Regioner: Intet tyder på flere opsigelser blandt sygeplejersker

Selv om en protestgruppe forsøgte at få sygeplejersker til kollektivt at opsige deres stilling ved udgangen af november, men kun få gjorde det, viser de foreløbige tal.

Der er ikke noget, der tyder på, at der har været flere opsigelser blandt sygeplejersker i november, end der plejer at være.

Det siger Danske Regioner, der har lavet en rundspørge blandt landets fem regioner.

Danske Regioner understreger, at der er tale om et midlertidigt billede, og at man først har fuldstændige tal i januar.

Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse har ellers opfordret sygeplejersker til at sige deres job op i løbet af november i protest mod deres løn- og arbejdsvilkår.

Luca Pristed, der er sygeplejerske på Rigshospitalet og talsperson for Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse, sagde tirsdag sit job op, og han sagde, at han håber, at flere tusind sygeplejersker vil gøre det samme.

Ikke flere i Midtjylland

Hos Region Midtjylland siger man, at man har fået nogenlunde samme antal af opsigelser ved udgangen af november, som man havde ved udgangen af oktober.

Region Sjælland oplyste onsdag, at man har et generelt billede af, at antallet af opsigelser blandt sygeplejersker er nogenlunde på niveau med, hvad der er normalt for november måned.

Regionen forventer at have en endelig opgørelse i løbet af torsdag.

I en foreløbig melding fra Region Syddanmark lyder det, at der per 30. november kun er meget få sygeplejersker, der har sagt deres stilling op med begrundelse i at støtte opfordringen om kollektiv opsigelse.

Region Hovedstaden og Region Nordjylland oplyser, at de kommer med en opgørelse senere torsdag.