Sundhedsstyrelsen om fyret overlæge: Praksis var ikke i orden

I samarbejde med TV MIDTVEST

Der er ikke tilstrækkelige videnskabelige beviser for, at det er en god idé, at Regionshospitalet i Silkeborg har brugt en omdiskuteret scanning til at udrede mistanke om lungekræft.

Det oplyser Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Resultaterne fra Silkeborg er ikke opgjort og præsenteret på en måde, så der kan konkluderes ud fra dette materiale, udtaler han i en mail til TV MIDTVEST.

Scannings-twist var medvirkende til fyring

Udmeldingen kommer efter et møde i Sundhedsstyrelsen, som kommer i kølvandet på, at tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg, Ulrich Fredberg, i sidste måned blev afskediget.

Læs også Fyret læge mødes med kærlighed

En del af twisten mellem ham og hospitalsledelsen var, at Ulrich Fredbergs afdeling i visse tilfælde anvendte såkaldte lavdosis-CT-scanning, i stedet for at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om fulddosis-CT-scanninger.

Det kunne ske, når en praktiserende læge havde en svag mistanke om lungekræft, der ikke umiddelbart opfyldte de kriterier, der skal til for at blive henvist til en egentlig lungekræftspakke.

Retningslinjer må ikke fraviges systematisk

Nu har Sundhedsstyrelsen imidlertid understreget, at det ikke var i orden, at der var denne praksis på sygehuset i Silkeborg.

- Selvom Sundhedsstyrelsens pakkeforløb er standardforløb, og derfor kan fraviges ud fra konkrete og individuelle forhold, så kan man ikke systematisk fravælge at følge vores pakkeforløb, udtaler Søren Brostrøm.

Læs også Nadja mistede sine elskede på 30 dage: Nu søger hun omsorg på nettet

Ved mødet deltog repræsentanter fra de danske regioner, et bredt lægefagligt personale og ledende medarbejdere ved Sundhedsstyrelsen.

Brug for mere viden

Søren Brostrøm oplyser også, at man på baggrund af mødet, er blevet klar over, at der er forskellige måder at håndtere retningslinjerne på rundt om i landet.

- Det blev tydeligt, at der dels er forskellige traditioner på tværs af landet, men også, at vi mangler dokumentation for at kunne sige, at man generelt skal bruge lavdosis CT i den situation.

Læs også Kühnau om Fredberg-støttegruppe: Det kommer ikke til at påvirke noget

Søren Brostrøm oplyser derfor, at man er blevet enige om, at der er behov for mere forskning på området for at få klarlagt, om lavdosis-CT-scanning eventuelt kan blive et fast værktøj i værktøjskassen fremover.