Ny finanslov præsenteres i dag - her er, hvad vi allerede ved

Forventningen er blandt andet, at der vil blive afsat midler til at forbedre forholdene på fødeområdet og i landets folkeskoler.

Finansloven for næste år er forhandlet på plads, og aftalen vil blive præsenteret på et pressemøde klokken 11.30.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Forventningen er blandt andet, at der vil blive afsat midler til at forbedre forholdene på fødeområdet og i landets folkeskoler.

Dele af indholdet i finansloven er allerede blevet præsenteret.

Lørdag landede en delaftale på det grønne område, og søndag blev der afsat én millard kroner til at styrke sundhedsvæsenet henover vinteren.

Herunder kan du få et overblik over, det vi allerede ved.

Coronavinterpakke

- Der afsættes én millard kroner til at styrke sundhedsvæsenet henover vinteren. Regionerne fordeler pengene, og de kan tilgodese alle personalegrupper i sundhedsvæsenet.

- Ordningen om "ingen modregning i pension som følge af corona-relateret ekstraindtægt" forlænges til og med 2022. Der afsættes desuden penge til at administrere den ordning.

- Der afsættes 11,3 millioner kroner i 2022 og 11,8 millioner kroner i 2023 til at nedbringe sagspuklen for ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande.

Aftale om grøn energi

- Der afsættes knap 250 millioner kroner til målrettede klima- og miljøindsatser.

- Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med en halv million ton ved brug af forskellige metoder.

- Den vedvarende energi udbygges med 2 GW ny havvind frem mod 2030, hvilket svarer til elforbruget i cirka 2 millioner danske husstande.

- Der etableres en energiø på Bornholm og to nye marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt.