Over 1.500 høringssvar om havneudvidelse: Til efteråret kan politikerne komme videre

Fristen for at komme med høringsvar til udvidelsen af Aarhus Havn er slut, og Aarhus Kommune har modtaget over 1500 høringssvar.

I fredags lukkede muligheden for at give sit besyv med, inden Aarhus Byråd skal videre i beslutningsprocessen om en eventuel udvidelse af havnen. 

Og holdningerne har været mange. Over 1.500 høringssvar er der kommet, og langt de fleste er imod udvidelsen. 

- Man skulle tro, at det var trælst, at der er kommet så mange, men tværtimod. Formålet med en offentlig høring er at få de ting frem, som vi ikke ved i forvejen, forklarer Ole Gregor, landinspektør i Aarhus Kommune.

Han vurderer, at den grove sortering af høringsvarene vil vise fire kategorier: behov, visuel påvirkning, klima og klapning.

- Først laver vi en gennemlæsning af det hele og tematiserer dem, og efter en grov første tematisering drøfter vi den med Trafikstyrelsen, for de er myndighed for noget, og vi er for noget andet, siger Ole Gregor.

- Her skulle der også gerne tegne sig et billede af, hvor vi mangler viden. 

Politisk behandling tidligst til efteråret 

Det er et stort arbejde, der ligger foran Ole Gregor og hans kolleger.

Han vurderer, at den grove kategorisering af høringssvarene i bedste fald er færdig i slutningen af april.

Herefter skal der laves en oversigt, så man kender alle temaerne.

- Det er svært at lappe på bagefter, så vi skal gerne være sikre på at have det hele med, siger landinspektør Ole Gregor.

Han forventer, at den politiske proces, hvor rådmanden og borgmesteren snakker, kan starte efter sommerferien, og et meget forsigtig bud er, at september eller oktober er tidligste behandling i byrådet.

I alle processer kan der hele tiden komme nye informationer, så landinspektørens bud er bare skøn.

- Jeg har lavet kvalitetssikring med mine kolleger, men der dukker nok mere op. Jeg har gode kolleger, men vi er ikke alvidende, lyder det fra Ole Gregor.

Tro på høringssvarene vil blive hørt

Formanden for Beskyt Aarhusbugten Svend Erik Kristensen mener ikke, at behovet for udvidelsen og alternativer er undersøgt godt nok.

- Det er den største beslutning i årtier, der har enorme konsekvenser for herlighed og havmiljø. Derfor synes vi, at det er en beslutning, der skal analyseres til bunds, siger han og fortsætter:

- Jeg har læst alle 2000 sider, og der foreligger et spinkelt grundlag på nogle af de områder, og behovsanalysen er slet ikke tilstrækkelig.

Han forventer, at de mange høringssvar vil gøre en forskel.

- Ja, det forventer jeg helt sikkert. Det har været massivt, og over 90 procent af høringsvarene er imod udvidelsen. Så jeg tror politikerne tager det alvorligt, og at der kan laves en løsning, som er til glæde for alle.

Kort før weekenden, sluttede høringsfasen, forud for den påtænkte udvidelse af Aarhus Havn. Mange har brugt muligheden for at komme med indsigelser.