Efter tretten års kamp: Nu kan specialskole endelig ånde lettet op

Forældre og personale på specialskolen Stensagerskolen har nu efter mere end ti års kamp fået ønsket om forandringer indfriet.

04:59

VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND indslag fra 2017, hvor Stensagerskolen fortsat kæmpede for nye lokaler.

Nu ser det endelig ud til, at elever og forældre på Stensagerskolen i Aarhus får den flytning, som de i mere end et årti har kæmpet for.

I en pressemeddelelse fra Aarhus Kommunes Børn og Unge afdeling fremgår det, at Stensagerskolens cirka 250 elever i 2022 flytter i nye lokaler på Tovshøjskolen, og at man herunder opretter et nyt specialpædagogisk dagtilbud.

Det er en kæmpe, kæmpe lettelse. Vi har kæmpet for det her alle mine ti år i skolebestyrelsen.

Christina Poulsen, Skolebestyrelsesformand på Stensagerskolen

Tovshøjskolens faciliteter, som man vil ombygge til formålet, vil dermed danne rammerne for et nyt miljø til børn med særlige behov i aldersgruppen 0-18.

Læs også Forældre og personale i dyb frustration over totalt nedslidt skole

- Det er en kæmpe, kæmpe lettelse. Vi har kæmpet for det her alle mine ti år i skolebestyrelsen. Jeg stopper personligt til sommer, og så er det jo skønt at stoppe med visheden om, at vi har fået et ’ja’ til bedre forhold for vores børn, i stedet for alle de ’nej’er, som vi har fået igennem årene, siger Christina Poulsen, Skolebestyrelsesformand på Stensagerskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

01:43

VIDEO: Nu er der godt nyt til både elever og medarbejdere på Stensagerskolen i Viby. Igennem mange år har de kæmpet for bedre fysiske rammer. En kamp, der nu er vundet.

Luk video

Konkret er planen, at man vil bruge 103 millioner kroner, som tidligere er bevilliget af byrådet til skolens flytning, på at ombygge Tovshøjskolens faciliteter, så de fremover kan rumme de specialbehov, som eleverne på Stensagerskolen har, samt oprette et dagtilbud til 26 børn fra et specialpædagogisk dagtilbud.

- Udover at skabe bedre forhold for vores børn, så er det også en mulighed for, at vi kan skabe et netværk for forældre til børn med de her behov. Og så er det også en fantastisk mulighed for, at forældrene kan låne de nye faciliteter. Hvis man nu som forældre til et barn der ikke er kørestolsbruger genre vil holde børnefødselsdag, så har man sandsynligvis ikke de nødvendige faciliteter til at huse børnene. Der vil man fremover have mulighed for at låne skolens faciliteter, siger Christina Poulsen.

Læs også Mulig ny placering til specialskole: Flytningen er altafgørende

Utidssvarende faciliteter

Skolelederen, Susanne Vestergaard Hjermitslev, er også lettet over, at man nu endelig kan se frem til at rykke ind på de nye faciliteter ved Tovshøjskolen.

Ifølge hende er lokalerne på Stensagerskolen overhovedet ikke gearet til at huse skolens elever, der består af elever med behov for hjælp eller særlig støtte – og som i flere tilfælde kan være udadreagerende.

- Det har været en frustrerende proces, fordi der virkelig var et behov. Faciliteterne på Stensagerskolen var absolut utidssvarende fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og multible funktionsnedsættelser. Arkivfoto.

Og det med arbejdsmiljøet kan skolebestyrelsesformand Christina Poulsen nikke genkendende til.

- Når man har med udadreagerende børn at gøre, så går det ikke, at man har så bløde vægge, som vi har på Stensagerskolen. En kæmpe del af vores budget er jo gået til dækning af huller i væggene. Nu får vi en fast murstensbygning indrettet til vores børn, siger hun.

Læs også Lokalpolitikere vil have folkeafstemning om højden på byggeri

Lang tid undervejs

Stensagerskolen er en specialskole for blandt andet børn med forskellige grader af ADHD, men faciliteterne er aldrig blevet indrettet til at håndtere den slags elever.

I 2017 havde man for eksempel over 1.100 indberetninger om vold. Det er mere end fem dagligt.

Rådmanden for Børn og Unge i Aarhus kommune erkender, at det er gået for langsomt. 

Det bliver der forhåbentlig gjort op med nu, men den endelige beslutning har været lang tid undervejs. Det erkender rådmanden for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

- Vi skal være ærlige og sige, at det ikke har været godt nok fra kommunens side, at det har taget så lang tid. Jeg er rigtig glad for, at vi nu i enighed har taget en beslutning, og at vi kan komme i gang. Men det har taget for lang tid, siger Thomas Medom (SF), der er rådmand for Børn og unge i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fakta:

  • Ombygning af Tovshøjskolen til specialskole og specialdagtilbud ventes færdig i sommeren 2022

  • De 26 nye dagtilbudspladser er målrettet børn, som efter Serviceloven har behov for hjælp eller særlig støtte på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Flytningen af Stensagerskolen til Tovshøjskolen kan gennemføres uden at de ca. 250 elever og medarbejdere skal genhuses

  • Placeringen af Stensagerskolen giver fordele i form af det eksisterende varmtvandsbassin, niveaufri adgang til lokaler samt bedre trafik- og par- keringsforhold

  • Anlægsudgiften for ombygning af Tovshøjskolen og etablering af dagtil- bud er 103 millioner kroner. Finansiering er tidligere bevilget af byrådet til flytning af Stensagerskolen, og hertil kommer penge til overholdelse af pasningsgarantien i Aarhus Kommune