Tre linjer var i spil: Nu er placeringen af klimabro afgjort

Byrådet i Randers Kommune besluttede mandag aften, at Klimabroen skal følge den såkaldte Linje F. Klimabroen skal blandt andet aflaste Randers Bro

Byrådet besluttede mandag aften, at Klimabroen skal følge den midterste strækning på billedet, nemlig linje F. Foto: Randers Kommune

De fleste randrusianske bilister kender formentlig alt for godt til de vanskeligheder, der kan være forbundet med at køre over Randers' trafikale knudepunkt, Randers Bro. 

Netop Randers Bro skal i fremtiden aflastes af den såkaldte Klimabro, der skal være med til at realisere Byen til Vandet. Klimabroens placering blev mandag aften afgjort. 

Læs også Så er det godkendt: Kærsmindebadet står til at blive revet ned

- Klimabroen kommer til at betyde rigtig meget. Det vil dels aflaste Randers Bro, og vi vil få mindre luftforurening i den midterste del af byen. Den vil også have en indbygget sluse, så man undgår højvande og stormflod, siger Frank Nørgaard (DF), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med linje F vil Klimabroen og havnevejen være to seperate veje, så den trafik, der skal ind til havnen, ikke kommer til at forstyrre den trafik, der skal krydse broen.

Frank Nørgaard (DF), formand Miljø- og Teknikudvalget

Det er idéen, at man med Klimabroen vil mindske mængden af start og stop hos de biler, der skal over åen. Kommer trafikken til at forløbe mere gnidningsfrit, så vil bilerne forurene mindre, fortæller Frank Nørgaard. 

Klimabroen skal lede en del af trafikken øst om midtbyen. Samtidig skal Klimakroen sikre gode adgangsforhold til nye byområder og skabe en direkte forbindelse mellem byen og vandet. 

Tre linjer var i spil

Tre forskellige linjer var i spil i forhold til placeringen af klimabroen, linje A, D og F, og mandag aften tog byrådet i Randers Kommune beslutningen om, hvilken der skal blive en realitet. 

Valget faldt på linje F, som også før byrådsmødet var blevet anbefalet. Det er Frank Nørgaard godt tilfreds med. 

Læs også Her må butikker fremover afvise kontanter fra klokken 20

- Det er den bedste løsning. Med linje F vil Klimabroen og havnevejen være to seperate veje, så den trafik, der skal ind til havnen, ikke kommer til at forstyrre den trafik, der skal krydse broen, siger han. 

Et bredt flertal godkendte forvaltningens anbefaling om linje F, og den vil dermed danne grundlag for det videre arbejde med etableringen af Klimabroen. Kun én stemte imod, mens én undlod at stemme. 

Det er en længere plan, som jeg håber, at også kommende byråd vil arbejde hen imod.

Frank Nørgaard (DF), formand Miljø- og Teknikudvalget

Det var byrådets vurdering, at den var bedste løsning, når det kom til at skabe potentiale for byudvikling og klimatilpasning, samtidig med at broen primært kun ville have konsekvenser for havnedriften, indtil havnens udflytningsplaner er gennemført. 

Selvom linje F nu er vedtaget, så er der alligevel lange udsigter til en Klimabro. 

- Det er en længere plan, som jeg håber, at også kommende byråd vil arbejde hen imod, siger Frank Nørgaard. 

Anlægsomkostningerne for linje F vurderes at være cirka 616 millioner kroner. 

Herunder kan du se kommunens beskrivelse af de tre linje, der var i spil. 

DE TRE LINJER

Linje A: Den vestligste linjeføring, linje A, vil begrænse potentialet for den fremtidige byudvikling og bidrager ikke til klimatilpasning af midtbyen. Derimod vil linjen sikre de bedste muligheder for fortsat havnedrift i perioden indtil Randers Havns planlagte udflytning er gennemført.
Anlægsomkostninger: Cirka 573 millioner kroner. 

Linje D: Den østligste linjeføring, linje D, vil sikre de bedste vilkår for den fremtidige byudvikling og bidrager markant til klimatilpasningen af midtbyen. Denne linje vil dog betyde udfordringer for driften af Randers Havn både inden, under og efter udflytningen, da linjen løber gennem de nye havnearealer.
Anlægsomkostninger: Cirka 676 millioner kroner. 

Linje F: Linje F, som løber mellem linje A og D, har næsten samme potentiale for byudvikling og klimatilpasning som linje D, og samtidigt vil den primært have konsekvenser for havnedriften indtil havnens udflytningsplaner er gennemført.
Anlægsomkostninger: Cirka 616 millioner kroner.