Forskningsprojekt: Blod fra 25.000 regionsansatte skal bringe viden

Forskningsprojekt skal skabe ny viden om immunitet samt hvordan og hvor længe COVID-19 smitter.

Vi ved, at man godt kan have corona-virus uden at have symptomer og vi ved også, at de kan smitte videre. Men hvordan foregår det egentlig, og hvor længe smitter personer uden symptomer?

Det er nogle af de spørgsmål, et nyt forskningsprojekt i Region Midtjylland skal forsøge at svare på. 

Ved at sammenholde spørgeskemabesvarelser fra 25.000 ansatte i Region Midtjylland med en screening for antistoffer for coronavirus, håber forskerne blandt andet at blive klogere på, om smittede uden symptomer opbygger antistoffer.

- Vi undersøger medarbejderen, virus og immuniteten for at lære sygdommen bedre at kende, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

- Antistofsvaret kan ikke bruges af den enkelte medarbejder som andet end en indikation, men samlet kan resultatet gøre os klogere på, om grupper af personale er i større risiko for smitte.

Silkeborg Kommune er den kommune i det østjyske med flest smittede pr. 100.000 borgere. 
Silkeborg Kommune er den kommune i det østjyske med flest smittede pr. 100.000 borgere. 

Geografisk forskel

25.000 regionsansatte har fået tilsendt et spørgeskema, hvor de skal svare på, om de har haft symptomer på COVID-10. 

Oplysningerne fra spørgeskemaerne sammenkobles med antistoftest, og ud fra resultaterne vil forskerholdet også kunne se forskelle i smittespredningen i forhold til arbejdssted og geografi. 

Ledende overlæge Lars Østergaard.
Ledende overlæge Lars Østergaard.

Ser man på den bredere befolkning og ikke kun dem, der er ansatte i Region Midtjylland, er der meget, der tyder på, at flere har været smittede i den vestlige del af regionen. 

I hvert fald hvis man sammenholder smittetallet med, hvor mange der bor i de enkelte kommuner. 

Forskerne håber, at deres undersøgelser også vil give svar på, om der er nogle medarbejdergrupper i Region Midtjylland, der har været mere udsat for smitte end andre. 

- Samlet set forventer vi, at projektet vil give et betydeligt bidrag til både forberedelse af eventuelle nye bølger af COVID-19 og i det hele taget vores viden og dermed behandlings- og forebyggelsesmuligheder i forhold til større epidemier, forklarer ledende overlæge, Lars Østergaard.

Er i gang

Spørgeskemaerne er allerede udsendt til 25.000 medarbejdere i Region Midtjylland. Håbet er, at de vil afsløre fordelingen af Covid-19 smittede på regionens forskellige matrikler.

Næste skridt er screeningen af antistoffer hos de ansatte, og den proces forventes at gå i gang i løbet af de kommende to uger. Hvordan det præcist kommer til at foregå, har Region Midtjylland dog endnu ikke svaret på, men der arbejdes på sagen. 

Samtidig inviteres de øvrige regioner i Danmark til at deltage i forskningsprojektet. 

- Alle fem regioner arbejder sammen om at øge vores viden om sygdommens smittemønster og dermed vores parathed i tilfælde af en anden bølge af Covid-19, lyder det fra koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

- I Region Midtjylland har vi så valgt at tilføje et ekstra spor til forskningen, der blandt andet kan sige noget om sammenhængen mellem områder med mange smittede og styrken af symptomer hos de smittede.