Politiker har kæmpet en kamp for psykiatrien – et markant løft

Med finansloven for 2020 er der afsat 600 millioner kroner til psykiatrien. Det glæder overlægen Mikkel Voss Rasmussen, der er medstifter af Psykiatri-Listen.

Overlægen Mikkel Voss Rasmussen stiftede i 2017 Psykiatri-Listen Sammen med ni andre tillidsmænd og medarbejdere i psykiatrien og borgere uden for psykiatrien i håbet om at kunne styrke psykiatrien. Det er nu lykkedes.

Tilbage i foråret 2017 oprettede Mikkel Voss Rasmussen sammen med ni andre en politisk liste.

Det lå umiddelbart ikke i kortene. De i alt ti kandidater på den dengang nyoprettede liste ’Psykiatri-Listen’ havde nemlig ingen politisk baggrund. Det samme gjorde sig gældende for Mikkel Voss Rasmussen, som var – og stadig er - overlæge i psykiatrien.

Læs også Få overblikket over finansloven her

De ti kandidater havde dog allesammen en bestemt mærkesag, som de brændte for – nemlig at gøre psykiatrien bedre.

Det vækker da noget forsigtig optimisme, at noget af psykiatrien nu faktisk kommer på finansloven. Det er noget, jeg har råbt op om længe.

Mikkel Voss Rasmussen, overlæge og medlem af regionsrådet, Psykiatri-Listen

Det er de nu to et halvt år efter kommet et stort skridt nærmere. Mandag aften præsenterede regeringen med de øvrige partier fra rød blok nemlig næste års finanslov, og her indgår en styrkelse af psykiatrien, som har fået en varig plads finansloven.

- Det vækker da noget forsigtig optimisme, at noget af psykiatrien nu faktisk kommer på finansloven. Det er noget, jeg har råbt op om længe, siger Mikkel Voss Rasmussen, der er overlæge og medlem af regionsrådet for Psykiatri-Listen, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:50

VIDEO: Mikkel Voss Rasmussen er glad for, at psykiatrien endelig er kommet på finansloven, men han mener bestemt ikke, at de 600 millioner er nok.

Luk video

Psykiatrien vil fremadrettet få tilført 600 millioner kroner, som altså er øremærket. Indtil nu har psykiatrien måtte nøjes med puljemidler.

- Det er krummerne af resterne af, hvad man nu har prioriteret, som man ofte har skullet slås om, så det her er et markant løft, siger Mikkel Voss Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

00:29

VIDEO: Nogle af de områder, der så bliver styrket i den nye finanslov, er blandt andet sygehusene, hvor der er afsat penge til 1000 flere sygeplejersker. Der skal også flere lærere i Folkeskolen. Og så bliver der indført minimumsnormeringer, så der fra 2025 kun skal være 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.

Luk video

Langt fra nok

Selvom Mikkel Voss Rasmussen og resten af Psykiatri-Listen jubler i disse dage, er der ikke kun glæde at spore.

Psykiatrien har nemlig et efterslæb på 2 milliarder kroner, og her rækker 600 millioner altså ikke langt, lyder det fra Mikkel Voss Rasmussen.

Læs også Forældre om minimumsnormeringer: Vi er ikke tilfredse

- Hvis vi skal udvikle psykiatrien, så skal der også mere til, så jeg håber, at man også tænker det ind i finansieringen, når man snakker om en 10-årig psykiatriplan, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De samlede årlige udgifter til psykiatrien er i dag cirka 8,5 milliarder kroner. De 600 millioner kroner på finansloven svarer til et løft på syv procent årligt.

Flere læger og sygeplejersker

De 600 millioner kan dog i den grad gøre godt, og overlægen mener, at de skal bruges til et akutløft i psykiatrien.

- Det er jo noget med, at det skal ud og mærkes, så jeg tænker, at det primært skal gå til personalenormeringer og større tværfaglighed. Så vil der blive mere tid til behandlingen, så det ikke bare bliver opbevaring, som det nogle gange kan være, siger Mikkel Voss Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Prisstigning får ikke Sigrid og Veronica til at kvitte smøgerne

Med millionbeløbet forventer Bedre Psykiatri, at der vil blive ansat flere læger og sygeplejersker på de psykiatriske afdelinger, og at der dermed vil blive mere tid til den enkelte patient.

- At man får bedre tid, gør for det første, at de mest alvorligt syge kan få det bedre og for nogles vedkommende komme ud, blive raske og få et liv. Desuden betyder mere tid, at man ikke længere har en undskyldning for ikke at inddrage de pårørende i arbejdet med de psykisk syge. Det er noget af det, der halter rigtig meget i dag, siger Knud Aarup, der er landsformand for Bedre Psykiatri, til Ritzau.

Han påpeger, at midlerne på finansloven er afsat til psykiatrien på sygehusene. Det næste, der er behov for ifølge Bedre Psykiatri, er en styrkelse af socialpsykiatrien.

00:16

VIDEO: Her kan du få overblikket over, hvor pengene blandt andet skal findes. Blandt andet droppes skattelettelserne på firmabetalt fri telefon, afgiften på plastikposer bliver tredoblet, og så stiger en pakke cigaretter til først 55 kr. og i 2022 til 60kr.

Luk video