Så meget koster test- og vaccinationscentrene

Covid-19 har igen i år givet ekstra udgifter i regionen.

1,1 milliarder kroner.

Det er de merudgifter, som det forventes, at Covid-19 kommer til at koste Region Midtjylland for året 2021.

Det viser regionens egne tal.

Den største del af coronaomkostningerne er de ’generelle merudgifter’, der i alt har kostet Region Midtjylland 476 mio. kr.

Det er primært udgifter til eksempelvis ekstra personale på hospitalerne som følge af indlæggelser og observationer for COVID-19, men også indkøb af værnemidler til Covid-19-indsatsen.

Forventede merudgifter til Covid-19 i 2021.
Forventede merudgifter til Covid-19 i 2021. Foto: Region Midtjylland

På regionens største hospital, Aarhus Universitetshospital, har der eksempelvis været udgifter for 141,7 mio. kr. til de poster.

Den næststørste coronaudgift for Region Midtjylland er testcentrene. Det forventes, at det, når året er slut, har kostet 374,8 mio. kr. at PCR-teste i Midtjylland.

Den sidste post er merudgifter til vaccinationer. Den udgift forventes i år at være på 289,7 mio. kr. i Region Midtjylland.

Sidste år lå de samlede merudgifter til corona til sammenligning på i alt 679,7 mio. kr.

Og de øgede udgifter skyldes ifølge regionsrådsformand, Anders Kühnau (S), især vaccinationsindsatsen.

- Der var stort set ingen udgifter til vaccination i 2020, da det først var på de allersidste dage af året, at vi begyndte at vaccinere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover peger regionsrådsformanden på, at udgifterne til testcentrene er steget fra 82 mio. kr. til 375 mio. kr.

- Og så har vi jo haft tolv måneder med Covid-19 i 2021, hvor vi i 2020 først fik udgifter omkring marts, siger Anders Kühnau.

Men selvom udgifterne er Region Midtjyllands, så er det aftalt mellem regeringen og Danske Regioner, at regionerne skal kompenseres for merudgifterne til corona i 2021, ligesom de blev det i 2020.

Det er altså i sidste ende staten, der står for coronaregningen.

5,8 milliarder kroner for kviktest

Udover sine egne udgifter står Region Midtjylland også på vegne af hele landet for de udgifter, der er i forbindelse med at hyre private aktører til at sørge for antigentest (i Region Midtjylland er det Falck) samt tilvalgsordningen for vaccination (Practio).

Afholdte nationale udgifter ultimo oktober 2021.
Afholdte nationale udgifter ultimo oktober 2021. Foto: Region Midtjylland

I slutningen af oktober havde den nationale kviktestordning allerede kostet 5,8 mia. kr., og ifølge Anders Kühnau forventer man, at det beløb runder 7 mia. kr., inden året er omme.

- Når vi tager november og december med og de nye restriktioner, der er indført resten af året, så regner vi med at bruge 1,2 mia. kr. mere, siger Anders Kühnau.

Også den udgift får Region Midtjylland refunderet af staten.