Jægerne jubler – bliver alligevel ikke holdt væk fra store områder

Jægere og fiskere skal alligevel ikke frygte for at blive holdt ude af 10 procent af klodens naturarealer, som EU vil give en ”streng beskyttelse”.

For at sikre biodiversiteten på tværs af landegrænser arbejder EU på en række nye vejledninger. En af de vejledninger risikerede dog at spænde gevaldigt ben for jægere og fiskere – de blev nemlig ligestillet med minedrift i det første udspil.

EU's mål er, at 30 procent af klodens land og hav skal beskyttes for at løfte biodiversiteten – og af de 30 procent skal en tredjedel være strengt beskyttet. Og det var her, jægere og fiskere i første omgang ikke længere måtte begå sig.

Efter pres fra flere organisationer og den danske regering er den passage dog nu taget ud af vejledningen.

- Jeg synes, det er en god sag for de mennesker, som er en del af naturen. I sidste ende er det også en god sag for naturen, så man ikke udelukker dem, der skal være med til at gøre en forskel, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.

quote Det var en skrivebordsøvelse, hvor folk der ikke bevæger sig i naturen, skulle gøre sig kloge på den.

Pernille Weiss, MEP, Konservative

EU kan grundlæggende ikke forbyde jagt og fiskeri på dansk jord, men alligevel frygtede forbundet, at det ville ende sådan.

- Når man arbejder med en vejledning, så kender vi desværre forhistorien. Vejledninger kan være med til at fastsætte domme fra EU-domstolen. Det gør, at det de facto bliver et juridisk dokument, inden vi får set os om, sagde Claus Lind Christensen tilbage i maj.

Skal kigge på områderne enkeltvis

Også den konservative Europaparlamentariker Pernille Weiss glæder sig over, at EU-kommissionen har taget sætningen ud af vejledningen.

- Det var en skrivebordsøvelse, hvor folk der ikke bevæger sig i naturen, skulle gøre sig kloge på den. Det er en sejr for den sunde fornuft, siger Pernille Weiss, der tilbage i maj mødtes med Jægerforbundet for at diskutere, hvad vejledningen ville betyde.

Det drejer sig kun om 10 procent. Er de resterende 90 procent ikke gode nok?

- Jo, naturligvis. Men det handler om at have adgang - det handler ikke om at skyde vildt om sig og tømme åløb for fisk. Man vil gerne have adgang til at være der og deltage, hvor man for eksempel kan tynde ud i vildtbestanden, hvor det er nødvendigt, siger Pernille Weiss.

I Europa-Parlamentet sidder Pernille Weiss i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).
I Europa-Parlamentet sidder Pernille Weiss i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). Foto: TV2 ØSTJYLLAND

Hos Jægerforbundet er de ikke uenige i, at der kan være områder, som skal have et ekstra eftersyn. De dog, at man skal tage områderne op til overvejelse enkeltvis, som man eksempelvis gør med fuglereservater i Danmark.

- Skal vi skabe de nødvendige forandringer, skal vi have menneskene med, og det får vi ikke ved at udelukke dem, siger Claus Lind Christensen.