PFOS er ikke fundet i bæk nær brandskole

Der er ikke fundet koncentrationer af PFOS i selve bækken - kun i vandet frem til den. Om det samme gør sig gældende for græs, jord eller i kvæg bliver i øjeblikket undersøgt.

Der er ikke fundet koncentrationer af flourstoffet PFOS i selve Koldkær Bæk eller Egåen. 

Det viser svar på en analyse af vandprøver fra området omkring Østjyllands Brandvæsens brandskole på Koldkær Enge, som Aarhus Kommune netop har modtaget. 

- Det er yderst positivt første skridt. Men vi har fundet det i regnvandsbassinet og i grøften, så vi fortsætter vores undersøgelser, som vi har igangsat. Vi undersøger også skolens areal, siger områdechef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Simon Grünfeld, til TV2 ØSTJYLLAND. 

Helt konkret er der konstateret PFOS i en grøft udenfor brandskolens øvelsesarealer, i et regnvandsbassin ved Gl. Skejby og i en anden grøft ned mod Koldkær Bæk.   

Kan ikke udelukke græs, jord og kvæg 

Kommunen oplyser, at prøvesvarene er blevet sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at modtage vejledning om, hvordan naboerne skal færdes ved regnvandsbassinet. 

Svaret på analysen udelukker dog ikke, at der kan være PFOS i jord, græs eller i de græssende kvæg i området. Det er Fødevarestyrelsen i øjeblikket i gang med at undersøge. 

- Når vi kender til græsarealerne, ved vi, om vi har en stor udfordring eller en isoleret udfordring, siger Simon Grünfeld. 


Aarhus Kommune kunne i sidste uge konstatere koncentrationer af PFOS i et bassin på brandskolen, som lå 1000 gange over grænseværdierne. 

I regnvandsbassinet er grænseværdien overskredet cirka 100 gange, og i grøften før Koldkærbæk Bæk er den seks gange så høj. 

Artiklen er opdateret med citater fra områdechef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Simon Grünfeld.