Nu bliver det nemmere at forudse stormflod i Randers

Mere nøjagtige modeller af Randers Fjord og fire andre danske fjorde giver større præcision, når DMI fremover varsler stormflod.

Det skabte store problemer, da vinterstormen Bodil for seks år siden rasede over landet.

Sommerhuse ved Jyllinge Nordmark ved Roskilde blev oversvømmet, og vandmasserne trængte ind på Vikingeskibsmuseet.

Nu har meteorologerne ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fået et nyt værktøj, der gør dem i stand til at forudse den slags hændelser med endnu større præcision.

- Det betyder, at beredskaberne får et bedre grundlag at rykke ud på, når der er et varsel om stormflod.

- Og lokale husejere får et bedre grundlag til at gøre sig klar i tide, når noget er på vej, siger Kristine Skovgaard Madsen, daglig leder af oceanografi og oversvømmelse ved DMI.

Oversvømmelse i området omkring Toldbodgade ved Randers Havn. Arkivfoto.
Oversvømmelse i området omkring Toldbodgade ved Randers Havn. Arkivfoto.

Gælder for Randers Fjord

Den nye stormflodsmodel gælder for Roskilde Fjord, Isefjorden, Randers Fjord, Mariager Fjord og Haderslev Fjord.

Det er en mere nøjagtig kortlægning af havdybder og kystlinjer, som gør meteorologerne i stand til at forudse stormflod med større præcision.

- Vores model inddeler havet i små firkanter og regner på, hvordan det bevæger sig fra den ene til den anden firkant.

quote Det er ikke en garanti om, at vi ikke fremover vil se oversvømmede huse. Men kvaliteten af vores varsler skulle gerne blive endnu bedre.

Kristine Skovgaard Madsen, DMI

- Ned gennem Frederikssund har firkanterne haft næsten én kilometers bredde og længde indtil nu.

- Nu har vi så tredoblet opløsningen for Roskilde Fjord, og det gør, at vi bedre kan modellere, hvordan havet bevæger sig ind gennem fjorden, siger Kristine Skovgaard Madsen.

Det vil ifølge meteorologen give beredskaberne mere præcis viden om, hvornår de skal rykke ud med watertubes og sandsække for at beskytte huse mod indtrængende vand.

- Det er ikke en garanti om, at vi ikke fremover vil se oversvømmede huse. Men kvaliteten af vores varsler skulle gerne blive endnu bedre.

- Og så kan vi sørge for, at beredskaberne har de bedste værktøjer til at hjælpe i situationer med stormflod, siger Kristine Skovgaard Madsen.

Stormflodsmodellen er udviklet i samarbejde med tyske og svenske institutter.

VIDEO: Der tænkes store tanker i Randers. Hvis byen skal tiltrække flere nye borgere i fremtiden kræver det bl.a. gennemgribende løsninger på byens trafikale og klimamæssige udfordringer. Borgere og politikere skal nu tage stilling til tre konkrete forslag, der på hver sin måde vil ændre det Randers, vi kender idag. Se indslaget fra den 14. august her.