Aldrig før har hospitalerne manglet så mange hænder

Ifølge en nylig opgørelse fra Region Midtjylland mangler hospitalerne over 800 ledige stillinger - mere end en fordobling i forhold til for et år siden.

Aldrig har der været så mange ubesatte stillinger på landsdelens hospitaler.

Det viser tal fra Region Midtjylland, hvor regionens forretningsudvalg for nylig fik en orientering om vakancen, altså antallet af ledige stillinger.

Helt præcis var der pr. 1. november 2021 811 ledige stillinger i Region Midtjylland. Det er det højeste niveau i regionens historie og over dobbelt så mange som i 2020, hvor der på samme tidspunkt var 397 ledige stillinger.

Det er til trods for, at regionen i år ændrede opgørelsesmetoden, så vakante stillinger, der bliver besat af medarbejdere fra andre faggrupper, ikke længere tæller som ubesatte. 

- De senest indberettede vakancetal viser markante stigninger i antallet af vakante stillinger. Særligt faggrupperne speciallæger, sygeplejersker, pædagoger, radiografer, lægesekretærer og SOSU-personale har oplevet relativt store stigninger, fremgår det af referatet fra forretningsudvalgets møde den 7. december.

Af referatet fremgår det også, at tallene skal ses i relation til, at regionen har godt 30.000 ansatte.

Udviklingen i antallet af vakante stillinger 2009-2021:

01.11.200901.11.201201.11.201301.11.201401.11.201601.11.201701.11.201801.11.201901.11.202001.11.2021
348153155185150188256263397811
Region Midtjylland

- De konkrete tal er selvfølgelig alarmerende. Både i forhold til personalesituationen lige nu, men også på længere sigt for psykiatrien. Både for personale, men i den grad også for patienter, siger Johanne Ravn Hansen, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende i Aarhus.

En skrue den forkerte vej

Ifølge Ib Bjerregaard (V), regionsrådsmedlem og næstformand for hospitalsudvalget, skyldes en lille del af stigningen, at der er oprettet flere stillinger, men det kan langt fra forklare det hele, erkender han.

- Det har jo været undervejs i lang tid, og vi har åbenbart ikke været opmærksomme nok på at få sat ind noget før. Få argumenteret for, at det faktisk er gode arbejdspladser, vi har.

Spørgsmålet er, om regionen har reelle løsningsmuligheder i nær udsigt.

- Nok ikke nogen, der virker i morgen eller i næste uge, men vi har jo sat en plan i gang, hvor vi går ud og kigger på, om der er noget ældre sundhedspersonale, som måske er stoppet, og som vi kunne tilbyde 10 eller 20 timer, og så håbe på, at de vender tilbage, siger Ib Bjerregaard, der også foreslår at lægge mere i lønningsposen hos udvalgte afdelinger.

- Måske vi kunne give nogle tillæg også i forhold til de mest kritiske afdelinger i forhold til at fastholde dem, der så er tilbage, samtidig med at man så kan begynde at ansætte igen, for det er jo ligesom en skrue, der går den forkerte vej, og vi skal have vendt hele problematikken, så det igen bliver attraktivt at søge.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der henviser til hospitalsudvalgets formand, Henrik Gottlieb Hansen (S). Sidstnævnte havde dog ikke mulighed for at stille op til interview.

StillingskategoriVakante stillinger
Speciallæger, afdelingslæger48
Speciallæger, overlæger110
Sygeplejersker med specialeuddannelse i anæstesi18
Sygeplejersker med specialeuddannelse i intensiv sygepleje5
Sygeplejersker med specialeuddannelse i psykiatri13
Øvrige sygeplejersker369
Bioanalytikere17
Ergoterapeuter11
Fysioterapeuter4
Jordemødre6
Lægesekretærer53
Psykologer6
Pædagoger51
Radiografer12
Serviceassistenter4
Sosu-personale57
Ambulanceuddannet personale15
Andet12
Region Midtjylland