Borgmestre går ind i kampen mod vandmasser

De store mængder nedbør er med til at skabe store udfordringer langs Gudenåen, der går over sine bredder. Tirsdag mødtes en stribe borgmestre med miljøministeren for at finde løsninger og fælles fodslag.

Den seneste tid har de store vandmasser presset Gudenåen, som flere steder går over sine bredder og oversvømmer omkringliggende områder og huse.

Tirsdag sidst på eftermiddagen var Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V), sammen med seks af sine borgmesterkolleger i området omkring Gudenåen til møde med miljøminister Lea Wermelin (S). Et punkt var på dagsordenen: Hvordan løser man udfordringerne med Gudenåen.

Klokken 17.00 begyndte mødet i Miljøministeriet. Her ses blandt andre Steen Vindum, borgmester i Silkeborg Kommune, og Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, samt miljøminister Lea Wermelin (S).
Klokken 17.00 begyndte mødet i Miljøministeriet. Her ses blandt andre Steen Vindum, borgmester i Silkeborg Kommune, og Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, samt miljøminister Lea Wermelin (S).

Bedre samarbejde

Med på ønskesedlen fra borgmestrene var en konkret handlingsplan, der skal hjælpe mod de voldsomme oversvømmelser i flere af kommunerne langs Gudenåen. Steen Vindum kalder mødet godt og konstruktivt, hvor ministeren anerkendte de udfordringer, som kommunerne står med, og at det er noget, der skal løses i fællesskab.

- Der var en forståelse for, at der er nogle ting, vi som kommuner selv skal gøre, og det skal vi gøre nu. Og så skal vi som kommuner i øvrigt ikke modarbejde hinanden, for vi skal jo ikke bare aflevere alt vandet i Randers, uden at de har en mulighed for at komme af med det, siger Steen Vindum, der blandt andet glæder sig over grønt lys til at beskære mere grøde.

Her på TV2 ØSTJYLLAND har vi på det seneste blandt andet fortalt, hvordan veje, huse og Svostrup Kro kæmper imod de store vandmasserne fra Gudenåen, når den går over sine bredder.

Ved Svostrup har de den seneste tid været voldsomt plaget af vandmasserne fra Gudenåen.
Ved Svostrup har de den seneste tid været voldsomt plaget af vandmasserne fra Gudenåen. Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

Borgmestrene fra kommunerne i Gudenåkomitéen vil gerne have bedre muligheder for at skære grøde, fjerne aflejringer og regulere stemmeværker, der opstuver vand i Gudenåen. De ønsker hjælp til opkøb af landbrugsjord og jordfordeling, så kommunerne sammen med staten kan etablere vådområder til at parkere store mængder vand, og så ønsker kommunerne hjælp til de oversvømmede grundejere, så de kan bygge diger, hæve terræn, dræne - og afværgepumpe, når vandet står højt.

Gudenåkomitéen

Helhedsplan på vej

Nu skal kommunerne så trække i arbejdstøjet - og staten er også klar til at hjælpe, fortæller Lea Wermelin

- Vi er enige om, at fordi Gudenå-systemet er Danmarks største vandløbssystem, der går på tværs af syv kommunegrænser, er der behov for at få lavet en helhedsplanlægning, siger miljøministeren

VIDEO: Gudenaadalens Efterskole ved Ulstrup oplever lige nu udfordringerne med de store mængder vand fra Gudenåen. Skolens forstander, Jesper Emil Sørensen, håber, at politikerne snart finder en løsning på problemerne.

En helhedsplan, der skal klarlægge, hvad det er for nogle tiltag, der skal sættes i søen for at undgå oversvømmelser på sigt.

Lea Wermelin fortæller, at det ikke alene gør det at udtage jord og lave vandparkering.

- Jeg tror, at vi skal have flere værktøjer i spil. Og en af tingene kan netop være at udtaget noget jord. Der har vi lavet en bred aftale i Folketinget om at afsætte 150 millioner kroner til, at man netop kan udtage jord til blandt andet klimaformål og natur-og miljø-formål, så det er noget af det, som også vil være relevant for Gudenåen, hvis kommunerne vælger at søge, siger hun.

Og mon ikke, der tikker en ansøgning ind fra Silkeborg.

- Det, tænker jeg, ligger lige til højrebenet at gøre for en kommune som Silkeborg, siger Steen Vindum.

Han fortæller, at ministeren ikke har lovet de syv borgmestre nogen som helst, men at hun var positiv og anerkendende.

VIDEO: Anette Mouritsen og John Mikkelsen bor klos op ad Gudenåen, og lige nu kommer vandet alt for tæt på. videoen er fra den 30. oktober.

Mere grøde skal fjernes i Silkeborg

Nu gælder det så om for kommunerne at komme i gang med nogle tiltag på den korte bane og få lavet helhedsplanen.

- På den korte bane skal vi prøve nogle ting af. Det kan være, at der skal fjernes nogle sandbanker, i Silkeborg kan det handle om, at der skal fjernes noget mere grøde, siger borgmesteren og fortsætter:

- Og så skal der ske nogle ting på den lange bane, hvor vi skal have staten noget mere med ind over. Det handler om puljen til at opkøbe jord, hvor vi kan parkere noget vand, det handler også om nogle kommunikationssystemer, så kommunerne kan arbejde bedre sammen, sådan at vi måske i de mere tørre perioder kan fjerne vand fra vores søer, sådan at når der så kommer regntid igen, så kan vi bedre absorbere det.

Oversigt over Gudenåens vej gennem landsdelen.
Oversigt over Gudenåens vej gennem landsdelen. Foto: Gudenåkomitéen

En fælles opgave for stat og kommuner

Hverken ministeren eller borgmesteren kan sætte en tidshorisont op for, hvornår udfordringerne med Gudenåen kan være løst.

- Vi står i en situation med klimaforandringer, hvor der kommer mere vand ned fra oven, så det er selvfølgelig en fælles forpligtigelse at se på, om der er de rigtige værktøjer. Det er kommunerne, der er vandløbsmyndighed i Danmark, men vi skal selvfølgelig også fra statens side sørge for, at der er den nødvendige hjælp til, at man rent faktisk kan sikre borgerne mod de oversvømmelser, vi har set i år, siger Lea Wermelin.

Politi i det vestlige Aarhus

Flere anholdt efter massiv politiaktion i det vestlige Aarhus

DemensCentrum Aarhus

playFlertal kræver mange coronadødsfald på plejehjem undersøgt

Pfizer

Danmark får op mod 100.000 færre vaccinedoser fra Pfizer

Vaccine

play Region Midtjylland: Nye vaccinationscentre rulles ud

Smittestop

Ny rapport fra SSI: Hver tredje covid-smittede havde ingen symptomer

Fældede træer grenå

Mystik om fældede træer: - Jeg kan ikke erindre noget lignende, siger kommune-chef