Efter årelang kamp: Diabetes-patienter skal stadig stikke sig selv

En rundspørge til alle østjyske kommuner viser, at der bliver givet langt flere afslag på flash glukosemålere, end der bliver givet bevillinger. Det betyder, at tusindvis af diabetes-patienter må stikke sig selv i fingeren.

- Jeg skal stikke mig selv flere gange, før der kommer en bloddråbe frem. Så medtagede er mine fingre. De er ømme, og det gør ondt, når jeg strejfer dem. Det er også generende for mit arbejde, at mine fingre er ømme, siger Nadja Maria Andersen.

Sådan er hverdagen for den 30-årige silkeborgenser, der siden hun var tre år gammel har levet med diabetes. Hun stikker sig selv i fingeren med en nål otte-tolv gange om dagen - men sådan behøver det ikke at være.

Nadja Maria Andersens fingerspidser er hårdt mærket af de mange stik  
Nadja Maria Andersens fingerspidser er hårdt mærket af de mange stik  

For tre år siden kom et produkt på markedet, som kan gøre det langt lettere at leve med sin sukkersyge. Produktet hedder en flash glukosemåler og fungerer som et alternativ til den fingerprik-metode, som patienter med diabetes normalt bruger.

Det er en langt mere smertefri metode, som både giver mere livskvalitet og sikrer en bedre behandling. Men i øjeblikket er det kun type 1-diabetes-patienter under 19 år, samt patienter med en meget dårligt reguleret diabetes-sygdom, der kan få tilbudt produktet.

quote Det må være helt usædvanligt frustrerende for de personer, det går ud over.

Klavs Würgler Hansen, specialeansvarlig overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Derfor må mange voksne diabetes-patienter fortsat stikke sig selv i fingeren flere gange dagligt for at måle deres blodsukker.

Kommunerne har mulighed for at bevilge en såkaldt flash glukosemåler som et hjælpemiddel til patienter med type 1-diabetes. Men i langt de fleste tilfælde afviser de østjyske kommune at bevilge det. Det viser en rundspørge, TV2 ØSTJYLLAND har foretaget.

- Det må være helt usædvanligt frustrerende for de personer, det går ud over, siger Klavs Würgler Hansen, specialeansvarlig overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Nadja Maria Andersen med sin datter Molly og sine to hunde.
Nadja Maria Andersen med sin datter Molly og sine to hunde.

I vejledningen til kommunerne fremgår det, at hvis en borger søger om en flash glukosemåler, skal kommunen vælge ”det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.” Derudover skal kommunen blandt andet yde støtte, når hjælpemidlet ”i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet,” eller når det ”er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.”

quote Jeg skal stikke mig selv flere gange, før der kommer en bloddråbe frem. Så medtagede er mine fingre. De er ømme, og det gør ondt, når jeg strejfer dem.

Nadja Maria Andersen, diabetes-patient, Silkeborg

Grafik: TV2 Østjylland har foretaget en rundringning til alle kommuner for at finde ud af hvor mange, der siden 30. maj 2017 har ansøgt om en flash glukosemåler - og hvor mange, der har fået ansøgningen godkendt. Aarhus Kommune kunne ikke oplyse hvor mange ansøgninger, de har fået.
Grafik: TV2 Østjylland har foretaget en rundringning til alle kommuner for at finde ud af hvor mange, der siden 30. maj 2017 har ansøgt om en flash glukosemåler - og hvor mange, der har fået ansøgningen godkendt. Aarhus Kommune kunne ikke oplyse hvor mange ansøgninger, de har fået.

Men retningslinjerne bliver tilsyneladende forvaltet forskelligt i kommunerne.

- Det er helt, helt usædvanligt, at så vigtigt et hjælpemiddel eller behandlingsredskab – det er umuligt at sondre – at det bliver gjort til genstand for kommunale forhandlinger, når en person flytter, siger specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen.

VIDEO: Specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen forklarer, hvad fordelene er ved flash glukosemålerne.

Fik frataget sit hjælpemiddel

En af dem, der har fået afvist sin ansøgning, er den 30-årige sygeplejerske Nadja Maria Andersen. I august 2018 flyttede hun fra Gladsaxe Kommune til Silkeborg. Da hun boede i Gladsaxe Kommune, havde hun fået bevilget en flash glukosemåler – men da hun flyttede og skulle søge igen, gav Silkeborg Kommune hende afslag.

- Det føles helt forkert ikke at måtte få glukosemåleren. Jeg har fået bevilget den i Gladsaxe, og jeg har selve måleren liggende, så det er sensorerne, de ikke vil bevilge, siger Nadja Maria Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Nadja Maria Andersen fik konstateret type 1-diabetes, da hun var tre år gammel.
Nadja Maria Andersen fik konstateret type 1-diabetes, da hun var tre år gammel.

At skulle stikke sig i fingeren otte-tolv gange om dagen har givet hende ømme fingre, og det gør også arbejdet som sygeplejerske meget besværligt.

quote Jeg bruger handsker, når jeg har patienter, men jeg kan jo ikke sidde med handsker på hele dagen.

Nadja Maria Andersen, diabetes-patient, Silkeborg

I Silkeborg Kommunes afslag fremgår det, at flash glukosemåleren ikke er en forudsætning for, at hun kan varetage sit job som sygeplejerske. Derudover skriver kommunen, at hun har mulighed for at bruge sterile engangshandsker, der skal skiftes ud mellem patienterne.

- Jeg bruger handsker, når jeg har patienter, men jeg kan jo ikke sidde med handsker på hele dagen. Jeg kan heller ikke have handskerne på fra det øjeblik, patienterne kommer ind ad døren, sådan fungerer det jo ikke. Det ved alle. Der er jo ingen, der render rundt med sådan nogle latexhandsker hele dage. Det er varmt, og det er ubehageligt, siger Nadja Maria Andersen.

Kommuner gør intet forkert

Det er ikke i strid med lovgivningen, når kommunerne vurderer sagerne forskelligt. Ifølge sociallovgivningen skal kommunerne nemlig blandt andet vælge det "bedst egnede og billigste hjælpemiddel," når en borger sender en ansøgning. 

quote Som lovgivningen er nu, er det bygget ind, at man skal spare på pengene. Derfor vil der være situationer, hvor man ikke får det bedste men det billigste.

Eva Naur Jensen, ekspert i socialret og lektor på juridisk institut, Aarhus Universitet

- Det er klart, at man helst vil have det bedste produkt, det mest behagelige og det, der er nemmest at bruge. Men som lovgivningen er nu, er det bygget ind, at man skal spare på pengene. Derfor vil der være situationer, hvor man ikke får det bedste men det billigste – så længe det stadig løser problemet, siger ekspert i socialret og lektor på juridisk institut på Aarhus Universitet, Eva Naur Jensen.

Hvis en kommune afviser at bevilge en flash glukosemåler, kan man klage til Ankestyrelsen. En aktindsigt, TV2 ØSTJYLLAND har fået, viser, at kommunerne i langt størstedelen af sagerne får stadfæstet deres afgørelser - og altså dermed har handlet korrekt efter lovgivningen.

FAKTA: Afgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har siden 30. maj 2017 afgjort 989 klager fra borgere om flash glukosemålere.

  • 668 er blevet stadfæstet (kommunen har fået ret i deres afgørelse)
  • 310 er blevet hjemvist (kommunen skal vurdere sagen igen)
  • 11 er blevet ændret (borgeren har fået ret til flash glukosemåleren)
  • 5 bortfaldt (f.eks. fordi borgeren har fået bevilget måleren af regionen i stedet)

Silkeborg Kommune: Hvis man er utilfreds, kan man klage

I Silkeborg Kommune, hvor Nadja Maria Andersen nu bor, anerkender man, at det kan være frustrerende at få frataget det hjælpemiddel, man har fået bevilget i en anden kommune.

quote Der kan være mange grunde til, at det ikke er den samme model i de to kommuner.

Rikke Slot Te Pas, leder af myndighedssektionen, Sundhed og Omsorg, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune afviser at stille op til interview om sagen, men i et skriftligt svar skriver leder af myndighedssektionen i Sundhed- og omsorgsafdelingen Rikke Slot Te Pas følgende:

-  Jeg kan godt forstå frustrationen. Begge kommuner har bevilget borgeren hjælpemidler til glukosemåling, og der kan være mange grunde til, at det ikke er den samme model i de to kommuner. Er en borger utilfreds med vores afgørelse, har alle den retssikkerhed, at man kan klage og få en uvildig vurdering fra en uafhængig klagemyndighed. Vi retter os altid efter klageinstansernes afgørelser.

Derudover oplyser Silkeborg Kommune, at de bevilger flash glukosemålere, hvis det ud fra en konkret og individuel vurdering vil være en væsentlig og yderligere afhjælpning af hendes nedsatte funktionsevne i forhold til den billigere glukosemåler.