Østbro, klimabro eller ingen bro? Nu vil partier have en folkeafstemning

Fem partier i Randers foreslår at lave en lokal folkeafstemning, der skal afgøre brodiskussionen.

Broer over Randers Fjord har været det helt store tema i den randrusianske valgkamp. Og meningerne er mange og delte blandt byrådskandidaterne.

Nu vil en række partier have folket til at afgøre diskussionen. Enhedslisten, Nye Borgerlige, Velfærdslisten, Beboerlisten og Østbroen foreslår en folkeafstemning.

- Vi ønsker slet ikke en bro, men det er der ingen opbakning til blandt de øvrige partier. Men når der tages en så stor og klimabelastende beslutning, så skal det være med størst mulig demokratisk legitimitet, siger Enhedslistens spidskandidat, Frida Valbjørn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun bakker derfor kun op om folkeafstemningen, fordi der er en tredje mulighed med ud over Klimabro eller Østbro. Nemlig ingen bro.

Der kigges især på to løsninger på trafikproblemerne. En klimabro nær den nuværende Randersbro og en Østbro længere mod øst. Klimabroen vil ifølge beregninger, som kommunen har fået lavet, flytte mest trafik væk fra Randersbro. Men den vil så skabe mere trafik på blandt andet Udbyhøjvej og Clausholmvej. Navnet har den fået, fordi den også skal fungere som en del af klimasikringen af Randers Midtby. Østbroen vil genere færre, men vil ifølge beregningerne rykke mindre trafik væk fra Randersbro.
Der kigges især på to løsninger på trafikproblemerne. En klimabro nær den nuværende Randersbro og en Østbro længere mod øst. Klimabroen vil ifølge beregninger, som kommunen har fået lavet, flytte mest trafik væk fra Randersbro. Men den vil så skabe mere trafik på blandt andet Udbyhøjvej og Clausholmvej. Navnet har den fået, fordi den også skal fungere som en del af klimasikringen af Randers Midtby. Østbroen vil genere færre, men vil ifølge beregningerne rykke mindre trafik væk fra Randersbro.

'Alt for stor beslutning for byrådet'

Men er det ikke op til politikerne at tage de store beslutninger?

- Jo, men det er ikke hver dag, vi tager beslutninger til en halv milliard, og der er skabt tvivl om, hvad vi skal gøre under valgkampen, så derfor bør folket høres, siger Frida Valbjørn.

quote Jeg synes, at det er underligt, det har fyldt så meget, når vi har haft den offentlige diskussion om Klimabroen tidligere.

Frank Nørgaard, spidskandidat, DF, Randers Kommune

Samme holdning går igen hos de øvrige fire partier bag forslaget.

De mener, at beslutningen er så stor, at det ikke blot skal være byrådet, som skal bestemme.

Umiddelbart er meningerne blandt de øvrige partier i Randers delte.

VIDEO: Kø-problemerne ved Randersbro har været et stort tema under valgkampen. En af dem, der ofte holder i kø ved broen, er Pia Kærgaard Nielsen fra Dronningborg. Mød hende i indslaget her.

Har været det store tema

DF er ikke afvisende over for folkeafstemningen, hvorimod Socialdemokratiet og Venstre er mere kritiske.

Hos DF erkender spidskandidaten Frank Nørgaard, at broerne og infrastruktur har været det helt store tema under valgkampen.

- Når det har fyldt så meget, som det har gjort, så er vi ikke afvisende over for en folkeafstemning, men jeg synes nu stadig, at det er underligt, det har fyldt så meget, når vi har haft den offentlige diskussion om Klimabroen tidligere, siger Frank Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

227681-62a35f25.jpeg
227681-62a35f25.jpeg
partibogstav o
Dansk Folkeparti Randers kommune
Frank Nørgaard
Født 9/1/1971 , Administrativ medarbejder

'Den rigtige proces allerede'

Netop det faktum at borgere berørt af Klimabroen er blevet hørt, er Venstres hovedargument imod folkeafstemningen.

Sådan lyder det fra spidskandidaten Claus Berggren.

- Der er taget en byrådsbeslutning efter en høringsperiode og flere høringssvar. Der har været den rigtige proces uden fejlskud, så der er ikke taget en beslutning hen over borgerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

262470-fa944422.jpeg
262470-fa944422.jpeg
partibogstav v
Venstre Randers kommune
Claus Berggren
Født 30/4/1965 , Adm. Direktør

I Socialdemokratiet skal forslaget diskuteres på gruppemøde på et senere tidspunkt, men partiets Steen Bundgaard er personligt ikke tilhænger af afstemningen.

- Klimabroen er allerede vedtaget med 28 stemmer i byrådet, og der er ingen tvivl om, at den beslutning står ved magt, siger Steen Bundgaard til TV2 ØSTJYLLAND. 

261333-bc3625b4.jpeg
261333-bc3625b4.jpeg
partibogstav a
Socialdemokratiet Randers kommune
Steen Bundgaard
Født 26/11/1954 , Lærer