Her sker der flest uheld på motorvejen – og særligt én dag skiller sig ud

For pendlerne kan det synes som hverdagskost med uheld på E45, og trafiktal viser da også, at der i gennemsnit sker uheld på motorvejen fem gange hver uge.

Så skete det igen. To personer kom mandag alvorligt til skade i et morgenuheld ved Tilst i det, Østjyllands Politi betegnede som et alvorligt færdselsuheld på Østjyske Motorvej E45. 

Fire biler og en lastbil var involveret, og motorvejen var i flere timer spærret i nordgående retning mellem Tilst og Aarhus N.

Ulykkerne på den østjyske motorvej kan for pendlerne synes som hverdagskost, og faktisk er det ikke helt forkert antaget.

TV2 ØSTJYLLAND har fået Vejdirektoratet til at trække tal på, hvor og hvornår motorvejsulykkerne sker på de 85,7 kilometer motorvej i det østjyske fra 57 Horsens S til 39 Randers N, og her fremgår det, at der på fem år fra 2016 til og med 2020 skete 1.319 uheld. 

Det betyder, at der i gennemsnit skete et uheld på fem af ugens syv dage.

ÅrPersonskadeuheldMaterielskadeuheldEkstra uheldI alt
20161567184266
20171669172257
201818115133266
201920160135315
2020913967215
I alt785506911.319
Kilde: Vejdirektoratets uheldsdata. Ekstra uheld betegner uheld, hvor politiet ikke optager rapport.

At tallene dækker over en femårig periode skyldes, at de altid opgør statistik over en femårig periode "for at tage højde for tilfældig variation mellem enkeltår", oplyser Vejdirektoratet i en kommentar til uheldsdataene.

Opgørelsen tæller uheld, der er sket på 85,7 kilometer af E45 fra frakørsel 57 Horsens S til 39 Randers N.
Opgørelsen tæller uheld, der er sket på 85,7 kilometer af E45 fra frakørsel 57 Horsens S til 39 Randers N. Foto: TV2 ØSTJYLLAND (grafik)

To dødsfald om året

I 78 af uheldene kom personer til skade, mens der i 550 tilfælde ’blot’ skete materielskade, og 691 uheld betegnes af Vejdirektoratet som såkaldte ’ekstrauheld’ - uheld, hvor politiet ikke optager rapport.

Samtidig viser Vejdirektoratets tal, at ti personer på de fem år er omkommet i ulykker på den østjyske del af E45.

Sidste år skilte sig ud ved ikke at indebære en eneste dødsulykke på strækningen, og i det hele taget tegnede 2020 sig for markant færre alvorlige uheld på motorvejen. Det, antager Vejdirektoratet, skyldes coronasituationen, hvor mange arbejdede hjemmefra, og der derfor var mindre trængsel på vejene.

Uheld i morgentrafikken på E45 er et kendt fænomen for pendlerne. Her er det omkring Aarhus V, hvor motorvejen var spærret efter et uheld en decembermorgen i 2019.
Uheld i morgentrafikken på E45 er et kendt fænomen for pendlerne. Her er det omkring Aarhus V, hvor motorvejen var spærret efter et uheld en decembermorgen i 2019. Foto: Øxenholt Foto

Mandag morgens uheld ikke langt fra afkørslen ved Tilst er statistisk set heller ikke usædvanligt. Ifølge Vejdirektoratets opgørelser er der en tendens til, at der sker flere uheld omkring Aarhus end på resten af de knap 86 kilometer motorvej – med strækningerne ved Ejer Baunehøj og Horsens som undtagelser.

- Den højeste forekomst af person- og materielskadeuheld findes på strækningen mellem Aarhus S til Motorvejskryds Aarhus Nord, skriver Vejdirektoratet i en forklaring til datasættet over uheld, hvor de også bemærker, at der er færre uheld mellem Skanderborg S og Aarhus S samt Aarhus N og Randers N.

Bedre plads i udsigt 

Forklaringen på det kan findes i udvidelsen til tresporet motorvej mellem Skanderborg og det sydlige Aarhus, og at der desuden generelt er mindre trafik på strækningen nord for Aarhus end syd for.

For den erfarne bilist på motorvejen er det billede nok ikke helt overraskende, for der er ofte tæt trafik på den tosporede del af motorvejen syd for Aarhus.

Det gør det ikke lettere, at mængden af godstrafik er steget de seneste år, så lastbilerne for eksempel ved Horsens udgør 31 procent af trafikstrømmen, som det fremgår af en analyse offentliggjort tidligere i år af blandt andre Horsens Folkeblad.

Det tvinger trafikken ned i fart, og bilisterne klumper sammen, når alle forsøger at overhale.

Der synes dog at være luft på vej, efter Folketinget tidligere i år indgik en infrastrukturaftale, der indeholder en snarlig udbygning af E45 til tresporet motorvej.

Fredag er farligst i trafikken

I mellemtiden må motorvejsbilisterne væbne sig med tålmodighed og huske at køre pænt – særligt når weekenden står for døren.

Der er nemlig større risiko for at blive involveret i et trafikuheld – eller holde i kø som følge deraf – på en fredag frem for ugens andre dage, viser Vejdirektoratets opgørelse.

Faktisk skete 21 procent af uheldene fra 2016 til 2020 på en fredag, mens 15 procent kørte galt på en mandag.

UgedagAntal uheldAndel
Mandag19715%
Tirsdag21817%
Onsdag18714%
Torsdag22717%
Fredag28321%
Lørdag1229%
Søndag856%
I alt1.319
Kilde: Vejdirektoratet

- Overordnet set kan det udledes, at ulykkerne på den aktuelle strækning på E45 primært sker på hverdage frem for lørdag og søndag. Der er en tendens til, at lidt flere uheld sker fredag end de fire øvrige hverdage, står der i Vejdirektoratets kommentar til tallene, hvor de også påpeger et nok ikke så overraskende faktum:

- Ulykkerne er særlig koncentreret om morgenen fra klokken 7 til 8 og om eftermiddagen fra klokken 15 til 17. Det hænger sammen med, at det er her, der er mest trængsel på strækningen.

Vejdirektoratet har gjort TV2 ØSTJYLLAND opmærksom på, at der i Folketingets infrastrukturaftale indgår udvidelser af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N, mellem Vejle og Skanderborg samt at tre tilslutningsanlæg omkring Randers skal ombygges (Randers C, Randers N og Sdr. Borup).