Kommune har kendt til problemer med Aarhus Rutebilstation i 27 år

Siden 1986 har skiftende eksperter peget på problemer med rutebilstationen, der lige nu er spærret af og undersøges for kollapsrisiko.

Da Aarhus Rutebilstation i oktober 2019 blev afspærret på grund af bekymringer for kollaps, kom det frem, at Aarhus Kommune allerede i 2010 var blevet advaret.

Det betød, at store dele af bustrafikken siden har været omdirigeret, og at busselskaber som Flixbus og Kombardo er flyttet.

Men det viser sig, at der langt tidligere er blevet peget på udfordringer med rutebilstationen, Det fremgår af en redegørelse fra december 2019 til Teknisk Udvalg, hvori det oplyses, at der tidligere end 2010 har været dialog med tidligere ejer og kendskab til problemerne vedrørende betondækkets tilstand. 

quote 'Over alt er der konstateret utætheder uanset dækkets tykkelse. Beton- og asfaltbelægning er over alt i meget dårlig stand.'

Udsnit af rapport fra 1985

I 1985 gjorde en rådgivende ingeniørvirksomhed overfor den tidligere ejer af parkeringskælderen under rutebilstationen opmærksom på: ’Over alt er der konstateret utætheder uanset dækkets tykkelse. Beton – og asfaltbelægning er over alt i meget dårlig stand’.

Og i 1986 konkluderede samme ingeniørvirksomhed, ligeledes overfor tidligere ejer, at ’dækkets bæreevne har ikke tilstrækkelig sikkerhed mod brud’.

Rapporterne kommer til Aarhus Kommunes kendskab i 1992, hvorefter kommunen beder ejer oplyse om igangsatte tiltag, oplyser kommunen.

Strid om ansvarlighed

P-anlægget, der er opført i 1955, var frem til 2005 ejet af private investorer. Anlægget blev opført på grund lejet af Aarhus Kommune. Kommunen forsøger i årene efter 1992 at få ejerne til at tage ansvaret for eventuelle tiltag. Det viser dokumenter fra Aarhus Kommune, som TV2 Østjylland har gennemgået.

Striden om ansvar sker samtidig med, at kommunen bruger anlægget som rutebilsstation. I dag afviser chef for Ejendomme i Aarhus Kommune, at kommunen kunne have gjort andet end via advokat at forsøge at få ejer til at efterleve sit ansvar om sikring af dækkets bæreevne.

Det skraverede område er i fare for at kollapse under bussernes vægt, fordi der under stationen er en underjordisk parkeringskælder. Arkivfoto.
Det skraverede område er i fare for at kollapse under bussernes vægt, fordi der under stationen er en underjordisk parkeringskælder. Arkivfoto.

- Det var et juridisk tovtrækkeri. Det var på det tidspunkt ikke vores ejendom. Vi kan ikke udbedre på anden mands ejendom. Den slags opgaver påtager Aarhus Kommune sig ikke, siger chef for Ejendomme i Aarhus Kommune, Katharina Nyborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men kommunen fortsætter så alligevel med at bruge anlægget til busser. Hvorfor det?

- Jeg har ingen viden om, hvordan man har vurderet risikoniveauet dengang. Jeg kan bare se, at man har forsøgt at få ejeren til at agere og være ansvarlig over for dækkets bæreevne.

Er du enig i, at det kan virke mærkeligt, at Aarhus Kommune kun har fokus på juraen i denne situation – i stedet for at tage affære?

- Jeg er ikke enig i, at Aarhus Kommune skal gå ind og genoprette noget, som er privat ejendom, men Aarhus Kommune har dog en stor interesse og ansvar i forhold til. rutebilstationen. Det vil ikke være normal praksis at udbedre på privat ejendom, siger Katharina Nyborg. 

VIDEO: Se Chef for Ejendomme i Aarhus Kommune, Katharina Nyborg, udtalte sig i forbindelse med afspærringen af Aarhus rutebilstation tilbage i oktober sidste år.

Kommunen betaler selv for prøver

I foråret 1992 bliver Aarhus Rutebilstation gjort opmærksom på, at ’bæreevnen over perron 2 ikke er god’.

Og på trods af, at et notat fra Rambøll senere samme år viser, at dækket ved rutebilstationen ikke er i så dårlig stand, som man ellers havde vurderet i 1986, rykker Aarhus Kommune flere gange for dokumentation for ’dækkets bæreevne’.

Først i år 2000 beslutter Aarhus Kommune alligevel selv at betale for prøver af det privat ejede anlæg. Konklusionen kommer i endnu et notat fra Rambøll i 2001, hvori det fremgår, at der ikke er sket nævneværdige forringelser siden 1986.

Dog står der også, at ’gennemsivninger kan forårsage korrosion (nedbrydning red.) af armering med risiko for at færdsel med busser kan medføre kollaps af dækket i større eller mindre områder’.

Det anbefales også, at der laves nye undersøgelser inden for fem år.

Men først ni år efter – altså fire år mere end notatets anbefaling – bliver parkeringskælderen under Aarhus Rutebilstation igen vurderet af Rambøll. Denne gang lyder konklusionen blandt andet, at der ikke er tegn på ’bæreevnesvigt’.

- Jeg kan konstatere, at Rambølls anbefaling ikke er blevet fulgt. Jeg kan ikke se, der er truffet beslutninger om det. Men det er ikke sket, siger Katharina Nyborg.

I 2005 overtager Aarhus Kommune ejerskabet af parkeringskælderen, som tilfaldt dem via en tilbagefaldsklausul.

Ville holde vedligeholdelsesudgifter på et minimum

Fra 2010 og helt frem til 2019 laver kommunen selv besigtigelser af parkeringskælderen ved Aarhus Rutebilstation, ligesom der igangsættes mindre forbedringer.

I perioden forsøges vedligeholdelsesudgifterne holdt på et minimum, viser et notat fra Aarhus Kommune.

Tilbage i 2019 understregede Katharina Nyborg over for TV2 ØSTJYLLAND, at parkeringskælderen løbende blev besigtiget efter Rambølls vurdering i 2010 og frem til afspærringen i 2019.

Hun siger dog, at besigtigelserne i denne periode – mellem 2010 og 2019 – ikke er foretaget af ingeniører med ekspertise på området.

I oktober 2019 beder Teknik og Miljø så ingeniørfirmaet Orbicon om at undersøge parkeringskælderens tilstand. Konklusionen på rapporten bliver, at betondækket mellem parkeringskælderen og rutebilstationen kan være i fare for at styrte sammen og dermed udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

På baggrund af dette vælger Aarhus Kommune at igangsætte supplerende ingeniørmæssige undersøgelser, samtidig med at man spærrer knap halvdelen af rutebilstationen af.

Teknisk Udvalg orienteres om situationen umiddelbart efter, mens en uddybende redegørelse fremsendes til udvalget i december 2019. Der er fokus på, hvordan lignende situationer kan udgås i fremtiden – dette sker ved at udarbejde kontrolprocedurer for risikofyldte konstruktioner, oplyser Katharina Nyborg.

Fremtiden endnu uvis

Medlem af Aarhus Byråds Teknisk Udvalg, Jan Ravn Christensen (SF), siger, at han ikke har været bekendt med betondækkets dårlige stand, før rutebilstation blev afspærret sidste år.

- Vi burde have været orienteret, og det burde aldrig kunne komme så langt ud, at man skal til at afspærre og rydde stationen. Det er en helt håbløs situation, siger Jan Ravn Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremtiden for Aarhus rutebilstation er endnu uvis. Lige nu venter man på, at en rapport skal klargøre, hvad man fremadrettet skal gøre med rutebilstationen. Rapporten ventes klar om en måneds tid.

OPDATERING:
Denne artikel er opdateret fredag den 14. februar klokken 20.10, hvor der er foretaget flere ændringer. Blandt andet er ordlyden ’ignoreret’ fjernet fra artiklen, så det ikke længere fremgår, at Aarhus Kommune har ignoreret konklusionerne i de forskellige rapporter gennem årerne. I stedet for står der nu, at Aarhus Kommune har haft kendskab til dem. Derudover er der blandt andet tilføjet flere citater fra Katharina Nyborg, mens der også er tilføjet yderligere ting i forbindelse med den historiske gennemgang af forskellige rapporters konklusioner. Og så er det ændret, at Aarhus Kommune først fik kendskab til rapporten fra 1985 i 1992.