Flere havbrug stemplet som ulovlige - men får alligevel lov at fortsætte

Miljøstyrelsen har netop vurderet, at seks havbrug indtil videre ikke overholder lovgivningen - men de får alligevel lov at fortsætte.

Et havbrug er et anlæg af opdræt til fisk i havet bestående af netbure, trådkasser eller lignende, placeret i maritime vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder. Foto: Dansk Akvakultur

I månedsvis har Miljøstyrelsen undersøgt, om de i alt 19 havbrug i Danmark har de nødvendige tilladelser til at producere fisk. 

Nu viser undersøgelsernes foreløbige resultat, at mindst seks havbrug er ulovlige. Flere af dem er placeret i Horsens Fjord.

Læs også Østjysk folketingspolitiker vil have stoppet alle havbrug

Miljøstyrelsen skriver blandt andet:

- Seks havbrug har modtaget en afgørelse om, at deres placeringstilladelser er udløbet, og at deres drift dermed er ulovlig.

Miljøstyrelsen skal som ansvarlig myndighed kontrollere, at alle danske havbrug er i besiddelse af en gyldig placeringstilladelse. Og den tilladelse har de seks havbrug altså ikke, lyder konklusionen fra Miljøstyrelsen.

Lov om etablering og drift af havbrug, uddrag

Der kræves en placeringstilladelse fra Miljøstyrelsen til at etablere og drive havbrug. 

§ 1. Etablering og drift af havbrug må kun finde sted med Miljøstyrelsens tilladelse. Ved »havbrug« forstås opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende, placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

§ 5. Medmindre andet fremgår i tilladelsen, gælder tilladelsen i 10 år fra tilladelsens udstedelse.

Kilde: Retsinformation

Selvom Miljøstyrelsen nu har vurderet, at havbrugene er ulovlige, så får de alligevel lov til at fortsætte deres opdræt af fisk. 

- Havbrugene skal have lejlighed til at sige, om vi har overset noget, inden vi beslutter os endeligt i de enkelte sager, siger Yvonne Korup, kontorchef i Miljøstyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

 Havbrugene er ejet af private, men ingen af dem er vendt tilbage på TV2 ØSTJYLLANDs henvendelser.

Læs også Tusindvis af døde fisk ender på vejene

Hun fortæller, at Miljøstyrelsen ikke har nok viden om havbrugene til at lukke produktionerne ned nu.

- Vi finder ikke, at vi har den viden om blandt andet de naturmæssige forhold, der skal til for at lukke en virksomhed i drift. Og indtil vi får den nødvendige viden, så stopper vi ikke driften i den mellemliggende periode, siger hun.

Havbrugene Borre 1 og Borre 2 samt Hjarnø Havbrug er placeret i Horsens Fjord. Foto: Google Maps

Derfor har de pågældende havbrug indtil den 4. juni til at melde tilbage, om de er enige i Miljøstyrelsens afgørelse. Derefter skal Miljøstyrelsen lave yderligere undersøgelser, inden havbrugenes produktion af fisk kan stoppes.

- Hvis havbrugene er enige i, at deres tilladelser er ulovlige, så skal vi i gang med det, der hedder retlig lovliggørelse. Her skal vi se, om havbrugene så kan få en lovlig placeringstilladelse. Og for at det kan lade sig gøre, skal miljøstyrelsen lave en habitatkonsekvensvurdering. Her vil vi få den viden, hvor vi kan afgøre, om det er forsvarligt at tillade fortsat drift, siger Yvonne Korup.

Læs også Havbrug om tusindvis af døde fisk: Et naturfænomen

Men den praksis møder stor kritik hos Christiansborgpolitikeren Søren Egge Rasmussen (EL).

- Der synes jeg, Miljøstyrelsen svigter miljøet, for der er ingen tvivl om, at nogen af de havbrug ligger meget tæt på habitatsområder. Det belaster vores vandmiljø, og det er dybt kritisabelt, at man ikke har fået bragt orden i tingene hurtigere, siger dyrevelfærdsordfører Søren Egge Rasmussen (EL) til TV2 ØSTJYLLAND.

05:55

VIDEO: På Djursland kan nogle borgere ånde lettet op. Miljøminister Lea Wermelin har nemlig meldt ud, at hun ikke vil tillade havbrug langs kysten. Indslaget er fra august 2019.

Luk video

Han har tidligere forsøgt at få driften af havbrugene stoppet, mens Miljøstyrelsens undersøgelser stod på. Han står uforstående over for, at Miljøstyrelsen stadig ikke har den nødvendige viden til at træffe en beslutning om at stoppe produktionen af fisk.

- Det har jo været dilemmaet i mange år, at der ikke har været tilstrækkeligt styr på området, og at man ikke har levet op til EU's krav. Miljøstyrelsen bliver nødt til at få den nødvendige viden, og hvis de ikke har den viden, så skal der jo slet ikke være havbrug. Det er helt uhørt, at man kan have sådan en fødevareproduktion i Danmark, siger han.

Miljøstyrelsen indledte deres undersøgelse af gyldige placeringstilladelser i efteråret 2019, efter en rapport fra Kammeradvokaten viste, at hovedparten af havbrug ikke havde gyldige tilladelser.

Havbrug politianmeldt

Det er ikke første gang, diskussionen om havbrug blusser op. Tilbage i 2018 var Hjarnø Havbrug i vælten. Dengang beskyldte Danmarks Sportsfiskerforbund havbruget for i årevis på en række områder at have overtrådt miljølovgivningen. Derfor gik forbundet til politiet.

Læs også Stort havbrug beskyldes for ulovlig produktion

Året før kom det frem, at havbruget i flere år havde opdrættet tusindvis af sølvlaks, der naturligt hører hjemme i Stillehavet, ulovligt i Horsens Fjord.

- Blandt striben af potentielle overtrædelser, som vi peger på, er overproduktion nok den værste, for det kan medføre en stor ekstra udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet, har Verner W. Hansen fra Danmarks Sportsfiskerforbund tidligere sagt.

Sydøstjyllands Politi er endnu ikke nået til en konklusion i sagen om Hjarnø Havbrug.