Fordel at kende jordemor inden fødslen

Gravide kvinder i bl.a. Silkeborg har mulighed for at knytte sig til jordemoderen inden fødslen.

Færre indgreb, stor tryghed for kvinderne og større arbejdsglæde for jordemødrene. Tilknytning til en bestemt jordemoder under graviditeten og under fødslen har mange fordele for både familien og jordemoderen, og de senere år har fænomenet vundet udbredelse herhjemme. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Det virker positivt to veje: Det giver kvinden og manden en tryghed, og det giver jordemoderen en stærk anvendelse af sin faglighed og gør hendes arbejde meget lettere, når hun kender kvinden og familiens ressourcer, holdninger og ønsker. Når man har mulighed for at vælge sin egen frisør, tandlæge og praksislæge, hvorfor skal man så ikke kende den person, der er med til en af de største begivenheder i ens liv, spørger formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo.

Hun tror og håber, at Kendt jordemoder bliver et tilbud mange flere steder, nu hvor der ikke længere er jordemodermangel i Danmark.Undersøgelser har blandt andet vist, at der sker færre indgreb under fødsel med en kendt jordemoder - for eksempel halvt så mange kejsersnit.

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

For nylig udsendte Sundhedsstyrelsen sine nye anbefalinger for god svangreomsorg. Her skriver styrelsen, at det bør tilstræbes, at det er den samme jordemoder eller en mindre gruppe af jordemødre, der følger kvinden.

På fødeafdelingen på Hillerød Sygehus, har man haft Kendt jordemoder som forsøgsordning fra 2006 til 2008. Evalueringen af de 437 kvinders oplevelser viste, at ni ud af ti var positive over for ordningen, som siden har været et tilbud til de fødende.

- Det er godt for familierne og for jordemødrene. For den gravide betyder det, at jordemoderen før fødslen kender til deres tanker, overvejelser og ønsker. Det handler også om bedre arbejdsmiljø for jordemødrene, siger vicechefjordemoder på Fødeafdelingen på Hillerød Sygehus, Marianne Holm Jessen.

- Når du føder med en kvinde, du kender, har du større forudsætninger for at tolke den fødendes reaktioner og kan hurtigere tage hånd om de ting, der opstår. Det er mere tilfredsstillende, siger hun.

Kendt jordemoder er blandt andet et tilbud i Næstved, Silkeborg, Aalborg og Hjørring.

Ordningen findes i forskellige udgaver, men typisk deles to jordemødre om godt 100 gravide, som møder begge jordemødre under graviditeten og garanteres at føde med en af dem.

Kilde: Kristeligt Dagblad