Her er letbanens største problemer - og her er løsningerne

Frost, blade og teknik har stået bag for mange aflysninger og forsinkelser hos Aarhus Letbane. Selskabet bag har nu lavet en handlingsplan, der skal løse problemerne.

Hvis man er afhængig af letbanen for at komme på arbejde eller i skole om morgenen, så har man formentlig stiftet grundigt bekendtskab med aflysninger og forsinkelser det seneste stykke tid.

Is på køreledningerne, løvfald og defekte bomme ved overgangene er nogle af årsagerne.

Aarhus Letbane har nu præsenteret en handlingsplan for selskabets to ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland. En handlingsplan, som TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af, og som i detaljer beskriver udfordringerne, løsningerne og tidshorisonterne.

Her er Aarhus Letbanes problemer

Is på køreledningen
Opstår ved høj luftfugtighed og temperaturer under 2 grader C og primært på Grenaabanen og Odderbanen. Er der for meget is, kan toget ikke trække strøm og kan derfor ikke køre. Det betyder aflysninger af morgentrafikken.

 

Fejl på overkørsler
Overkørslerne på Grenaabanen har været ude af funktion i 2,5 år, og der opstår derfor fejl, når de nu er mere i brug. Der har været mange flere fejl, end det var forventet. Fejl i overkørsler giver typisk forsinkelser, der breder sig p.g.a. den enkeltesporede strækning.

 

Andre tekniske fejl

Der er langt flere fejl på baliser (oplyser bl.a. toget om tilladt hastigheder) og signaler (en del af sikkerheden var letbanen) end forventet. Begge fejl giver forsinkelser og kan resultere i 'hjulflader'.

 

Hjulflader
Opstår når ATP (togkontrolsystemet, som baliserne også er en del af) nødbremser toget og giver et flat stykke på hjulet. Det giver dårlig komfort, laver skader på infrastrukturen og skal derfor drejes af (gøres runde igen), inden skaden bliver for stor. Hjulafdregning tager 10-11 timer pr. tog med risiko for, at der ikke er tog nok til at gennemføre driften.

 

AVLS/trafikinformation

AVLS (der styrer, hvilket togsæt, der kører en given tur) sender information i togene og på infoskærme på indre strækning. AVLS skal sende forsinkelser og aflysninger til Rejseplanen, der sender data til infoskærme på Grenaa- og Odderbanen. Manglende information giver utilfredse passagerer.

 

Løvfald
Våde blade kombineret med den meget stejle Nørreport gav mange aflysninger og forsinkelser i 2018.

 

Passagertællesystemer

Der er i anlægsfasen kun indkøbt tællesystemer til seks tog. Aarhus Letbanes bestyrelse besluttede i februar 2019 at indkøbe tælleudstyr til de resterende 20 tog. Sikre passagertal er vigtig for køreplanlægning mv.

 

Kilde: Aarhus Letbane

Regionsrådsformand, Anders Kühnau, Soc. Dem., er tilfreds med planen. Men han understreger, at Aarhus Letbane holdes i kort snor.

Du kan læse hele Aarhus Letbanes handlingsplan her.

- Jeg er tilfreds med redegørelsen. De arbejder meget målrettet og konstruktivt på at få løst problemerne. Dermed ikke sagt, at alting er perfekt. For det er det ikke. Det kan alle se. Nu er der lavet en handleplan, som er god, og den skal der leveres på, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

I handlingsplanen fremgård det, at Aarhus Letbane vurderer, at alle problemerne vil blive løst i løbet af det kommende år. Problemet med is på køreledningerne skal for eksempel løses med påføring af glycerin, så ledningerne ikke fryser til. Udstyr, der forventes leveret til januar.

Her er Aarhus Letbanes løsninger

Is på køreledningen
Lige nu kører Aarhus Letbane såkaldt iskørsel om natten. Samtidig indsættes erstatningsbusser. Der er indkøbt glycerin, som bliver leveret til januar 2020.

 

Fejl på overkørsler
I uge 45 har blandt andre letbanens ansatte fået ekstra uddannelse for at sikre bedre fejlretning. Derudover vil Aarhus Letbane lave grundig analyse af alle fejl for bedre at kunne rette og forebygge. Der er ikke sat dato på, hvornår fejl på overkørsler er på et 'tilpas niveau'.

 

Andre tekniske fejl
Baliser udskiftes, hvis de fejler for tit. Programeringsfejl udbedres. Signaler fejlrettes. Løbende analyser af fejl. Fejl på disse anlæg skal, ifølge Aarhus Letbane, være stærkt formindsket inden jul. Et antal signaler kræver dog sikkerhedsgodkendelser og har derfor længere tidshorisont.

 

Hjulflader
Der er, ifølge Aarhus Letbane, en liste med 15 forslag til løsninger. Det er dog en udfordring, at problemerne skal løses af flere leverandører. Keolis, Stadler og Hitachi. Løsningerne implementeres løbende. Arbejdet er ikke færdigt før 1. april 2020.

 

AVLS/trafikinformation

Der køres tests i uge 46 og 47. System planlagt i brug med ny funktionalitet før jul.

 

Løvfald

Der er indkøbt Alleviate, der påføres skinnerne fra Nørreport til ca. Universitetsparken st. Resultaterne er, ifølge Aarhus Letbane, indtil videre meget positive, og der har ikke været aflysninger p.g.a. blade på skinnerne. Evaluering og plan for 2020 senest med udgangen af januar 2020.

 

Passagertællesystemer

Der er bestilt nye tællesystemer. Forventes fuldt implementeret ultimo 2020.

 

Kilde: Aarhus Letbane

 

I Mørke krydser skinnerne vejene flere steder, og beboerne i byen har flere gange oplevet, at bommene ikke går ned for bilerne, når toget kommer.
I Mørke krydser skinnerne vejene flere steder, og beboerne i byen har flere gange oplevet, at bommene ikke går ned for bilerne, når toget kommer.

Selvom det nu står sort på hvidt, hvad Aarhus Letbane har at arbejde med, hvad der skal gøres, og hvornår det skal ske, så vil direktør Michael Borre ikke udtede garantier.

- Jeg mener godt, man kan regne med, at handlingsplanen bliver ført ud i livet. Men hvis man tror, vi så har løst alle tænkelige og utænkelige problemer i fremtiden – sådan er verden ikke, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: I videoen kan man se, hvordan bilister kører over overkørslen, selvom bommene er nede.