Alvorlig personalemangel: Sengepladser til kritisk syge lukket ned i måneder

Alene på intensiv på Regionshospitalet Horsens har der i næsten et år manglet mindst én seng til kritisk syge patienter hvert eneste døgn. Det viser tal, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Hospitalerne er ramt af et uventet pres og mangel på medarbejdere, der blandt andet har den konsekvens, at et antal sengepladser i øjeblikket er lukket.  

Blandt andet sådan har fortællingen været de seneste uger. Men faktisk har nogle af de mest vitale afdelinger på hospitaler i regionen i længere tid set sig nødsaget til at lukke sengepladser fra tid til anden.

quote Man kan ikke bare stampe nye sygeplejersker op af jorden.

Niels Jørgen Nielsen, fællestillidsrepræsentant

Alene på Intensiv på Regionshospitalet Horsens har der angiveligt i næsten et år været lukket mindst én seng til kritisk syge patienter hvert eneste døgn set i forhold til afdelingens normale normering. Det afslører tal fra Region Midtjylland, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

Ifølge fællestillidsrepræsentant Niels Jørgen Nielsen er personalemangel - især mangel på sygeplejersker - den væsentligste forklaring.

- Det er en svær og landsdækkende udfordring at skaffe intensivsygeplejersker. I Horsens har vi haft sygdom, barsel, opsigelser og en hård arbejdsbelastning i forbindelse med covid. Og man kan ikke bare stampe nye sygeplejersker op af jorden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Patienter flyttes rundt

Konkret viser tallene, at der på Intensiv i Horsens fra den 12. oktober 2020 og frem til den 15. april 2021 regelmæssigt har været lukket én sengeplads ud af afdelingens otte normerede sengepladser hvert døgn.

Lægefaglig direktør på hospitalet, Nils Falk Bjerregaard, oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at man op til efterårsferien i oktober 2020 besluttede at lukke én intensivseng midlertidigt på grund af  vakancer, orlov og sygemeldinger. Henover vinteren var der dog etableret ekstra intensivpladser ved hjælp af omplacering og oplæring af personale fra andre afsnit. Men disse pladser var, ifølge Nils Falk Bjerregaard, øremærket til covid-patienter.


Fra foråret 2021 bliver rekrutterings - og vakance-udfordringerne dog værre. Fra den 16. april 2021 og frem til juli 2021 svinger det mellem én og to lukkede sengepladser på afdelingen i døgnet, mens det fra den 28. juli og frem er helt oppe på tre tomme sengepladser på afdelingen hvert døgn.

Ifølge fællestillidsrepræsentant Niels Jørgen Nielsen bliver kapacitetsproblemerne i det daglige løst ved blandt andet overflytning eller at flytte rundt på patienterne internt. Eksempelvis kan de mindst syge intensivpatienter få en seng på hospitalets opvågningsafdeling, fortæller han.

- Personalet er dygtige, og de løser det godt. På den måde er jeg ikke nervøs for, om der er grænsetilfælde blandt patienterne. Men omvendt, så skal patienterne jo ligge på de rigtige afdelinger. Og en intensivafdeling er et sikkert sted for kritisk syge patienter, forklarer han.

Patientforening advarer

I Region Midtjyllands svar til TV2 ØSTJYLLAND gør regionen selv opmærksom på, at man skal være varsom med at udlede konklusioner på baggrund af tallene.

Regionen fremhæver, at specifikke forhold på de enkelte hospitaler kan have indflydelse, og at corona-pandemien har betydet ekstra kapacitet på flere afdelinger i perioder. 

quote For at undgå at vores mest erfarne medarbejdere blev slidt op, måtte vi træffe den vanskelige beslutning om at lukke senge.

Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens

Hos Ulykkespatientforeningen, der blandt andet varetager interesserne for nogle af de alvorligt tilskadekomne patienter, som risikerer indlæggelse på intensive afdelinger, ser man dog alligevel på opgørelsen med stor alvor.

- Det er vigtigt, at der er et beredskab tilgængeligt. Det er dybt bekymrende og alvorligt. Det kan gå ud over den enkelte patient. Og jeg er bange for, at det også er afgørende for, om den enkelte overlever eller dennes førlighed. Så det skal prioriteres, siger foreningens presseansvarlige, Mogens Folkmann Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Regionen påpeger også i svaret, at hvis hospitalerne i en meget kort periode har mulighed for at genåbne en midlertidigt lukket seng, er det ikke nødvendigvis registreret. Således har der, ifølge regionen, i perioder været flere senge til rådighed, end det er registreret i den opgørelse, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i. Blandt andet på Regionshospitalet Horsens.

Men Ulykkespatientforeningen giver ikke meget for regionens pointe om, at det kan se værre ud på papiret, end det er i virkeligheden.

-  Generelt ved vi, at afdelinger er pressede. Der mangler personale. Det er en markør om, at der er mangel på specialiseret personale, konstaterer Mogens Folkmann Andersen.

Direktør: Vi har talt med nabohospitaler

På Regionshospitalet Horsens oplyser den lægefaglige direktør, Nils Falk Bjerregaard, til TV2 ØSTJYLLAND, at Intensiv lige nu har 13 ubesatte stillinger.

- Vi har lige som alle andre rekrutteringsmæssige udfordringer. Især sygeplejersker. Intensivsygeplejersker varetager en specialistopgave med meget kritisk syge patienter. Så vi kan ikke forbedre kapaciteten fra den ene dag til den anden ved at ansætte flere sygeplejersker uden intensiverfaring. Det kræver uddannelse og oplæring, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Nils Falk Bjerregaard handler beslutningen om at lukke senge i høj grad om at skåne personalet på den pressede afdeling.

- Vi har trukket store veksler på vores erfarne medarbejdere. Blandt andet med et covid-forløb, hvor der har været mange opgaver. Og på et tidspunkt er det ikke langtidsholdbart. Så går det for hårdt ud over arbejdsmiljø og trivslen. Og for at undgå at vores mest erfarne medarbejdere blev slidt op, måtte vi træffe den vanskelige beslutning om at lukke senge, forklarer han.

Den lægefaglige direktør fortæller, at Regionshospitalet Horsens har været i dialog med nabohospitalerne, som har givet tilsagn om at hjælpe. Og så bekræfter han, at det i det daglige også bliver løst ved at flytte rundt på patienter efter en lægefaglig vurdering.

Men kan du så garantere, at patientsikkerheden ikke bliver kompromitteret?

- Der er altid en risiko for, vi ikke får givet den rette behandling. Det er der uanset, hvilken kapacitet vi taler om. Men jeg føler mig tryg ved den måde, vi håndterer det på, siger Nils Falk Bjerregaard.

Sådan gjorde vi