Ny plan for Himmelbjerget: Sådan kan naturperlen komme til at se ud

I dag offentliggøres Skanderborg Kommunes planer for en modernisering af Himmelbjerget. For tre år siden mødte den daværende moderniseringsplan stor modstand.

En styregruppe med borgmester Frands Fischer (S) i spidsen, fremlagde i dag en ny plan for, hvordan Himmelbjerget skal lokke endnu flere besøgende til. 

I sommeren 2018 blev der lagt store planer for en af Østjyllands største turistattraktioner. Himmelbjerget skulle moderniseres og gøres mere attraktivt for turister at besøge. 

Dengang blev ord som "fantasiløs amatørløsning", "et bizart misforstået politisk initiativ" og "et tragikomisk konsulentudspil" kastet mod kommunens helhedsplan. 

For planen mødte stor modstand blandt områdets beboere. Især fik planen om en udstillingsplatform, specialbygget til at tage selfies på, borgerne op i det røde felt. 

Efter hård kritik fra flere lokale foreninger førte næsten to års stridigheder til en enighed om, at de arkitekttegninger, der var lavet for området, skrottedes, og at der måtte findes en bedre løsning på moderniseringen af den østjyske turistattraktion.

Sådan skal Himmelbjerget moderniseres

Skanderborg Kommune står nu klar med en ny plan for Himmelbjerget. Det skal moderniseres, men det skal gøres anderledes end den plan, som kommunen mødte stor modstand imod ved sidste forsøg.

I helhedsplanen ses det, at Skanderborg Kommune ønsker at ændre ankomstområderne og stierne på og omkring Himmelbjerget. Planen er derfor, at der skal etableres et nyt besøgscenter, som skal fungere som centrum for fester og møder.

Idéen med besøgscenteret er at fremtidssikre Himmelbjerget, så det fortsat vil være attraktivt at besøge for kommende generationer. 

Hvordan skal det nye besøgscenter etableres?

Artiklen fortsætter under billedet.

Der er tre forskellige scenarier for udviklingen af et nyt besøgscenter ved Himmelbjerget.
Der er tre forskellige scenarier for udviklingen af et nyt besøgscenter ved Himmelbjerget.

Ny udendørsscene

Plænen, som vi kender den i dag, er karakteriseret ved sit kuperede terræn og har funktioner som blandt andet picnic-område.

Skanderborg kommune foreslår, at Plænen nu skal huse en amfiscene, der kan gøres brug af til arrangementer.  

Scenen skal kunne opstilles i bunden af den naturlige kløft foran den nuværende talerstol. På en del af de græsklædte skråninger, vil der blive udviklet siddemuligheder, som kan imødekomme opholdsmuligheder.

Den nye udendørsscene tænkes at blive placeret på Plænen ved Himmelbjerget.
Den nye udendørsscene tænkes at blive placeret på Plænen ved Himmelbjerget.

Omdannelse af parkeringsplads P1

Den østjyske kommune forestiller sig desuden, at parkeringsmulighederne ved parkeringspladsen P1 skal begrænses. De omkring 4000 m2 skal nu reduceres til omkring 2000 m2. Der vil på denne måde kun være en af- og pålæsningsplads og en plads for handicapparkering. Resten af parkeringspladsen tilplantes og bruges til andre formål.

Hvad vil den tilplantede del af P1 kunne bruges til?

Artiklen fortsætter under billedet.

Parkeringspladsen P1 vil blive reduceret til det halve areal.
Parkeringspladsen P1 vil blive reduceret til det halve areal.

Omdannelse af parkeringsplads P2

For at omdannelsen af parkeringspladsen P1 kan realiseres, skal der ske en udvidelse af parkeringspladsen P2. Der vil på denne måde blive plads til hele 500 parkerede biler, sammenlignet med de 150 parkerende, der er plads til på P2 i dag.

Kommunen foreslår samtidig at den sti, der går fra P1 til P2, ændres til en regulær gangbro mellem de to parkeringspladser. Broen vil blive 90 meter lang.

Hvordan vil parkeringsmulighederne blive sammenlignet med de, der er i dag?

Artiklen fortsætter under billedet.

Der vil kunne blive plads til hele 500 parkerende på den udvidede parkeringsplads P2.
Der vil kunne blive plads til hele 500 parkerende på den udvidede parkeringsplads P2.

Anlægskaj ved Julsø

Forundersøgelsen foretaget for Skanderborg Kommune anslår, at 45% af de besøgende ved Himmelbjerget ankommer med båd.

Derfor er det planen, at der skal udbygges en anløbskaj, en havnepavillon, toiletter, depotrum, gæstekaj og slæbested for kanoer, kajakker og mindre både ved Julsø. Alt dette for at gøre ankomsten fra Julsø til Himmelbjerget mere attraktiv og give bedre plads til ophold ved søen.

Artiklen fortsætter under billedet.

En anløbskaj, en havnepavillon, toiletter, depotrum, gæstekaj og slæbested vil kunne blive opført ved Julsø.
En anløbskaj, en havnepavillon, toiletter, depotrum, gæstekaj og slæbested vil kunne blive opført ved Julsø.

Udsyn, pausepladser og stier

Derudover bygger planen også på et ønske om, at man skal kunne se Himmelbjerget fra Ry. Lige nu er udsynet dækket af høje træer, og planen slår endnu ikke fast, hvilke idéer der er til at afhjælpe det svære udsyn fra byen. 

Planen foreslår ligeledes, at der etableres pausesteder og formidlingselementer, der fortæller om Himmelbjergets historie. Pausestederne vil være en del af det foreslag, der lyder, at der skal etableres en 3 kilometer lang sti, der vil være mere tilgængelig for eksempelvis handicappede, end Slangestien er i dag.