Ingeniør fik lys idé: Det specielle resultat giver flere fordele

Buet fodgængerfelt skal give flere trafikale fordele.

Hvor kommer inspirationen til fodgængerfeltet fra, spørger journalisten med forventning om, at ingeniøren kan referere til undersøgelser fra ind- eller udland.

Svaret er dog ikke helt som regnet:

- Ingen steder. Jeg sad og kiggede på krydset og på hvordan, det kunne forbedres. Så fik jeg den her idé.

VIDEO: Sådan ser det nye fodgængerfelt i Hammel ud.

Ordene kommer fra ingeniør i Trafik og Veje i Favrskov Kommune, Per Øster. Han er manden bag Danmarks (formentlig) første buede fodgængerfelt.  

- Det er ikke noget, jeg har set andre steder. Jeg har efterfølgende googlet mig frem, og det findes et eller andet sted i udlandet, men jeg ringede til Vejdirektoratet, og de har ikke hørt om det herhjemme. Måske er det Danmarks første buede fodgængerfelt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fodgængerfeltet, der netop har taget form, befinder sig i et centralt kryds mellem Østergade og Voldbyvej i Hammel. I lokale folkemunde kaldes det Fotorama-krydset på grund af en nærliggende biograf.

Ifølge trafikingeniør Per Øster har fodgængerfeltet en signaleffekt, så bilisterne i Hammel bliver mere agtpågivende.
Ifølge trafikingeniør Per Øster har fodgængerfeltet en signaleffekt, så bilisterne i Hammel bliver mere agtpågivende. Foto: Favrskov Kommune

Det nye buede fodgængerfelt er et resultat af flere faktorer.

- I det fodgængerfelt, der var i forvejen, havde både fodgængere og bilister svært ved at orientere sig. Bilerne kom ligesom bagfra rundt om hjørnet. Som fodgænger har man fortrinsret, men man vil jo gerne være sikker, når man går over en vej. siger Per Øster til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er også en skolevej, som mange børn bruger, hvilket øger behovet for sikkerhed. Fodgængerfeltet tog desuden kun højde for én retning, og som fodgænger går man den korte vej. Der var med andre ord mange, som ikke brugte fodgængerfeltet.

Håbet er, at det felt tager højde for alle mulige gangretninger. At alle fodgængere i princippet er beskyttet, og at fodgængerfeltet har en signaleffekt, så bilister bliver mere agtpågivende.

Trafikingeniør Per Øster understreger, at krydset, trods sit specielle udseende, er lavet efter bogen.

- Det er helt i overensstemmelse med bekendtgørelserne, og politiet har også sagt god for det. Der står i bekendtgørelsen om anvendelse af vejanmærkning, at striberne skal være parallelle med vejens forløb, og det må man sige, at de er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.