Hjemmesygepleje får alvorligt påbud - patienternes sikkerhed er i fare

I Horsens har hjemmesygeplejen fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vurderer, der er sket fejl, som er alvorlige for patientsikkerheden.

Den er både gal med medicinhåndteringen, journalføringen og sygeplejefaglige vurderinger og opfølgninger hos den enkelte patient hos Hjemmesygeplejen Område Øst i Horsens Kommune.

Det vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed. Derfor har de den 13. december valgt at give Hjemmesygeplejen Område Øst et påbud, fordi de mener, at fejlene og manglerne udgør et større problem for patientsikkerheden.

- Som chef for området, er jeg selvfølgelig ked af, at vi får et påbud. Samtidig synes jeg, at når vi får det, så skaber vi læring ud af det. Vi bruger det til at blive dygtigere og til at udvikle vores drift, siger Charlotte Gjørup, der er sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Har lavet en handleplan

Behandlingsstedet modtog et høringssvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed i midt november, som omhandlede, at de vil få et påbud. Ifølge Charlotte Gjørup har de derfor allerede nu igangsat en handleplan for at rette op på de fejl og mangler, Styrelsen for Patientsikkerhed påpeger.

quote De borgere, der kommer her, kan godt føle sig trygge.

Charlotte Gjørup, sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune

- Vi er allerede i gang. Vi har blandt andet igangsat en systematisk gennemgang af arbejdsgangene, vi har lavet stikprøver af journalerne, og der er en øget ledelsesmæssig bevågenhed, så de borgere, der kommer her, kan godt føle sig trygge, siger Charlotte Gjørup til TV2 ØSTJYLLAND.

Charlotte Gjørup blev ansat som sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune i oktober i år, og derfor ved hun ikke, hvad der er gået galt. Hun lægger dog vægt på, at Hjemmesygeplejen Område Øst blev kvalitetsstemplet i slutningen af 2018.

Et stempel, som de altså ikke har kunnet leve op til 2019, men som de nu forsøger at rette op på.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Hjemmesygeplejen Område Øst i Horsens er nabo til togstationen.
Hjemmesygeplejen Område Øst i Horsens er nabo til togstationen.

Læge var bekymret

Styrelsen for Patientsikkerhed blev opmærksom på fejlene og manglerne i Hjemmesygeplejen Område Øst, da de den 13. februar i år fik en henvendelse fra en bekymret, praktiserende læge. Henvendelsen vedrørte behandlingen af en patient i den pågældende hjemmesygepleje.

Det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at indhente en udtalelse og journalmateriale fra behandlingsstedet. Dette materiale modtog de den 25. marts.

- På baggrund af det indsendte materiale konstaterede styrelsen blandt andet, at det var svært at følge, hvem der havde ansvaret for at samle indsatserne omkring patienten, så det blev en helhedsorienteret indsats, der gav sammenhæng i pleje og behandling af patienten, skriver styrelsen på deres hjemmeside

Det fik styrelsen til at varsle et reaktiv tilsyn ved Hjemmesygeplejen Område Øst. I juni besøgte de så hjemmesygeplejen og i november fik Hjemmesygeplejen Område Øst et høringssvar.

- Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der var problemer med medicinhåndteringen, at der ikke blev foretaget systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, at journalføringen var mangelfuld, og at visse instrukser ikke var implementeret, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, og fortsætter:

- Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, journalføring og instrukser samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden, skriver de.