Overblik: Sådan genåbner de østjyske skoler, børnehaver og vuggestuer

Regeringen har besluttet, at daginstitutionerne og skolernes 0.-5. klasser skal genåbne tidligst muligt fra onsdag den 15. april, men det foregår i forskelligt tempo i de østjyske kommuner.

Nødpasning og nødundervisning fortsætter frem til genåbningen, som langt de fleste steder bliver sat i værk den 15., 16. eller 17. april.

Allerede om fem dage begynder genåbningen af vuggestuer, dagplejen, børnehaver, skoler og SFO så småt. Med tryk på ’så småt’.

For der er forskel på, hvornår de østjyske kommuner er klar til at tage imod børnene igen. Fælles for dem alle er dog, at de arbejder på højtryk for at blive klar og kunne overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen er kommet med angående genåbningen.

Læs også Snart skal de små atter afleveres om morgenen - ikke alle er trygge ved plan

I Regeringens plan for den gradvise genåbning er der indlagt en elastik. Der står, at genåbningen af daginstitutionerne og skolernes 0. til 5. klasse skal ske fra onsdag den 15. april og frem.

TV2 ØSTJYLLAND har foretaget en rundringning til de forskellige østjyske kommuner og samlet et overblik over, hvornår de forventer at åbne skoler, daginstitutioner osv., her:

Norddjurs Kommune

Her sker genåbningen tidligst mandag den 20. april, har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet.

Det gælder både dagplejen, vuggestuer, børnehaver, specialundervisningstilbud, heltidsundervisningen, SFO, klubtilbud (0.-5. klasse) og skoler (0.-5. klasse).

- De ansatte skal have den fornødne tid til at gøre klar, og så håber vi, at ved, at der har været god tid til det, så føler forældrene sig også mere trygge, siger Allan Gjersbøl Jørgensen (S), der er næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes daginstitutioner, dagpleje, fritidsordninger og skolernes 0. til 5. klasser åbner gradvist fra onsdag den 15. april.

- Det skal være trygt og ordentligt, og det skal følge de retningslinjer, der er lavet. Der skal ikke åbnes op, før vi er klar, siger Kirstine Bille (SF), formand for Udvalget for Familie og Institutioner i Syddjurs Kommune.

Det betyder, at der nogle steder vil blive åbnet forskudt på dagen, og at nogle steder først vil åbne op den 16. eller 17. april. 

Mandag den 20. april forventer kommunen at være i fuld drift alle steder, dog eventuelt med reduceret åbningstid enkelte steder.

Randers Kommune

Også i Randers Kommune bliver genåbningen gradvis. 

- Vi satser på, at langt hovedparten af daginstitutionerne kan åbne onsdag, og skolerne vil også langt de fleste steder være klar onsdag, men vi er nødt til at sikre, at det hele fungerer, siger Anders Buhl-Christensen (V), formand for Børne- og Familieudvalget i Randers Kommune.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbningen skal der nu være større afstand mellem skoleeleverne. 

- Der er stor forskel på de små landsbyskoler, og så de store, tætte byskoler. Vi ser på, om vi kan tage idrætshaller i brug for at sprede børnene ud, siger Anders Buhl-Christensen (V).

Samsø Kommune

Dagplejerne og børnehaven Rumlepotten åbner onsdag den 15. april. 

Samsø Skole og SFO er dog lidt senere klar, og slår dørene op fredag den 17. april. 

- Skolen åbner ikke om onsdagen, fordi vi ikke kan nå at blive klar. Der er flere restriktioner, for eksempel skal eleverne sidde med to meters afstand, så vi skal have rykket rundt. Og så skal vi også have rengøringen i orden, siger Helle Griebel Anesen, der forvaltningschef for Børn, Unge og Kultur i Samsø Kommune.

Skanderborg Kommune

Her er forventningen, at dagplejen, vuggestuer, dagtilbud og skoler og SFO fra 0. til 5. klasse vil åbne i løbet af onsdag, torsdag eller fredag.

- Der knokles for at finde ud af, hvordan det skal løses, for vi kan ikke åbne noget, der ikke lever op til reglerne, siger Trine Frengler (S), der er formand for Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune.

Silkeborg Kommune

Daginstitutioner og dagplejere i Silkeborg Kommune åbner torsdag den 16. april. Dog er der enkelte daginstitutioner, der er under ombygning, og derfor vil nogle få først åbne den 20. april.

Skolerne åbner torsdag eller fredag, afhængigt af hvornår de enkelte skoler kan være klar. Enkelte skoler vil først åbne den 20. april.

- Der er jo nogle helt særlige retningslinjer og ret mange elementer, der skal være på plads. Blandt andet ekstra rengøring, så vi skal have nogle flere hænder ind – særligt på daginstitutionsområdet. På skolerne handler det blandt andet om håndvask, og der arbejdes der på nogle alternative løsninger, siger Søren Kristensen (V), der formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Aarhus Kommune

Her bliver genåbningen gennemført over flere dage, nærmere bestemt den 15., 16. og 17. april. 

- I sidste ende er det den lokale leder, der skal sige endeligt 'go' til, at man kan overholde retningslinjerne, siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Planen for genåbningen ser sådan her ud:

Dag 1:

  • Dagtilbuddene åbner for alle børnehavebørn, alle børn i specialbørnehaver. Der er desuden nødpasning for 0 til 2-årige børn i den afdeling eller dagpleje, hvor barnet plejer at gå.
  • Skoler, SFO og fritidstilbud åbner for elever fra 0., 1. og 2. klasse på alle folkeskoler, alle elever fra 0. til 10. klasse i specialklasser, alle elever fra 0. til 10. klasse i specialskoler (med forbehold for blandt andet hygiejneforhold og særlige forholdsregler på handicap-området). Åbningen sker gradvist med respekt for lokale forhold. 

Dag 2:

  • Dagtilbud (også selvejende) åbner for alle vuggestuebørn.
  • Dagplejen åbner for alle børn
  • Skoler, SFO og fritids- og ungdomsklubber åbner for elever fra 3. til 4. klasse.

Dag 3:

  • Skoler, SFO, fritids- og ungdomstilbud åbner for: Elever i 5. klasse.

 

- Vi spreder det ud for at vinde noget tid til at få det hele på plads. Og så giver det de ansatte mulighed for at prøve procedurerne af i praksis, mens det kun er nogle af børnene, der er der, i stedet for at alle børnene starter på én gang, siger Thomas Medom (SF).

Odder Kommune

I Odder Kommune forventer man at begynde at åbne den 15. april, men det er ikke sikkert, at man er klar til at tage imod alle børn på én gang.

- Det handler om at få personalet til at strække, når vi eksempelvis skal dele skoleklasserne over i to, siger Lone Jakobi (S), der er formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget i Odder Kommune.

Forældre til børn i dagtilbud vil blive kontaktet af de enkelte institutioner for at afklare pasningsbehovet onsdag til fredag og fra den 20. april og frem. 

Derefter bliver der lavet mere detaljerede opstartsplaner.

- Det vigtigste for mig er, at vi får lavet et trygt tilbud for de børn, der møder ind. Det skal være en god oplevelse at komme tilbage, Lone Jakobi (S).

Horsens Kommune

Vuggestuer, børnehaver, dagpleje, SFO og skolernes 0. til 5. klasser i Horsens Kommune åbner en del steder onsdag den 15. april.

Det er en forudsætning, at man på de enkelte skoler og i de enkelte institutioner er sikre på at kunne overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

- Der arbejdes rigtigt seriøst med det her, og de, der føler sig klar onsdag, åbner onsdag, og så vil der være nogle, der skal bruge et par dage ekstra, siger Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune.

Favrskov Kommune

Her satser man på at være klar til at åbne torsdag den 16. april. 

- Vi regner med, at hele rengøringsdelen og hygiejnen i det hele taget samt det med afstanden falder på plads i løbet af tirsdag og onsdag, siger Lone Bruun Nielsen, der er dagtilbudschef i Favrskov Kommune.

- Tirsdag og onsdag kommer vi til at lave zoner på dagtilbuddenes legepladser, fordi vi regner med, at vi skal være meget ude, og vi får også pavilloner, så vi kan overdække.

Nødpasning og nødundervisning fortsætter frem til genåbningen, og forældre får information om, hvornår deres barns institution eller skole er klar til at tage imod dem på AULA, DayCare, BørneIntra eller tilsvarende.