Minister: Fortsæt hundeslæde-kørsel men med regler

Det skal være lovligt at køre med hundeslæde. Nu skal der laves retningslinjer efter tvivl på området, siger transportminister, Ole Birk Olesen

Benjamin Nørmark med en af sine fem hunde. Foto: Morten Fyrstenborg, TV MIDTVEST

I samarbejde med TV MIDTVEST

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har kigget på reglerne for kørsel med hundetrukne vogne og konstaterer, at det som udgangspunkt er tilladt på færdselslovens område.

Kørsel med hundetrukne vogne er en sund og givende fritidsinteresse og sport, som skal være tilladt i Danmark.

Ole Birk Olesen, transportminister

Han opfordrer derfor branchen og andre interesserede til at fortsætte kørslen på samme måde, som er praksis i dag, medmindre lodsejeren – herunder Naturstyrelsen i statens skove – har fastsat andre vilkår for kørslen.

Der har for nyligt været uklarhed omkring reglerne på området. Derfor har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen bedt Færdselsstyrelsen om at se nærmere på, hvordan der kan fastsættes klare rammer for kørslen med de hundetrukne vogne.

Dialog med branchen

Med en bekendtgørelse skal det sikres, at kørslen kan fortsætte på en færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig måde i samme omfang, som har været praksis hidtil.

Læs også Flere holder til 'det modsatte af venstre' i trafikken

- Kørsel med hundetrukne vogne er en sund og givende fritidsinteresse og sport, som skal være tilladt i Danmark. Og efter jeg har kigget på sagen, kan jeg konstatere, at det faktisk er lovligt på færdselslovens område. Samtidig har jeg noteret mig, at branchen har udtrykt et ønske om, at området bliver reguleret, så der ikke længere er tvivl om reglerne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Da der ikke skal herske nogen tvivl om, hvor det er lovligt og trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at køre henne, har jeg bedt Færdselsstyrelsen om at gå i dialog med branchen for at nå frem til en vurdering af, hvordan området kan reguleres.

Problemet opstod, da Naturstyrelsen henvendte sig til Færdselsstyrelsen omkring hundeslædekørsel. Her fik Naturstyrelsen at vide, at hundeslæder ikke må køre på offentlige veje, herunder større grusveje i de statslige skove.

02:08

For at køre på hundeslæder på offentlige grusveje skal man have en tilladelse. Den tilladelse kan hundeejere ikke længere få på grund af færdselsloven.

Luk video