Kommune strammer sikkerheden efter bøde på 140.000 kroner

Efter en overtrædelse af arbejdsmiljøloven har Aarhus Kommune nu iværksat en række tiltag, som skal sørge for sikker afspærring ved vejarbejde.

Forkert opstillede afspærringer ved vejarbejde kostede sidste år dyrt for Aarhus Kommune.

Det blev en dyr omgang for Aarhus Kommune, da de tilbage i foråret 2019 satte to medarbejdere på en akut opgave med at reparere nogle løse chaussésten på Løgtenvej.

Umiddelbart efter hændelsen blev de to pågældende medarbejdere indkaldt til samtale.

Aarhus Kommune

Det endte nemlig med at koste kommunen en bøde på 140.000 kroner for at have overtrådt Arbejdsmiljøloven. Bøden skyldes, at de to medarbejdere, der blev sendt ud til opgaven, ikke havde afspærret området med de løse sten forsvarligt.

Læs også Carsten er træt af kanel i byen: - En bonderøvs-tradition, der er stukket af

Det opdagede Arbejdstilsynet, som fotodokumenterede de mangelfulde afspærringer og meldte Aarhus Kommunes Entreprenørenhed - som står for sådanne opgaver - til politiet.

- Umiddelbart efter hændelsen blev de to pågældende medarbejdere indkaldt til samtale ved formanden, oplyser Aarhus Kommune.

Episoden er meget beklagelig. Da jeg blev bekendt med den, iværksatte vi en række tiltag for at sikre, at alle medarbejdere har de rette kompetencer og den nødvendige viden.

Kim Gulvad Svendsen, chef, Entreprenørenheden

Medarbejderne havde ikke opstillet den lovpligtige afspærring og skiltning på arbejdsstedet på Løgtenvej, og derfor vurderede Arbejdstilsynet, at medarbejderne har bragt deres egen og andre trafikanters sikkerhed i fare. 

Det var lige her ved krydset Løgtenvej og Kirkeholtvej, de to medarbejdere blev sendt ud til løse sten på vejbanen, Foto: Google Maps

Siden episoden har Aarhus Kommune derfor sat gang i en række nye initiativer, der skal sørge for, at sådanne hændelser ikke sker igen.

- Episoden er meget beklagelig. Da jeg blev bekendt med den, iværksatte vi en række tiltag for at sikre, at alle medarbejdere har de rette kompetencer og den nødvendige viden, siger Kim Gulvad Svendsen, der er chef for Entreprenørenheden i Aarhus Kommune.

Læs også 'Vildt mange ulovlige valgplakater': Disse fire partier er værst

Det var på baggrund af en henvendelse på kommunens app 'Borgertip', at Entreprenørenheden blev opmærksom på de løse sten på Løgtenvej. Dengang hed entreprenørenheden 'Natur og Vejservice' og havde en anden ledelse.