Irriteret fiskehandler 'begraver' torsken: - Det er ikke værdigt

Med udsigt til lavere torskekvoter i de danske farvande holdt Clausens Fiskehandel i Aarhus 'begravelse' for østersøtorsken.

Fiskehandler Jakob Clausen er ikke tilfreds. Slet ikke.

For fra nytår træder nye EU-regler i kraft, der skærer fiskernes torskekvoter i den vestlige Østersø - farvandet mellem Jylland og Bornholm - med hele 88 procent.

Det betyder, at Clausens Fiskehandel kan lange langt færre torsk over disken i butikken på Aarhus Havn.

Derfor var der lørdag inviteret til begravelse for østersøtorsken, hvor omkring 100 gæster dukkede op.

- Det er for at sætte fokus på fiskeriet i Danmark. Jeg har tit og ofte kontakt til fiskerne, og jeg synes, de bliver overhørt, siger fiskehandler Jakob Clausen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det giver utrolig god mening, at vi skal passe på fiskene, men for mig er der nogle alarmklokker, der ringer. Det er ikke fiskerne, der har varetaget kvoterne de seneste 30 år, det er politikerne. Og hver eneste år kommer de ud og siger, at det er fiskernes skyld. Det er overfiskeri, fordi de har fisket det, de skulle.

Omkring 100 gæster dukkede op, da der lørdag blev inviteret til begravelse for østersøtorsken.
Omkring 100 gæster dukkede op, da der lørdag blev inviteret til begravelse for østersøtorsken.

Flere forklaringer

Jakob Clausen mener, at der kan være flere forklaringer på, at fiskebestandene er kommet under pres. Eksempelvis iltsvind og kvælstofudledning og naturlige fjender som sæler og skarver.

- En fisker har aldrig intention om at fange den sidste fisk. Det kan vi lige så godt slå fast. Lige meget hvor mange de får tæsk for noget andet. Det har de ikke.

- Jeg synes ikke, det er værdigt for det fiskeri, vi har i Danmark, at de skal lægge øre til de ting, de bliver kaldt, siger Jakob Clausen.

quote Jeg synes ikke, det er værdigt for det fiskeri, vi har i Danmark, at de skal lægge øre til de ting, de bliver kaldt.

Jakob Clausen, Clausens Fiskehandel

De nye kvoter for torsk i Østersøen blev besluttet tidligere i oktober på et møde mellem EU-medlemslandene. Også sildekvoterne blev skåret betragteligt.

Beslutningen blev blandt andet truffet på baggrund af videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices), som har kategoriseret flere bestande i Østersøen som alvorligt pressede.

Men det bringer altså fiskere og dem, der skal sælge deres produkter i knibe, og Jakob Clausen er træt af, at det i hans øjne altid er fiskerne, det skal gå ud over.

- Jeg synes ikke, man diskuterer, hvem der har skylden. Jeg synes, man giver fiskerne skylden for det, siger Jakob Clausen.