Nu går kommune efter Rolls Royce-udgaven af skove

1600 borgere har skrevet til Aarhus Kommune og foreslået steder, hvor de mange nye bytræer kan sættes.

03:06

VIDEO: Peter Søgaard fra Aarhus Kommune er stolt over Åbo Skov, som er anlagt efter mest naturlighed og mulighed for biodiversitet.

I Aarhus Kommune er der i de senere år kommet stor fokus på at få flere træer.

Det ses blandt andet på Kongeegen på Frederiks Plads og Åbo Skov, som er Rolls Royce-udgaver af et bytræ og en skov.

Det har en mega effekt at plante træer inde i byen.

Martin Højholt, projektleder i Aarhus Kommune

Og det lader til at fortsætte. Der er nemlig planer om at plante 10.000 bytræer i løbet af de næste fem år, for træer kan noget helt specielt:

- Det er et stort ønske at kunne kigge ud til noget grønt. Træer er med til at sende skygge, sænke temperaturen, stoppe vinden, og folk kommer mere ud på gaden og sætter sig under dem. Det har en mega effekt at plante træer inde i byen, fortæller projektleder Martin Højholt fra Aarhus Kommune.

I dag tænkes træer ind i planlægningen på linje med kantsten, fortæller Martin Højholt fra Aarhus Kommune.

Kongeegen er noget særligt

Den store Kongeeg, som var en gave til kronprins Frederik, da han fyldte 50 år, kostede 70.000 koner. De 10.000 bytræer, som nu er på vej, koster mere beskedent omkring 3.000 kroner stykket.

Borgerne er blevet spurgt, og 1600 har indtil nu skrevet til kommunen og foreslået steder, hvor de mange nye bytræer kan sættes. Kommunen håber meget, at private og fonde vil spæde til, så det kan gå endnu hurtigere med at få sat de mange træer rundt i kommunen.

Kongeegen på Frederiks Plads i Aarhus er en gave til Kronprins Frederik til hans 50-års fødselsdag. Træet kostede 70.000 kr.

Helt ny skovtype

Eg, bøg, fuglekirsebær er nogle af træerne i Åby Skov, som blev plantet for fem år siden. Det er en skov som skal beskytte grundvandet under jorden, den skal være til glæde for borgerne, der kan gå ture på stierne, og så skal den fremfor alt være til gavn for naturen. 

- Første klimagevinst er, at området overgår fra landbrugsjord til skov, forklarer biolog Peter Søgaard fra Aarhus Kommune. Det skyldes, at der bliver ophobet kulstof (CO2) i jorden, i stedet for at det bliver forbrugt, når man dyrker marken. 

02:48

Hvordan skal man plante skov for at få mest biodiversitet? Et forsøg, der skal vare i 300 år, er i gang i Ajstrup syd for Aarhus.

Luk video

- Anden klimagevinst er, at der bliver plantet træer, som opsuger kulstof, fortsætter han og understreger, at det hele kun er en klimagevinst, hvis man lader den nye skov være: Lader træerne blive gamle, og lader de døde træer blive liggende til gavn for dyrelivet.

- Åby Skov giver spændende naturoplevelser, siger Peter Søgaard, mens han stolt viser, hvordan træerne er sat i grupper af 25 træer af samme art. Der er 16 træarter, alle hjemmehørende i Danmark, da man også har fundet ud af, at udenlandske træer som Sitkagran ikke tiltrækker nær så mange insekter og fugle, som de danske træer gør. 

Nye skove skal være varierede med træer, lysåbninger og masser af vand for at give mere biodiversitet. Her er det Åby Skov lidt fra oven.

- Det er generelt for Aarhus Kommunes skove, man ikke fjerner vedmasse, heller ikke dødt ved. Vi kommer til at rydde meget mindre op, så døde træer og grene bliver på stedet, og kulstof opmagasineres, det giver meget med biodiversitet, fortæller Peter Søgaard.

Også Kongeegen på Frederiks Plads skulle gerne blive stående i mange år, den kan i al fald blive gammel, ved man, for de ældste egetræer i Danmark menes at være 1900 år gamle. 

På lørdag kl. 19.30 sender TV 2 et stort indsamlingsshow til fordel for flere træer i Danmark. Håbet er at samle 20 mio. kr. til 1 million træer. Træerne skal sættes i skove rundt i hele landet.