Ligestilling? Nul kvinder i Letbane-bestyrelse

Aarhus Letbane har et mål om, at mindst 40 procent af medlemmerne i bestyrelsen skal være kvinder, men det mål er langt fra nået – der er nemlig ikke en eneste

01:48

VIDEO: Hvordan ville Aarhus Letbane se ud, hvis der sad kvinder i bestyrelsen? Få nogle af svarene i indslaget ovenfor.

Hver gang Aarhus Kommune eller Region Midtjylland søger en ny medarbejder, så opfordrer de alle – uanset køn – til at søge stillingen.

Politikerne vil nemlig gerne have fokus på ligestilling, men ét sted halter det gevaldigt.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer sammen Aarhus Letbane, og her er det tilsyneladende ikke let at få kvinder i bestyrelsen, der udelukkende består af politikere eller tidligere politikere. Det står der i selskabets årsrapport.

Målsætningen om en andel af kvinder i ledelsen på 40 procent er ikke nået i 2017. Det underrepræsenterede køn udgør nu nul procent af bestyrelsen.

Årsrapport 2017, Aarhus Letbane

Men faktisk kunne politikerne sagtens ændre den kendsgerning selv.

Det er nemlig dem, der besætter næsten alle posterne. Den eneste, der ikke er politiker, er formanden, som til gengæld er tidligere politiker.

Læs også Buslivet håbløst efter letbanens ankomst: - Vi holder konstant i kø

Mange store virksomheder har lignende mål for kvinder i ledelsen, og faktisk er det et lovkrav til statslige virksomheder, at et køn ikke må være underrepræsenteret i ledelsen med mindre end 40 procent, og hvis det mislykkes, skal der redegøres for, hvorfor det ikke nået.

KVINFO: Ærgerligt med få kvinder

Det har Aarhus Letbane også gjort, men fordi det er lokale politikere, der sidder i bestyrelsen, så vil der formentlig først ske en udskiftning om fire år, når der kommer et nyt byråd. 

KVINFO kæmper for at skabe mere ligestilling i samfundet, og de mener, at det er ærgerligt, at der ikke er nogen kvinder i Letbanens bestyrelse.

- Det er symptom på noget større, nemlig at der er nogle systemer i vores samfund, der sorterer det ene køn fra. Det gør, at vi får ledelser, som består af mennesker, der tænker ens. Jeg tror, at det vil give nogle bedre resultater, hvis der var mere mangfoldighed i Letbanens ledelse, siger direktør i KVINFO Henriette Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

00:32

VIDEO: Der er en række fordele ved at have mangfoldige ledelser, lyder det fra KVINFOs direktør, Henriette Laursen.

Luk video

Generelt går det faktisk ganske godt med at få kvinder ind i bestyrelserne for de offentlige selskaber, men ifølge KVINFO, så halter det primært på de tekniske områder som eksempelvis transportområdet.

Læs også Antoinett er forelsket i....Letbanen?!

- Det handler om, at kvinder og mænd vælger forskellige uddannelser og job. Men det kan der altså godt rykkes lidt rundt ved, og alle undersøgelser peger på, at jo mere mangfoldig en ledelse er, jo bedre resultater skaber man, siger direktør i KVINFO Henriette Laursen.

Kvindelig politiker: Vælg folk på deres ambitioner og viden

En af de kvinder, der udøver sin politik på det tekniske område, er Liberal Alliances enlige medlem af Aarhus Byråd, Almaz Mengesha. Hun har valgt det område for at holde de valgløfter, som hun har givet vælgerne.

- Jeg gik til valg på, at jeg gerne så nogle forandringer på det tekniske område, og derfor valgte jeg det område. Man skal tænke på, at vi politikere ikke laver politik for vores eller kommunens skyld, men vi gør det for borgernes skyld, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:30

VIDEO: Byrådsmedlem i Aarhus Kommune Almaz Mengesha (LA) synes ikke, at kvoter er den rigtige vej at gå for at få flere kvinder i bestyrelser.

Luk video

Udover at være medlem af teknisk udvalg, så er hun også medlem af bestyrelsen i Aarhus Vand, kommunens vandforsynings- og spildevandsselskab.

For hende giver det slet ikke mening at have en konkret målsætning om, hvor mange kvinder der skal sidde på de forskellige poster. Det handler om kompetencer og ikke køn.

Læs også Flere passagerer tager letbanen end bussen

- Det er heller ikke noget, som jeg kigger efter, når jeg sidder i bestyrelsen for Aarhus Vand. Når jeg ser på mine kollegaer, så kigger jeg efter, hvilke kompetencer og holdninger de har. Det bør ikke være ens køn, der afgør, om man sidder i en bestyrelse, siger Almaz Mengesha (LA).

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar til historien fra Aarhus Letbanes bestyrelsesformand, Steen Stavnsbo, men han har ikke svaret på vores henvendelser inden udgivelsen af denne artikel.