To mænd får millionregning for momssnyd med luksusyacht

En advokat og en iværksætter fra Aarhus er dømt for at have forsøgt at unddrage sig moms i konkurssag.

Advokat Ole Ravnsbo og iværksætteren Peter Johansen, begge fra Aarhus, har fået en gevaldig økonomisk øretæve af Vestre Landsret.

De skal tilsammen nemlig betale 2,2 millioner kroner til Skat med renter tilbage fra 2011. Hertil kommer 638.000 kroner i sagsomkostninger.

Ole Ravnsbo var bestyrelsesformand i Royal Denship Boatinvest, som var et af selskaberne i koncernen Peter Johansen Group, som Peter Johansen ejede.

Læs også Anonym hashsælger: Sådan blev jeg pusher

I 2005 indledte Skat en revision af Boatinvest. Her fandt man frem til, at selskabet havde solgt et datterselskab, hvor det eneste aktiv var en luksusyacht, til danske købere uden beregning af moms.

I december 2005 fremsendte Skat derfor et krav, hvorefter Boatinvest skulle betale 4.550.000 kroner i moms for båden. De penge havde man ikke, og i stedet overførte man aktiverne til nye selskaber.

Herefter havde Boatinvest en negativ egenkapital på 20 millioner kroner, og Skat begærede selskabet konkurs.

Der er for landsretten ikke tvivl om, at Boatinvest var insolvent ved overdragelsen. Og at overdragelsen af aktiver blev foretaget på en sådan måde, at den indebar en risiko for, at kreditorerne ikke blev behandlet ens.

Læs også Voldtægtssigtede asylansøgere er blevet løsladt

 Landsretten siger videre, at Ole Ravnsbo som bestyrelsesformand og Peder Johansen som ejer og direktør har handlet ansvarspådragende i den forbindelse.

 

Vestre Landsret lægger også vægt på, at der ikke i forbindelse med overdragelsen blev lavet en uvildig vurdering af aktivernes værdi, ligesom man ikke har godtgjort, at en konkurs var det eneste alternativ til opsplitningen.

Landsretten har regnet sig frem til, at Skat ville have fået en dividende fra konkursboet på 2.252.000 kroner, som de to ansvarlige ledere nu skal betale.