Undersøgelse: Skadeligt stof fundet ved brandskolen på Kirstinesminde

Flere undersøgelser skal afklare udbredelsen af forureningen.

Aarhus Kommune har fundet det skadelige stof PFOS i området omkring brandskolen på Kirstinesminde. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Stedet blev af Danske Regioner udpeget som et af 145 steder, som det ville være klogt at undersøge nærmere, efter der blev fundet store mængder PFOS i blodet hos 118 børn og voksne i Korsør.

- Vi har koncentreret os om at tage prøver dér, hvor man kan forvente, at koncentrationen er størst, og det er i dette tilfælde lige før en grøft, der leder vand ud i Koldkær Bæk. Prøverne viser, at vandet indeholder PFOS, oplyser områdechef Simon Grünfeld, Teknik og Miljø.

Hvad er PFOS?

Påbud til brandvæsenet 

Simon Grünfeld fortæller, at man fortsat vil undersøge området.

- Der er foretaget en screening af bækken samt græsarealerne helt ned til Egåen, og det forventes, at resultaterne af prøverne i løbet af de næste uger vil vise, om de skadelige stoffer har bredt sig fra bækken hertil, siger han.

Der vil også nu blive sat gang i en mere systematisk undersøgelse af forureningen på øvelsespladsen og grunden i Skejby.

I pressemeddelelsen fremgår det, at Østjyllands Brandvæsen, som lejer området indtil 2024, har fået et påbud om, at vandet fra tankene skal bortskaffes eller renses for PFOS, før det afledes til Koldkær Bæk.

Aarhus Vand har testet drikkevandsboringerne i kommunen og kan konstatere, at der ikke er PFOS i drikkevandet.

Oprindeligt ville Region Midtjylland ikke lave undersøgelser på stedet, fordi den vurderede, at der ikke var fare på færde i forhold til vandkvaliteten. Det var flere aarhusianske politikere dog ikke tilfreds med, og derfor satte kommunen selv gang i undersøgelserne.