Ingen vil betale - men diabetes-udstyr kan give milliongevinst

Der er penge at hente på den lange bane, hvis man tildeler alle patienter med type 1-diabetes en såkaldt flash glukosemåler, mener sundhedsøkonom.

02:40

Nadja Maria Andersen havde fået bevilget en flash glukosemåler, da hun boede i Gladsaxe Kommune. Men efter hun flyttede til Silkeborg, er hun ikke længere berettiget til hjælpemidlet. Derfor skal hun nu stikke sig i fingrene otte-tolv gange om dagen, hvilket blandt andet gør livet som sygeplejerske besværligt.

Det ender med at blive en udgift for skatteborgerne, når kommuner og regioner ikke vil betale for hjælpemidler til kroniske patienter.

Sådan lyder kritikken fra en sundhedsøkonom, der beskylder det offentlige for at tænke alt for kortsigtet, når man ikke vil bevilge de bedste hjælpemidler til for eksempel diabetes-patienter.

Læs også Økonomi blokerer for hjælp til diabetespatienter

Mange millioner at hente

For med en såkaldt flash glukosemåler er det ganske simpelt for en diabetes-patient at måle sit blodsukker - uden at skulle stikke sig i fingeren mange gange dagligt - og derved holde sig velreguleret og have større mulighed for at undgå følgesygdomme.

Glukosemåler

En Abbott Freestyle libre glukosemåler måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske. Den består af en lille sensor med en lille måle-nål og et måleapparat på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren bliver prikket fast på patientens overarm med måle-nålen, og selve sensoren sættes fast med plaster. Derefter fører man måleapparatet hen over sensoren i huden, hvorefter glukoseværdierne bliver vist på apparatets skærm, samt udviklingen over de seneste 8 timer. Senderen udskiftes hver anden uge og behøver ikke kalibrering.

Mere besværligt er det dog at få politikerne til at investere i de hjælpemidler, som for eksempel flash glukosemåleren, som på kort sigt er en udgift, men på den lange bane kan spare millioner af kroner for det offentlige. Sundhedsøkonom Jes Søgaard mener, at regionerne tænker for snævert, når de kun ser på, hvad det koster i indkøb.

- Du sparer en hel masse penge på, at der kommer færre følgesygdomme, som er enormt belastende for patienterne og dyrt økonomisk. Og så vil mange flere patienter kunne blive reguleret hos deres praktiserende læge, og de skal ikke ud i sygehussystemet, hvor de bliver dyrere, siger Jes Søgaard, der er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mille-Marie må selv skaffe diabetes-udstyr - risikerer at blive snydt på nettet

Svært at få tildelt glukosemåler

Kritikken kommer i kølvandet på TV2 ØSTJYLLANDS artikler den senere tid om, hvor svært det er for patienter med type 1-diabetes at få bevilget en flash glukosemåler af kommunen eller regionen. 

Vidste du

At type 1-diabetes ikke kan forebygges eller helbredes. Type 2-diabetes kan udløses af overvægt, fysisk inaktivitet eller nogle former for medicin, hvorfor den i en vis grad kan forebygges.

Faktisk er det sådan, at de østjyske kommuner giver langt flere afslag på flash glukosemålere, end de giver bevillinger.

GRAFIK: TV2 Østjylland har foretaget en rundringning til alle kommuner for at finde ud af hvor mange, der siden 30. maj 2017 har ansøgt om en flash glukosemåler - og hvor mange, der har fået ansøgningen godkendt. Aarhus Kommune kunne ikke oplyse hvor mange ansøgninger, de har fået.

I Region Midtjylland handler det om økonomi og benhård prioritering. 

- Jeg er glad for, at vi kan tilbyde dem, der er dårligst reguleret, den her nye mulighed, fordi det klart vil betyde, at de får mindre risiko for at få følgesygdomme, og jeg ville ønske, at vi kunne brede det ud til nogle flere, sagde Hanne Roed, næstformand i Region Midtjylland (Rad. V.), til TV2 ØSTJYLLAND for to uger siden.

01:45

VIDEO: Nadja Maria Andersen havde fået bevilget en flash glukosemåler, da hun boede i Gladsaxe Kommune. Men efter hun flyttede til Silkeborg, er hun ikke længere berettiget til hjælpemidlet, og det giver hende udfordringer i hverdagen. Videoen er fra den 9. oktober.

Luk video

Patienter med type 1-diabetes, som ikke får en flash glukosemåler bevilget, kan ikke selv gå ud og købe en måler her i landet. Det skyldes, at firmaet bag ikke vil sælge dem til privatpersoner i Danmark. 

Vidste du

At en Abbot Freestyle libre glukosemåler koster 10.000 - 12.000 kroner om året

Et bedre liv med færre følgesygdomme

Hos Diabetesforeningen bakker man op om kritikken af, at politikerne tænker kortsigtet.

- Det er absolut også det, vi oplever – at der bliver tænkt kortsigtet. Det, vi kan se her, er, at patienterne har rigtigt god gavn af at få den her sensor-baserede glukosemåler. De får en bedre livskvalitet, de får bedre behandling, og på den måde får de også chancen for at få et bedre liv uden følgesygdomme og bliver på den måde også billigere for samfundet, siger Ane Eggert Jackson, der er politisk chef i Diabetesforeningen.

Jes Søgaard mener, at man i større grad skal tænke hjælpemidler ind til kronisk syge, da det kan gøre livet lettere for dem og mindske risikoen for følgesygdomme og dyre hospitalsindlæggelser.

TV2 ØSTJYLLAND har fået sundhedsøkonom Jes Søgaard fra Syddansk Universitet til at se på en rapport, som firmaet bag flash glukosemåleren, amerikanske Abbott, har fået Copenhagen Economics til at lave.

Jes Søgaard er enig i rapportens konklusion om, at det vil ende med en samfundsmæssig gevinst at udlevere flash glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

Vidste du

At symptomerne for diabetes kan være tørst, hyppig vandladning eller kløe og træthed. Ved type 1-diabetes viser det sig hurtigt og voldsomt, hvorimod ved type 2-diabetes kommer det gradvist snigende.

Selvom det ifølge rapporten vil koste omkring 125 millioner kroner i første omgang, så sparer man en masse penge på behandling. Og samlet set giver det efter fire år en gevinst på 45 millioner kroner årligt.

Det skyldes, at færre patienter vil blive ofre for dyre følgesygdomme som blindhed, dårligt hjerte og dårlige nyrer.

- På den lange bane undgår de en hel masse følgesygdomme ved, at de (patienter med type 1-diabetes, red.) er bedre reguleret. Det skal tænkes ind, og det gør man i øvrigt, når det handler om medicin, så hvorfor ikke med hjælpemidler?, spørger Jes Søgaard.

00:20

VIDEO: Specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen forklarer, hvad fordelene er ved flash glukosemålerne.

Luk video

Klassisk eksempel på en generel udfordring

I fremtiden vil et stigende antal kroniske patienter skulle behandles ved de praktiserende læger, og hvis man ikke finder en løsning, så flere patienter får de redskaber, der kan hjælpe dem, kan det ende med at blive dyrt.

Læs også Nadja tvinges til at stikke sig med en nål i fingeren 12 gange dagligt

- Det her er et klassisk eksempel på, at man ved hjælp af teknologi kan medvirke til den proces, alle taler om i dag – at få flyttet behandlinger fra sygehusene og ud i det, vi kalder det nære sundhedsvæsen, altså praktiserende læger støttet af kommunale tilbud. Det forudsætter, at patienterne er rimelig velregulerede, og det hjælper den her glukosemåler med til, siger Jes Søgaard og fortsætter:

- Patienter med type 1-diabetes bliver simpelthen mere velregulerede, og kan dermed i højere grad behandles og gå til kontroller hos deres egen læge i stedet for, at de skal ind i det dyrere, specialiserede sygehusvæsen. Det er perspektiverne i det her, og det synes jeg, at regionerne misser.

I Danmark har omkring 25.000 voksne Type 1-Diabetes, men kun 12 procent af dem har fået bevilget den nye teknologi af deres respektive region.