Voldsom smitte: Incidenstal eksploderer til over 2000 i sogn

Smitten i et sogn i Skanderborg Kommune er tårnhøj og stiger dag for dag, hvorfor en række anbefalinger nu er trådt i kraft.

Smitten stiger med hastige skridt i Fruering Sogn i Skanderborg Kommune.

Det lille sogn med 2.215 indbyggere står onsdag med 51 nye smittetilfælde over de seneste syv dage.

Her er incidenstallet (antal smittede borgere over syv dage pr. 100.000 indbyggere red.) sneget sig op på 2302. Tallet er steget drastisk siden i tirsdag, hvor det lå på 1129. Samtidig er det nu 13,11 procent af de testede, der er smittet med corona.

Fruering Sogn er aktuelt det femtemest smittede sogn i hele landet.

Efter incidensen i sognet tirsdag krydsede 1000, træder en række af Styrelsen for Patientsikkerheds særlige anbefalinger nu i kraft. Blandt andet skal børnene holdes adskilt i skoletiden.

Derudover opfordres alle, der har bopæl i sognet eller har tilknytning til Virring Skole eller Landsbyordningen Virring til at lade sig teste. Der er onsdag, torsdag og fredag åbent på et nyt testcenter på Virring Skole.

Indtil den 1. september i år var kommunalbestyrelsen forpligtet til at lukke et sogn ned, hvis to af de tre nedenstående kriterier var opfyldt:

  • incidensen oversteg 1.000
  • der var registreret flere end 20 smittetilfælde de seneste syv dage
  • positivprocenten var på over to procent.

Dermed er den aktuelle smittesituation i Fruering Sogn sådan, at samtlige kriterier er mere end dobbelt så meget som den tidligere grænseværdi, der havde udløst en sognelukning.

Styrelsen fra Patientsikkerhed skriver i et skriftligt, uddybende svar i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at der er mulighed for en nedlukning af sognet. 

- Helt generelt kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede påbud om midlertidig lukning eller hjemsendelse af en eller flere skoleklasser. Det gør vi i de tilfælde, hvor smitten på for eksempel en skole er ude af kontrol, der er mange ukendte smittekæder, eller at der er tale om særligt sårbare elever. 

- Kan smitten inddæmmes ved at følge de faglige retningslinjer f.eks. ved inddeling af klasserne og hjemsendelse af smittede, vil det altid være at foretrække. Et påbud beror altid på en konkret individuel vurdering, lyder det i det skriftlige svar.

Ifølge Statens Serum Institut er mere end 90 procent af borgerne over 12 år i Fruering Sogn færdigvaccinerede.

Anbefalinger til borgerne

Sådan ser Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger ud for Virring Skole, herunder SFO og fritidstilbud:

  • Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning. 
  • Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale. 
  • Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder. 
  • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser. 
  • Opfordring til, at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen. 
  • Opfordring til, at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.