Rådmand undskylder og varsler flere fyringer på omstridt plejehjem

Rådmanden for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune undskylder nu til de pårørende, som har følt, at forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus ikke var i orden.

02:56

VIDEO: Jette Skive (DF) undskylder søndag til de pårørende, der har følt, at forholdene ikke var i orden på plejehjemmet Kongsgården. Dan dig et overblik over hele sagen her. Video: Aarhus Kommune

Massivt omsorgssvigt og manglende pleje har tilsyneladende været hverdagen på plejehjemmet Kongsgården i Viby i Aarhus. Nu undskylder den ansvarlige rådmand over for de berørte familier og lover handling. 

Handling blandt andet i form af fyringer. 

Jeg vil gerne give en stor undskyldning til de borgere, som har følt, at det her ikke har været i orden.

Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

- Sagen har haft personalemæssige konsekvenser, og de stopper ikke her. Der skal rettes ind, og det har vi været i gang med længe, siger Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), til TV2 ØSTJYLLAND. 

Sagen kort

Efteråret 2019: Efter aftale med pårørende laver TV 2 skjulte optagelser af kritisable forhold på plejehjemmene Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers.

30. januar 2020: Aarhus Kommune politianmelder TV 2 for at have foretaget skjulte optagelser i en beboers plejehjemsbolig, uden at beboeren har kunnet give et samtykke. Østjyllands Politi afviser først sagen, men 26. marts meddeler politiet Statsadvokaten, at de af egen drift har indledt en efterforskning i sagen.

13. marts 2020: Fogedretten nedlægger forbud mod, at optagelser bliver vist, da behovet for offentliggørelse må vige for den meget grove krænkelse af især borgerens rettigheder, der er sket ved de skjulte optagelser.

23. april 2020: Familie anmelder plejehjemmet Kongsgården til politiet for omsorgssvigt. Samtidig stiller de sig frem i medierne med massiv kritik af stedet.

25. april 2020: Endnu en pårørende står frem med kritik af Kongsgården. Michael Espersen vælger at flytte sin far fra plejehjemmet på grund af forholdene.

26. april 2020: Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Jette Skive (DF) undskylder over de berørte familier til pårørende på Kongsgården. Hun lover bedring og personalemæssige konsekvenser.

27. april 2020: Forstanderen på Kongsgården fjernes og erstattes af en ny, mere rutineret leder.

Se mere

Samtidig kommer hun med en uforbeholden undskyldning til de pårørende, der har følt sig krænket i sagen. Og som har måtte se deres kære blive behandlet på en utilstrækkelig måde på plejehjemmet. 

- Jeg vil gerne give en stor undskyldning til de borgere, som har følt, at det her ikke har været i orden, lyder det fra Jette Skive. 

03:25

VIDEO: Charlotte Ahm har sammen med sin faster, Hanne Larsen, der er datter til en 90-årige kvinde på plejehjemmet, kæmpet for at råbe Aarhus Kommune og plejehjemmet op i hele tre år. Se indslaget fra den 23. april her.

Luk video

Optagelser må ikke vises

Fokusset kom på netop Kongsgården, da TV2 havde opsat skjulte kameraer i en dement beboers lejlighed i to uger i efteråret.

Siden har Aarhus Kommune gennem retten fået nedlagt et forbud mod, at optagelserne vises til offentligheden. Rådmanden, flere fra forvaltningen og ansatte på plejehjemmet har dog set dem. 

Læs også Michael har fået nok: Flytter sin far fra omstridt plejehjem

- Jeg kan godt forstå dem, der gerne vil se den her udsendelse, og jeg forsøger under ingen omstændigheder at skjule noget som helst. Men jeg har en borgers ret, som jeg skal varetage, og det har vi gjort ved at sige, at det er ulovligt at sætte videokameraer op, når borgeren ikke ved det, siger Jette Skive i den forbindelse. 

De pårørende er dog af en anden overbevisning, og siden er de i så i ren magtesløshed gået skridtet videre.

Har kæmpet i tre år

Charlotte Ahm har nemlig sammen med sin faster, Hanne Larsen, der er datter til en 90-årige kvinde på plejehjemmet, kæmpet for at råbe Aarhus Kommune og plejehjemmet op i hele tre år.

Vi tænker hver dag på, om hun har det godt, om hun overhovedet kommer ud af sengen, og om hun får tør ble på. Det fylder hver eneste dag.

Charlotte Ahm, barnebarn til beboer på Kongsgården

Nu er tålmodigheden sluppet op, og de har anmeldt plejehjemmet til politiet for omsorgssvigt.

- Vi er konstant bekymret for farmor, og vi tænker hver dag på, om hun har det godt, om hun overhovedet kommer ud af sengen, og om hun får tør ble på. Det fylder hver eneste dag, har Charlotte Ahm, der er barnebarn til den 90-årige kvindelige beboer, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var blandt andet historier om overdosering af medicin, anklager om manglende skift af bleer i op til et døgns varighed, og at hun ikke blev vendt om natten, som hun skulle for at undgå liggesår, der først fik familien til at tillade skjulte optagelser og siden gå til politiet.

Skal mødes med familien

I forhold til de pårørende, der efterfølgende er stået frem de seneste uger her på TV2 ØSTJYLLAND. Hvad siger du til deres kritikpunkter?

- Jeg forholder mig til dem, og jeg har fået sat et møde i stand med familien, og det ser jeg frem til, fordi vi skal have løst det her problem. Det skal løses, og vi skal have et samarbejde fremadrettet. Så jeg afventer mødet med familien, svarer Jette Skive.

Læs også Eksperter: Aarhus Kommune bør vise skjulte optagelser

Hvordan kan sådan noget ske?

- Det kan jeg også kun spørge mig selv om. Vi kender jo ikke, hvad der sker bag en lukket dør. Vi har nogle retningslinjer, og de skal overholdes, og hvis ikke de bliver det, så skal det have nogle konsekvenser, siger Jette Skive (DF).

- Jeg stopper ikke før, at hver en sten er vendt i det her. Vi skal have det op at stå, og det skal hverken tage hele eller halve år. Jeg følger det her meget tæt uge for uge i meget lang tid fremadrettet.

02:59

VIDEO: Presset stiger mod Aarhus Kommune - nu stiller flere medlemmer af ældrerådet sig i rækken af folk, som vil hæve fogedforbuddet mod de skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus - så offentligheden kan få indsigt i forholdene på stedet. Se indslaget fra den 25. april her.

Luk video

Et positivt løft

Aarhus Kommune har blandt andet ud fra tilsynsrapporter fået lavet en redegørelse over forholdene på Kongsgården.

Her bliver det fremhævet, at de kommunale tilsyn har haft flere positive bemærkninger over for Kongsgården ved sit seneste tilsyn end tidligere.

Det sidste punktum er ikke sat i den her sag, og jeg følger det slavisk.

Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

- Der ses et positivt løft generelt, siden sidste besøg i december 2018, skrev den tilsynsførende ifølge redegørelsen under sit seneste tilsyn i maj 2019.

Der er ikke ifølge Aarhus Kommunes hjemmeside lavet tilsyn siden maj 2019.

05:59

VIDEO: Michael har valgt at flytte sin far fra plejehjemmet. Se indslaget fra den 24. april her. 

Luk video

Mindre tilfredse end gennemsnittet

Redegørelsen fremhæver også, at de ansattes sygefravær er faldet og at de pårørende ifølge en pårørendeundersøgelse er blevet en lille smule mere tilfredse fra 2018 til 2019. Dog er de pårørende til ældre på Kongsgården fortsat mindre tilfredse end gennemsnittet i resten af Sundhed og Omsorg.

Læs også Stor uenighed om skjulte optagelser på plejehjem – bør de vises eller ej?

Redegørelsen er jo lavet på baggrund af blandt andet pårørendeundersøgelser, som godt nok viser en lille stigning, men fortsat ligger under gennemsnittet i kommunen og ikke mindst et tilsyn helt tilbage i maj - altså et halvt år før, de skjulte optagelser blev lavet. Hvordan kan du ud fra det have tillid til, at alt er som det skal være?

- Det er måske alt for sent, at det er kommet for mine ører. Det erkender jeg blankt. Men ligeså snart, at det kom for mine ører, så har jeg ageret og handlet, og det bliver jeg ved med, indtil vi har det hele på plads, og alle kan være trygge ved at tage ophold på Kongsgården, siger Jette Skive (DF).

04:19

VIDEO: Her kan du se hele interviewet fra søndag aften med rådmand Jette Skive.

Luk video

Tirsdag skal hun holde møde med ledelsen på Kongsgården, for at sikre at sagen bliver grebet rigtigt an fremadrettet.

- Det sidste punktum er ikke sat i den her sag, og jeg følger det slavisk, siger Jette Skive.

Byrådskollegaer har bedt om at se optagelser

Programmet med de skjulte optagelser skulle have været vist i marts, men Aarhus Kommune begærede fogedforbud i sagen. I marts 2020 nedlagde Retten i Aarhus fogedforbud, og derfor må dokumentaren ikke vises i TV.

Jette Skive er en af de få personer, som har set de skjulte optagelser fra TV2-dokumentaren.

Læs også Eksperter: Aarhus Kommune bør vise skjulte optagelser

Flere af hendes kollegaer i byrådet har også bedt om at få lov til at se dem. Det gælder blandt andet et samlet sundheds – og omsorgsudvalg i Aarhus Kommune.

Flere af dine kollegaer i byrådet har også bedt om at få lov til at se de her optagelser, fordi de mener, at man kan lære af den her proces. Må de se dem?

Jeg kan ikke som rådmand opfordre til ulovligheder. Men hvis du spørger mig, som menigt medlem af Dansk Folkeparti, så havde jeg da også sagt ja til at se de her optagelser.

Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

- Jeg kan ikke som rådmand opfordre til ulovligheder. Men hvis du spørger mig, som menigt medlem af Dansk Folkeparti, så havde jeg da også sagt ja til at se de her optagelser, siger Jette Skive.

TV2 og de pårørende har ikke endegyldigt accepteret fogedforbuddet, og derfor skal Landsretten senere vurdere det.