Lars frygter for helbredet: Naboens farlige asbesttag drysser ned i haven

Lars Andreasen er godt træt af naboens bygning med asbesttag. Et tag der for tiden er i stykker og skaber en livsfarlig situation.

02:56

VIDEO: Lars Andreasen er bekymret for sig selv, konen Judit, hunden Holger samt sine børn- og børnebørn, der kan blive påvirket af asbestforurening fra naboen.

Asbest er farligt og har af samme årsag været ulovligt at bruge til byggeri i mere end 30 år. Derfor er det også et stort problem, hvis man bliver udsat for asbeststøv. I øjeblikket kan Lars Andreasen og konen Judit praktisk talt ikke undgå netop det.

Jeg frygter for mit helbred, og at jeg skal herfra før tid. Så jeg ikke får set mine børnebørn vokse op.

Lars Andreasen, Hvorslev

For naboen til deres hus på Bråddenhøjvej i landsbyen Hvorslev ejer en bygning med et beskadiget asbesttag, hvor fra der flyver stumper og støv over i parrets have.

- Taget er ved at smuldre væk, og det blæser lige over i vores og andres haver i området. Der er konstateret asbest i taget, så det er ikke helt ufarligt, det vi lever i, siger Lars Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg frygter for mit helbred, og at jeg skal herfra før tid. Så jeg ikke får set mine børnebørn vokse op, fortsætter han.

Lars og Judit Andreasen lider begge af diabetes. De føler sig derfor ekstra udsatte over for alvorlige sygdomme. 

Gik galt under storm

Hele problemet begyndte under en storm i begyndelsen af februar, hvor flere tagplader på nabobygningen blev så skadet, at dele derfra i stor stil endte i familien Andreasens have.

Siden er stumper fra taget og støv fortsat med at forurene parrets grund, der grænser helt op til den pågældende bygning.

Lars Andreasen kunne efter stormen i februar hurtigt samle en pose med tagstumper. Dem frygter han dog ikke lige så meget som den støv, han ikke kan se og fjerne. Foto: Privat

I første omgang gjorde Lars Andreasen naboen opmærksom på problemet, men herfra var meldingen klar: 'Jeg har ikke penge til at fikse det.'

- Coronakrisen har ramt mine antikforretninger hårdt, så jeg har ikke midlerne til at reparere taget, lyder det da også fra naboen til TV2 ØSTJYLLAND.

03:08

VIDEO: I over syv år har en gruppe borgere i landsbyen Lyngå følt sig stærkt generet af en gårdejers halmfyr. Det fortalte vi på TV2 ØSTJYLLAND i oktober 2019.

Luk video

Savner svar og handling

Naboen ønsker ikke at stille op til interview, men har altså givet sit syn på sagen. Han driver flere antikvitetsbutikker i Jylland, og bygningen i Hvorslev bliver brugt som oplagsplads.

Da Lars Andreasen fandt ud af, at der ikke var meget hjælp at hente hos ejeren af huset, tog han kontakt til Favrskov Kommune for at komme ud af sin knibe.

Læs også Naboer i 'krig' i årevis - røg fra halmfyr splitter landsby

Første dialog fandt sted i slutningen af februar.

- Siden har kommunen bekræftet min frygt. Der er tale om asbest, og vi er blevet rådet til ikke at spise af vores grøntsager i haven, og stumperne skal samles op med handsker på, fortæller Lars Andreasen:

- Men der er ikke sket noget konkret siden. Det virker til, at kommunen ikke aner, hvad den skal gøre.

Også i græsplænen kan tagstumperne med asbest findes. De bekymrer især familien i forhold til hunden Holger. Foto: Privat

Kan være livsfarligt

Så nu går han og konen rundt i uvished. De ved, at asbeststøvet er farligt, og at de skal tage deres forholdsregler. Hvornår der er udsigt til en mere lys fremtid, ved de ikke.

Lægevidenskaben forstærker samtidig familiens bekymringer. For alle undersøgelser viser, at asbest er giftigt.

Man skal sørge for at få taget ændret. Ingen i Danmark skal udsættes for asbeststøv. Der er en grund til, at det har været forbudt at bruge i mange år.

Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital

Bliver man udsat for asbeststøv, er der tre sygdomme, man kan blive ramt af. I Lars og Judit Andreasens tilfælde er det især lungehindekræft, de skal være opmærksomme på.

Måske ikke så meget i forhold til dem selv, men mere med fokus på børn og børnebørn, når de igen kommer på besøg.

- Hvis man får asbeststøv ned i lungerne – også i forholdsvis små mængder – kan det sætte sig på lungehinderne og give den sjældne kræftform. Lungehindekræft har høj dødelighed, og vi har ikke meget behandling at give, siger ledende overlæge på afdelingen for arbejdsmedicin på Aarhus Universitetshospital Ane Marie Thulstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

'Grund til at det er forbudt'

Kræftformen er dog 30 år om at udvikle sig, så overlægen er mest bekymret for børn og børnebørn.

De øvrige sygdomme, som asbestindtag kan give, er ligeledes ikke en risiko for parret i Hvorslev, da de udelukkende rammer håndværkere, som har arbejdet med store mængder af mineralet.

Læs også To kilometer skovvej belagt med glasskår, asbest og kabelrester

Men lungehindekræft er i sig selv også mere end rigeligt, og noget der skal tages seriøst, lyder det fra Ane Marie Thulstrup.

- Jeg kender ikke den konkrete sag, men min klare overbevisning er, at man skal sørge for at få taget ændret. Ingen i Danmark skal udsættes for asbeststøv. Der er en grund til, at det har været forbudt at bruge i mange år, siger overlægen.

Samme holdning har Lars Andreasen, som efterhånden sætter sin lid til Favrskov Kommune.

Flere at stykkerne fra taget er halvstore, og familien er overbevist om, at der også flyver meget asbeststøv over i deres have. Foto: Privat

Kan kun se en løsning

Han er frustreret over manglende afklaring og kommunikation herfra.

Politiet kan idømme bøde og tvangsbøder. Teknik og Miljø kan også have mulighed for at lovliggøre forholdet for ejerens regning.

Hans Vedel, direktør, Teknik og Miljø, Favrskov Kommune

- Jeg har intet hørt i tre uger, men ved jo, at min situation er farlig. Vi er ikke særlig trygge ved at bo her under de her omstændigheder, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror først, at problemet er løst, når taget er væk.

Familien Andreasens hus grænser helt op til bygningen med asbesttaget. På luftfotoet her ses bygninges tag nær det store træ. Adressen på bygningen er Vinkelvej 27. Familiens hus ligger på Bråddenhøjvej 1.

Ansvaret ligger hos ejeren

Favrskov Kommune har foretaget et tilsyn af taget og bygningen på Vinkelvej. Det er kommunens vurdering, at ejendommen er misvedligeholdt og ikke overholder loven.

- Vi har derfor iværksat en lovliggørelsesproces, så bygningen bringes i en stand, så den fremstår tilfredsstillende hvad angår både sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende hos de omboende, skriver direktør for Teknik og Miljø i Favrskov Kommune Hans Vedel i en mail til TV2 ØSTJYLLAND. 

Læs også Skibsværft indfører nye tiltag efter eksplosion: - Vi skyder med spredehagl

Afdelingen er i dialog med ejeren, der er forpligtet til at lovliggøre bygningen. Hvis han ikke gør det, får det store konsekvenser.

- Hvis en ejer ikke opfylder et påbud om lovliggørelse, kan Teknik og Miljø som led i en lovliggørelsesproces melde ejeren til politiet. Politiet kan idømme bøde og tvangsbøder, lyder det fra Hans Vedel, der fortsætter: 

- Teknik og Miljø kan også have mulighed for at lovliggøre forholdet for ejerens regning.

Direktør for Teknik og Miljø i Favrskov Kommune Hans Vedel fortæller, at kommunen arbejder på at afklare de sundheds- og miljømæssige problemstillinger, der kan være forbundet med asbestnedfald.

Må kassere grøntsager

Truslerne og udsigten til bøder ændrer ikke ejeren af husets holdning. Han slår over for TV2 ØSTJYLLAND fast, at han ikke har pengene til at fikse taget. Så nu ser han blot tiden an. 

Det betyder også, at familien Andreasen må leve med asbeststøv og stumper fra taget i haven nogen tid endnu.

Hele situationen er da trist og sørgelig. Hvem der har ansvaret for en løsning, vil jeg ikke kloge mig i. Men det er os, der lever i den, og os der påvirkes af den.

Lars Andreasen, Hvorslev

De er blandt andet nødt til at kassere rabarber, purløg og andre krydderurter fra højbedet. De kan nemlig være farlige at spise.

- Hele situationen er da trist og sørgelig. Hvem der har ansvaret for en løsning, vil jeg ikke kloge mig i. Men det er os, der lever i den, og os der påvirkes af den. Der må snart ske noget, siger Lars Andreasen.

Der er også rester fra det farlige tag i bedet med grøntsager og krydderurter. Favrskov Kommune har derfor rådet familien til ikke at spise dem. Foto: Privat