HAR HOSPITALSLEDELSEN I HOSPITALSENHED MIDT UNDER SIG

  • Ledelsen har ansvaret for Hospitalsenhed Midt, der tæller hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig.
  • Der er i alt 4.200 ansatte under hospitalsledelesen.
  • 1.200 arbejder i Silkeborg, hvor 220 har skrevet under på bekymringsbrevet.

Ekstern mægler kommer i spil

Personalets tillid til ledelsen i sagen har lidt så stort et knæk, at regionsrådet i Region Midtjylland nu har besluttet sig for at hente eksterne, uvildige kræfter ind for at kigge på begivenhedernes gang.

- Vi tager det meget alvorligt og er nødt til at reagere, når der er så voldsomme protester. Det kan vores personale ikke være tjent med. Det er der ingen, der kan være tjent med – heller ikke hospitalsdirektøren, siger Hanne Roed (Rad. Venstre), der er førstenæstformand i regionsrådet i Region Midtjylland.

Læs også Fredberg-sagen: Koncerndirektør vil drøfte resultater fra Silkeborg i juni

- Jeg er sådan set meget enig med Carsten Kissmeyer (V) og Venstre i, at der er noget, som trænger til at blive kigget efter, og derfor har vi bedt om at få en ekstern ind, der indledningsvist kan skabe sig et overblik. Konflikter kan være af mange forskellige årsager og udtryk. Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned.

Kan du udelukke, at det her ender med en fyring af hospitalsledelsen?

- Den der idé om, at den her undersøgelse skal være sådan én, der kan bruges til at tørre nogen, vil jeg ikke være med til. Det løser ingenting. Det er ikke nye problemer. De har poppet op over lang tid, og så kan man ikke placere det hos enkeltpersoner. Det ved jeg godt, at andre vil, men jeg er mere interesseret i at få problemet løst, siger Hanne Roed.

DF’er: Bliver svært at løse knuden med nuværende ledelse

Lone Langballe (DF), der også er en del af regionsrådet i Region Midtjylland, forudser, at det kan blive svært at løse problemerne med den nuværende hospitalsledelese. 

- I hvert fald som den er konstrueret nu. Der tror jeg, det bliver svært for dem. De er låst fast. Det er derfor, jeg går ind for, at vi får en eksterne facilitator ind. Jeg vil gerne finde en løsning og ikke bare lade det ske igen.

Læs også Fredberg-afløser fundet i Silkeborg: - Jeg træder til, fordi der er behov for det

- Vi er nødt til at få analyseret den her situation, før vi gør mere. Hvis Dansk Folkeparti vurderer, at det er en fyring, der er nødt til at blive løsningen på det, så er det dét, vi melder ud. Men vi er nødt til at vente på den her proces, siger Lone Langballe.

Region Midtjyllands forretningsudvalg får efter planen en status på situationen inden sommerferien.