Frustreret plejemor: Må ikke selv bestille test til børnene

Det er en vanskelig sag for plejebørn at blive testet. Det er nemlig de biologiske forældre, som står for både booking og modtagelse af resultatet.

Ind på coronaprover.dk, vælg en dato, tag til test og få svar. 

Vi kender alle proceduren for at få taget en coronatest, og på trods af ventetider på hjemmesiden og lange køer ved teststederne, er det en forholdsvist hurtig proces.

Men det er ikke tilfældet for de børn, der er anbragt hos plejefamilier.

quote Jeg skal afvente, at en tredjepart sender svarene til mig.

Lene Holmkvist Friedrichsen, plejemor

Lene Holmkvist Friedrichsen har været plejemor i 25 år og har nu to børn under 15 år i pleje. 

Men hun kan ikke bestille tests til dem. Det er børnenes biologiske forældre, der skal stå for det. 

Og det er end ikke Lene Holmkvist Friedrichsen der modtager svaret på børnenes coronatests. Det bliver først sendt til de biologiske forældre, hvorefter disse skal sende svaret videre til plejefamilien. 

Årsagen til det er, at børnene er under 15 år gamle, og derfor ikke har deres eget NemID. 

På trods af, at Lene Holmkvist Friedrichsen er i tæt dialog med sine plejebørns forældre, er det en vanskelig proces at skulle igennem. 

- Jeg skal afvente, at en tredjepart sender svarene til mig. Og det betyder så, at vi nogle gange skal handle i blinde; vi kan stå søndag morgen og ikke vide, om testen, vi fik lavet i går, er positiv eller negativ, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Så er vi i tvivl, om vi skal sende barnet til fodboldkamp eller om vi skal lade ham blive hjemme. 

Vanskeligt at opnå kontakt

Selvom Lene Holmkvist Friedrichsen er i tæt dialog med forældrene til sine plejebørn, kender hun adskillige plejeforældre, hvor det på ingen måde er tilfældet. Her kan det være svært at komme i kontakt med de biologiske forældre, og børnene kan derfor ikke få de testsvar, som de har behov for. 

- Det er kompliceret lige nu, for på skolerne og institutionerne er der jo masser af coronatilfælde. Så er det svært at gøre det rigtige, fordi den proces, der er ved at få taget en test, er noget længere for familier med plejebørn, end den er for de øvrige børn i samfundet.

Lene Holmkvist Friedrichsen så gerne, at hun blot kunne gå ind på coronaprover.dk og bestille tid til sine børn, ligesom de fleste andre forældre kan.
Lene Holmkvist Friedrichsen så gerne, at hun blot kunne gå ind på coronaprover.dk og bestille tid til sine børn, ligesom de fleste andre forældre kan.

Derfor bliver der i familien ofte stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt de skal lade børnene blive hjemme, indtil testsvaret endeligt er i deres hænder, eller om de skal tage chancen og sende børnene i skole, fordi de ikke har symptomer. 

Løsningen burde ifølge plejemoren at være, at barnets personlige ID følger barnet, således at det er de personer, der har ansvaret for at tage sig af barnet i det daglige, der har muligheden for at handle på barnets vegne. 

quote Jeg er overrasket over, at man så ikke har forsøgt at løse det, eksempelvis ved at dispensere for reglerne.

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti

Samtidig mener hun, at det vil lette et pres hos de biologiske forældre, at de ikke skal stå til ansvar for noget, der foregår i plejefamiliens dagligdag. 

Og problemstillingen er blevet drøftet før. I sommer opsøgte Karina Adsbøl, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, social- og ældreministeren Astrid Kragh for at rette fokus mod plejefamiliernes vanskeligheder ved coronatests. 

Men Karina Adsbøl mener ikke, at der er kommet noget ud af det, udover at social- og ældreministeren svarede, at hun også problemstillingen relevant. 

- Jeg er overrasket over, at man så ikke har forsøgt at løse det, eksempelvis ved at dispensere for reglerne. For man skal selvfølgelig have mulighed for hurtigt og nemt at kunne bestille en test, hvis plejebørnene har brug for det, siger Karina Adsbøl til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er en udfordring og en praksis, der ikke er optimal i forhold til, at man ikke kan bestille coronatests til sine plejebørn. Det kan være, at der er smitteudbrud på den skole, børnene går på, og derfor er det også vigtigt, at det i denne tid, hvor rigtig mange bliver testet hele tiden, ikke skal være unødigt besværligt i forhold til at få tests.

Social- og ældreminister Astrid Kragh (S) har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at stille op til interview, men skriver følgende i en besked til TV2 ØSTJYLLAND:

Plejefamilier skal selvfølgelig kunne varetage den helt nære daglige omsorg for barnet uden benspænd. I den forbindelse er det vigtigt, at de har adgang til relevante digitale platforme, hvor vigtige informationer om barnets hverdag fremgår og deles. 

Samtidig med den reform af plejefamilieområdet, som vi har aftalt med Børnene Først, vil de relevante ressortministerier derfor afdække mulighederne for, at plejefamilier eller andre primære voksne omkring et barn kan få nemmere adgang til relevante digitale platforme.

I forhold til den konkrete problemstilling om plejefamiliers adgang til at booke tid til coronatest for deres plejebørn og få adgang til testsvar, så vil mit ministerium i lys af den seneste smitteudvikling med COVID gå i dialog med Sundhedsministeriet om mulige løsninger.