Kæmper for børnehave

Forældre protesterer mod lukning af institution

02:05

1 af 2

Forældre til børn i Børnehaven Vangen i Alderslyst ved Silkeborg er godt trætte af Silkeborg Kommune.

Kommunen har nemlig besluttet, at børnehaven med 27 børn skal lukke på grund af faldende børnetal.

- Det kom som et lyn fra en klar himmel. Vi var klar over, at der skulle spares penge i Kommunen, men vi fik af vide til et møde tirsdag aften, at beslutningen var taget, og at Vangen skal lukke, siger Vita Rønde, der er medlem af forældrebestyrelsen i børnehaven.

Det er de lave børnetal, der tvinger Kommunen til at skære i pladserne til børnene.

- Vi har den samme problemstilling som man har i næsten samtlige kommuner her i landet med faldende børnetal. Vi kan se, at tallet her i området omkring Alderslyst er mere faldende end andre steder i Kommunen, siger Søren Kristensen (S), der er formand for børn og unge i Silkeborg Kommune.

I perioden 2012 til 2014 er børnetallet for de 0-6-årige faldet med 475 i Silkeborg Kommune. Derudover skal Kommunen spare 3,5 millioner kroner på børne- og ungeområdet.

Børnehaven Vangen lukker senest ved årsskiftet.

I indslaget over artiklen kan du komme med til legedag i Børnehaven Vangen og høre, hvorfor forældrene er sure over beslutningen.