Styrelse om forgiftet grund: Pas på nærkontakt med jorden

Efter fundet af PFOS på en brandskole og to grøfter i det nordlige Aarhus, har Styrelsen for Patientsikkerhed sendt kommunen anbefalinger for ophold i området.

Styrelsen for Patientsikkerhed har onsdag orienteret Aarhus Kommune om, hvordan borgerne bør forholde sig til at færdes i området nær Koldkær Bæk. 

Anbefalingen kommer efter, at man i sidste uge fandt det sundhedsskadelige stof PFOS i et regnvandsbassin på brandskolen i Gl. Skejby. Vandet fra bassinet var i mange år løbet ned i en kloak, der var forbundet med Koldkær Bæk. 

Anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed for ophold i området

Der er yderligere fundet PFOS i en grøft nær brandskolen og en grøft nær Koldkær Enge. 

Dog viste målinger, at stoffet hverken var at finde i Koldkær Bæk eller i den sø, som bækken ledte ud til. 

Pas på jorden

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at man stadig frit kan opholde sig i området nær brandskolen og Koldkær Enge, da målingerne viser så lave forekomster af PFOS, at der ikke er sundhedsrisiko ved indånding.

Dog understreger styrelsen, at der endnu ikke er svar fra jordprøverne, og at man derfor ud fra et forsigtighedsprincip bør være varsom ved nærkontakt med jorden. 

Det anbefales derfor de passerende at være opmærksomme, når de for eksempel har børn med i området nær brandskolen. Grundet de manglende resultater af jordprøverne, anbefales det ikke, at børn leger med eller graver i jorden. 

Også leg med bold, der kan risikere at komme i kontakt med jorden, og picnic i området frarådes. Styrelsen fraråder derudover kontakt med vand og bundfald fra både regnvandsbassinet på brandskolen og fra grøften på Koldkær Enge.

Stadig manglende svar på prøver

På trods af de manglende prøveresultater, har det negative svar på målingen af PFOS-forekomst i Koldkær Bæk lagt en dæmper på bekymringerne hos beboerne nær brandskolen. Steen Okbo bor i Gl. Skejby, og sætter pris på måden, der er blevet taget hånd om situationen. 

- Jeg blev faktisk meget beroliget. Jeg synes, at det er flot, at man så hurtigt efter konstateringen af, at der er fundet PFOS i området, går i gang med at undersøge vandforholdende her, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND. 

Udover resultater fra jordprøverne, mangler der stadig svar på målingerne af mulig forekomst af PFOS i det kvæg, der græsser i området. 

- Kan man stikke en nål i dem, og se, om der er noget at hente dér, er det fint. For jeg går ud fra, at de bliver slagtet på et tidspunkt, og så går stoffet jo i mennesker, siger Steen Okbo.  

Det er Fødevarestyrelsen, der undersøger eventuel forekomst af PFOS i det græssende kvæg. Mandag oplyste styrelsen til TV2 ØSTJYLLAND, at det kan tage op til tre uger, før der er svar på prøven.