Efter stor debat: 1,4 milliarder afsættes til ny vej

Der er nu sat penge af til en udbygning af Rute 26 til motortrafikvej mellem Aarhus og Søbyvad.

En udbygning af Rute 26 nær Lading Sø på grænsen mellem Skanderborg og Favrskov Kommune har været under debat i tæt på et årti. 

Tilbage i 2014 blev det under store protester vedtaget at lave en ny motorvej syd om byen Lading. 

Motorvejen skulle bygges for at afhjælpe trafikken på Viborgvej mellem Aarhus og Søbyvad. Her var en nordlig, en midt og en sydlig linjeføring om Lading Sø i spil, hvorefter det blev besluttet at gå videre med den sydlige linjeføring.

De tre linjeføringer tilbage fra 2014. Her blev den lilla nedenom Lading Sø valgt af politikerne.
De tre linjeføringer tilbage fra 2014. Her blev den lilla nedenom Lading Sø valgt af politikerne.

Der blev dog aldrig afsat penge til motorvejen på Rute 26, hvorefter det i begyndelsen af året blev foreslået af regeringen at udbygge en motortrafikvej samme sted. 

Det ser nu ud til at blive en realitet i begyndelsen af det nye år.

1,4 milliarder afsat

I Infrastrukturplanen 2035 er der nu afsat 1.390 millioner kroner til udbygning af Rute 26 til motortrafikvej mellem Aarhus og Søbyvad. 

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. 

De knap 1,4 milliarder kroner vil ifølge ministeriet først gå til en miljøkonsekvensvurdering af en udbygning af motortrafikvejen og siden til selve projektet. 

Miljøkonsekvensvurdering går i gang i starten af 2022 og forventes afsluttet i efteråret 2023. Selve anlægsprojektet forventes at blive sat i gang i 2031.

Debat om natur

Debatten om rute 26 har tidligere gået på, at man ødelægger naturen i området. 

Det har tidligere ført til protester, hvor en bil blandt andet er blevet løftet op i en 17 meter høj kran for at vise, hvor høj en bro ville være. 

Du kan se mere i indslagene herunder. 

En strid om en vej er igen blusset op. Der har længe været tale om, at en udbygning af rute 26 mellem Aarhus og Søbyvad, skal lette trafikken fra Viborgvej. Nu er vejen på tale igen og modstanderne er igen gået på barrikaderne.
Skal en ny rute 26 mellem Aarhus og Viborg gå nord eller syd om Lading Sø ? Det er nu igen til diskussion. Borgerne i området nord for søen troede ellers den beslutning var klappet af for længst, og at de slap. Den konklusion er borgerne i syd dog ikke enige i. Og det skaber tvivl og bekymring.