1040 personer mangler hjemmepleje: Der venter en stor opgave

Aarhus Kommune sætter alle sejl ind og er klar til at hjælpe de mere end 1.000 personer, der står uden hjælp efter lukningen af privat hjemmeplejefirma.

Alle borgere med behov for personlig pleje skal nok få hjælp.

Det er udmeldingen fredag fra Aarhus Kommune, efter det torsdag kom frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed har lukket ned for et privat hjemmeplejefirma - Berit's Hjemmepleje i Aarhus.

Torsdag blev der udsendt et påbud om, at virksomheden lukkes ned fra fredag kl. 12:00. Først når styrelsen har lavet et opfølgende tilsyn, kan Berit's Hjemmepleje i Aarhus genoptage plejen.

I alt rammer det cirka 1040 borgere i Aarhus Kommune, der via fritvalgsordningen har valgt Berit's Hjemmepleje til at stå for pleje, rengøring med videre. På grund af lukningen af det private firma er de nu alle overgået til Aarhus Kommune.

quote - Det er en stor opgave. Og der skal lyde en stor ros til personalet, som er i gang med at løfte en stor opgave oven i en i forvejen fortravlet hverdag.

Jens Bejer Damgaard, pleje- og rehabiliteringschef

Siden torsdag har kommunen været i gang med at klarlægge, hvem borgerne er, hvor de bor, og hvilke servicer de skal have udført.

Ifølge Jens Bejer Damgaard, pleje- og rehabiliteringschef i Aarhus Kommune, gælder det, at 130 borgere får personlig pleje hver dag, mens cirka 200 får pleje to til tre gange om ugen. Disse prioriteres først.

- Vi skal nok nå alle, der har behov for pleje i dag (fredag, red.), men dem, der får hjælp til rengøring, må vente til mandag, siger Jens Bejer Damgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

'En stor opgave'

Han fortæller, at kommunen har været og fortsat er i gang med et større koordineringsarbejde for at få det hele til at gå op. I nogle tilfælde kan de enkelte hjemmepleje-teams godt klare en ekstra borger fredag, men derudover henter man også hjælp andre steder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Rækker det ikke, tilkaldes der ekstra personale udefra.

- Vi har et godt samarbejde med Berit's Hjemmepleje, som forsøger at nå så mange af dem, der skal have personlig pleje, inden klokken 12, hvor overtagelsen sker, siger Jens Bejer Damgaard.

Han er godt klar over, at de ekstra borgere kan betyde øget travlhed for den kommunale hjemmepleje i kommunen.

- Det er en stor opgave. Og der skal lyde en stor ros til personalet, som er i gang med at løfte en stor opgave oven i en i forvejen fortravlet hverdag.

'Kritiske problemer'

Det private hjemmeplejefirma lukkes, fordi der ifølge Styrelsen for Patient Sikkerhed er problemer med blandt andet borgernes trivsel, aktiviteter, rehabilitering og firmaets organisation, ledelse og kompetencer.

Samlet vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der i Berit's Hjemmepleje A/S er 'kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden', står der i tilsynsrapporten.

Den kritiske situation for Berit's Hjemmepleje og de cirka 1040 borgere i Aarhus Kommune, der er afhængig af medarbejdernes hjælp, begyndte, da Styrelsen for Patientsikkerhed den 6. september lavede et udgående tilsyn og et ældretilsyn.

Det skete på baggrund af henvendelser fra en bekymret pårørende og akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital.

'Vi har ikke svigtet'

Aarhus Kommunes samarbejde med Berit's Hjemmepleje indbefatter også tilsyn.

Men Jens Bejer Damgaard mener ikke, at Aarhus Kommune har svigtet sine borgere.

- Vi fører ikke tilsyn med henblik på at lukke, men for at sikre kvalitet og serviceniveau. Vi har myndighedsforpligtigelse, men det er ikke det samme som et sundhedsfagligt tilsyn - det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der gør det.

Men har jeres tilsyn været gode nok?

- Det her tilsyn er kommet på baggrund af nogle henvendelser, hvor de så er rykket ud og undersøgt det nærmere. Det er ikke sikkert, at vi havde fundet det samme, når vi laver stikprøver, som jo lidt er noget andet. Man kan altid spørge, om vi skulle have gjort noget anderledes. Måske, men jeg synes ikke, vi har svigtet i den måde, vi fører tilsyn på, siger Jens Bejer Damgaard.

Det står endnu ikke klart, hvornår Berit's Hjemmepleje kan rette op på de kritiserede forhold og få lov at åbne igen.

Og hvis det gør, skal tilliden genopbygges til Aarhus Kommune.

- Det kommer an på, hvad de stiller med. De skal have et koncept, der er troværdigt, og så skal de søge om godkendelse, ligesom andre firmaer skal. Og vi vil nok stille nogle af de samme spørgsmål, som Styrelsen for Patientsikkerhed - blandt andet hvad angår uddannelse og efteruddannelse. Hvis deres plan er troværdig, kan de godt godkendes igen, men det kræver, at der ligger planer, og at de føres ud i livet, siger Jens Bejer Damgaard.

TV2 ØSTJYLLAND har fredag forsøgt at få et interview med Berit Bækgaard Thomsen, der står bag Berit's Hjemmepleje, som hun oprettede i 2013 og nu er ejer af og direktør i.

Men det har hun foreløbigt ikke ønsket.

Berit's Hjemmepleje har også afdelinger i Horsens og Hedensted, men disse er ikke omfattet af påbuddet.