Stor bekymring for havmiljøet i bugten – fugle og fisk forsvinder

En lang række foreninger og organisationer har sendt et åbent brev til fiskeriministeren, fordi de er bekymrede for havmiljøet i Aarhus Bugten.

06:05

VIDEO: Et hav af organisationer forsøger i et åbent brev til ministeren at gøre opmærksom på problemer med havmiljøet i Aarhus Bugten.

Færre dyr og mindre liv er, hvad mange brugere af Aarhus Bugtens svarer, når de bliver spurgt ind til havmiljøets tilstand. De er nu så bekymrede, at de er gået sammen om et åbent brev til fiskeriministeren.

Heri skriver de, at især de bundlevende fisk og mange havfugle ikke længere findes ved bugten, og de kræver handling.

For år tilbage kunne jeg fange et par hundrede fisk om året, nu fanger jeg 10-15-20 stykker.

Ejvind Jensen, fritidsfisker, Kaløvig

- Vi hejser det røde flag. Nogen udefra må komme og hjælpe os, siger fritidsfisker Ejvind Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han oplever selv helt konkret, hvordan havmiljøet er blevet forringet gennem de seneste år.

Læs også For få fisk i Kattegat: Nu skal farvandet kameraovervåges

- For år tilbage kunne jeg fange et par hundrede fisk om året, nu fanger jeg 10-15-20 stykker, fortæller Ejvind Jensen, der ikke er i tvivl om, hvad årsagen til de færre fangster er:

- Der tilflyder havvandet næringsstoffer fra byen og landbruget, og de medfører opblomstring af alger, der forrådner og går til bunds. Det giver iltsvind.

Kraftig reduktion i antallet af fugle

Samtidig langer han ud efter muslingefiskerne, der ifølge ham ødelægger havbunden med deres bundskabende redskaber.

Muslingefiskerne ønsker ikke at udtale sig om eventuelle problemer med deres fangstmetoder til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis jeg går 10 år tilbage og sammenligner med i dag, så er der specielt inden for de seneste fem år sket en kraftig reduktion i fugle, vi ser herude.

Carsten Holm Clausen, strandjæger, Danmarks Jægerforbund

Ejvind Jensen er langt fra alene med bekymringerne for Aarhus Bugten. Over 20 foreninger og organisationer har skrevet under på det åbne brev til fiskeriminister Mogens Jensen (S), heriblandt også Danmarks Jægerforbund.

En af de lokale strandjægere har ligesom fritidsfiskeren kunne se, hvordan der er kommet mindre liv i bugten.

- Hvis jeg går 10 år tilbage og sammenligner med i dag, så er der specielt inden for de seneste fem år sket en kraftig reduktion i fugle, vi ser herude. De er her ikke mere, siger strandjæger Carsten Holm Clausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Carsten Holm Clausen føler, at han nu skal spejde længere efter havfuglene i Aarhus Bugten. 

Kombination af flere ting

Han mener, at havfuglene mangler føde, blandt andet som følge af muslingefiskernes arbejde.

Syddjurs Kommune er medunderskriver på brevet til ministeren, også eksperter på området bakker op om, at der er problemer.

Læs også Fiskere raser over overvågning: - Det er krænkende

Peter Grønkjær, professor i bioscience på Aarhus Universitet, har forsket i netop Aarhus Bugten, og han mener, at det især er udledning af kvælstoffer, der er synderen.

- Det er en kombination af flere ting. Der er problemer med iltsvind, der er ingen ilt til bunddyrene, som forsvinder, og de forsvinder med fiskene, siger Peter Grønkjær til TV2 ØSTJYLLAND.

02:27

VIDEO: Fritidsfiskere fra Kaløvig stillede sig første gang frem med kritik af muslingebådene i december sidste år. De undrer sig altså fortsat over, hvorfor der er færre fisk at fange.

Luk video

Udleder ikke mere end tilladt

Han peger også på klimaforandringer og de varmere havtemperaturer, som faktorer, der ikke har været gavnlige for havmiljøet.

Muslingefiskeriet kunne ifølge ham ligeledes med fordel reguleres, men det er især udledningen af kvælstoffer gennem landbruget, der efter hans mening er en af de største problemer.

Vi skal have styr på udledningen af kvælstoffer og have genskabt habitater for dyrene, før vi igen ser et hav fuld af liv og biodiversitet.

Peter Grønkjær, professor i bioscience, Aarhus Universitet

- Vi skal have styr på udledningen af kvælstoffer og have genskabt habitater for dyrene, før vi igen ser et hav fuld af liv og biodiversitet, lyder det fra Peter Grønkjær.

Landbrug og Fødevarer har ikke ønsket at stille op til et længere interview med TV2 ØSTJYLLAND, men herfra lyder det, at landmændene skam overholder reglerne i forhold til kvælstofudledning.

Faktisk udleder de mindre end tilladt ved Aarhus Bugten, lyder det fra organisationen.